Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: OSW/29/14
REACH i NZŚ, Prawo i OOŚ, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Odpowiedzialność karna w ochronie środowiska - Warszawa, październik


Nowe Prawo Ochrony Środowiska wchodzi w życie już 5 września. Sprawdź z nami wszystkie nowości i dowiedz się więcej!

Jeżeli

 • jesteś zainteresowanych odpowiedzialnością karną w zakresie ochrony środowiska,
 • prowadzisz instalacje stwarzające ryzyko wystąpienia zdarzeń powodujących szkody w środowisku naturalnym oraz realizujesz inwestycje budowlane.
 • chcesz wiedzieć jakie sytuacje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej mogą rodzić odpowiedzialność karną w ochronie środowiska ?
 • zależy Ci aby dowiedzieć się kto ponosi odpowiedzialność z tego tytułu i jakie są konsekwencje karne tego typu zdarzeń? 

To szkolenie jest dla Ciebie!

 

Zakres tematyczny szkolenia

1. Kryteria wyboru zakładów do kontroli 
2. Prawa kontrolowanego wynikające z Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
3. Zawiadomienie o kontroli planowej i kontrole interwencyjne
4. Dokumenty jakie musi posiadać inspektor WIOŚ
5. Uprawnienia kontrolującego 
6. Przebieg i czas trwania kontroli
7. Dokumentacja zakładu podlegająca kontroli 
8. Zawartość protokołu kontroli
9. Postępowanie pokontrolne
10. Kary, mandaty, decyzje administracyjne
1. Kryteria wyboru zakładów do kontroli 
2. Prawa kontrolowanego wynikające z Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
3. Zawiadomienie o kontroli planowej i kontrole interwencyjne
4. Dokumenty jakie musi posiadać inspektor WIOŚ
5. Uprawnienia kontrolującego 
6. Przebieg i czas trwania kontroli
7. Dokumentacja zakładu podlegająca kontroli 
8. Zawartość protokołu kontroli
9. Postępowanie pokontrolne
10. Kary, mandaty, decyzje administracyjne
 • Odpowiedzialność karna w świetle obowiązujących przepisów – podstawowe zagadnienia:
  - przestępstwo a wykroczenie
  - ponoszenie odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia
  - kary i środki karne
  - postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia
  - prawa podejrzanego, oskarżonego, obwinionego
 • Przepisy regulujące przestępstwa i wykroczenia przeciwko środowisku
 • Przestępstwa przeciwko środowisku związane z prowadzeniem działalności gospodarczej m.in.
  - dokonywanie zniszczeń w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach,
  - niszczenie albo uszkadzanie roślin lub zwierząt powodujące istotną szkodę,
  - zanieczyszczanie wody, powietrza lub powierzchni ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym  

Cena obejmuje

Dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, przerwę kawową, lunch.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 03.10.2014 od godz. 10:00
Zakończenie zajęć: od godz. 15:30
Czas trwania: 6h
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 590,00 zł brutto: 725,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK