Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: OSW/23/15
Ochrona powietrza, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Ochrona powietrza w świetle ustawy POŚ. Szczegółowe wymagania dotyczące standardów emisyjnych dla instalacji spalania paliw oraz instalacji spalania i współspalania odpadów


Jeżeli:

 • jesteś odpowiedzialny za ochronę środowiska w przedsiębiorstwie
 • zależy Ci aby poznać najnowsze wymagania i obowiązki wynikające z ustawy - Prawo ochrony środowiska

 

To szkolenie jest dla Ciebie!

 

Zakres tematyczny szkolenia

 • Obowiązki i wymagania wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska:
 • System regulacyjnypozwolenia w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz zgłoszenia instalacji.
 • Kryteria oceny oddziaływania instalacji na stan powietrza – standardy jakości powietrza (w tym dotyczące pyłu PM2,5), standardy emisyjne oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu.
 • Wymagania ustawowe w zakresie standardów emisyjnych z instalacji.
 • Zmiany ustawy - Prawo ochrony środowiska wynikające m.in. z transpozycji do prawa polskiego postanowień dyrektywy 2010/75/UE o emisjach przemysłowych (IED), w zakresie regulacji dotyczących ochrony powietrza, w tym:
 • Zmiany w systemie pozwoleń, w tym pozwoleń zintegrowanych.
 • Mechanizmy derogacyjne przewidziane dla istniejących dużych źródeł spalania paliw w celu ich dostosowania do zaostrzonych dyrektywą IED wymagań emisyjnych (Przejściowy Plan Krajowy, derogacje naturalne, źródła zasilające sieci ciepłownicze).
 • Zasady łączenia źródeł spalania paliw.
 • Regulacje przejściowe i dostosowawcze.
 • Szczegółowe wymagania wynikające z nowego rozporządzenia w sprawie standardów emisyjnych, które weszło w życie z dniem 22 listopada 2014 r., dla:
  1) dużych źródeł spalania paliw, w tym:
  - zaostrzenie wymagań emisyjnych po roku 2015,
  - zakres i konsekwencje stosowania zasad łączenia źródeł,
  - szczególne uwarunkowania prawne dla źródeł szczytowych,
  2) instalacji spalania lub współspalania odpadów.

Cena obejmuje

Dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, przerwę kawową, lunch.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 24.09.2015 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 6h
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 590,00 zł brutto: 725,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK