Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LLW/13/15
Akademia badań środowiskowych, Ochrona powietrza, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Warsztaty emisyjne czyli jak przeliczać i obliczać wielkości związane z gazami odlotowymi. Przykładowe budżety niepewności. Sprawozdania z badań. Potwierdzenie metody znormalizowanej (PN-EN 12619:2013) - Warszawa, maj


Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu

 • Dowiesz się jak obliczać wielkości związane z gazami odlotowymi
 • Nauczysz się jak wyznaczać budżety niepewności
 • Wszystkie przykłady zaczerpnięte z literatury anglojęzycznej
 • Przedstawimy przykładowe obliczenia stosowane na egzaminach certyfikujących personel emisyjny w Wielkiej Brytanii

Zapewniamy komputery dla uczestników szkolenia

 

Do kogo adresowane jest szkolenie

Szkolenie adresowane jest do osób, które chcą zrozumieć istotę zjawiska a nie tylko ufać programom obliczeniowym. Głównie dotyczy personelu laboratoriów emisyjnych, osób autoryzujących sprawozdania oraz wszystkich tych, którzy twierdzą, że w zakresie emisji nie ma już dobrych szkoleń.
 

Zakres tematyczny szkolenia

 • Wyznaczanie wielkości związane z pomiarem stężenia
  - pyłu wg EN 13284-1,
  - metali wg EN 14385,
  - dioksyn wg EN 1948 – przykłady.
 • Przeliczanie i wyliczanie podstawowych wielkości charakteryzujących badanie/pobieranie próbek gazów odlotowych
  - konwersja z ppm do mg/m3 i odwrotnie,
  - wyliczanie mg węgla (TOC),
  - przedstawianie stężenia fluorków w postaci HF,
  - wyznaczanie minimalnego czasu pobierania próbki,
  - obliczenia procentowej zawartości wilgoci w gazie odlotowym,
  - przeliczanie menzurandów do standardowych warunków.
 • Wyznaczanie
  - stężeń oraz emisji substancji emitowanych do atmosfery na podstawie oznaczeń laboratoryjnych,
  - czasu pobierania próbki (rurki adsorpcyjne), granicy wykrywalności.
 • Obliczenia związane z pomiarami gazów i oparów (instrumentalne techniki).
  - przykładowe budżety niepewności NOx, O2, TOC, pyłu.
  - niepewność wyznaczenia masy pyłu.
  - sprawozdanie z badań – przykłady angielskie.
  - PN-EN 12619:2013 – potwierdzenie metody. 

 

Szkolenie poprowadzi:

Kontraktowy Auditor PCA. Auditor i ekspert techniczny w zakresie pomiarów emisji gazów i pyłów do powietrza. Praktyk z ogromną wiedzą techniczną. Dzięki licznym wizytacjom i auditom prowadzonym w laboratoriach różnych branż, zawsze dopasowuje przykłady omawiane na szkoleniu do specyfiki pracy uczestników.

Cena obejmuje

Dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa  w szkoleniu, kawa, lunch w trakcie każdego dnia szkoleniowego.

Nie zapewniamy noclegów.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 13.05.2015 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 14.05.2015 od godz. 16:00
Czas trwania: 12h
Ilość dni szkolenia: 2
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 980,00 zł brutto: 1 205,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK