Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LD2/IM/04/18
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, szkolenie czterodniowe, Szkolenia dwudniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Nowa Norma ISO/IEC 17025:2017 - omówienie istoty zmian. Sprawne wdrożenie zmian w laboratorium: proces, ryzyko, szanse. Warsztaty - Wrocław, kwiecień


Pracując w laboratorium powinieneś znać:

 • Elementy koncepcji zarzadzania procesowego w Laboratorium według wymagań normy ISO/IEC 17025:2017
 • Zasadnicze zmiany w normie 17025 i ich wpływ na system zarządzania oraz formy jego dokumentowania
 • Metodykę zarządzania ryzykiem i możliwościami w Laboratorium według wymagań normy ISO/IEC 17025:2017

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • Kadrze zarządzającej laboratorium
 • Personelu odpowiedzialnym za system zarządzania jakością w laboratorium, pracownikach działów jakości
 • Pracownikach wykonujących badania
 • Kierownikach i członkach zespołów projektowych w laboratorium
 • Auditorach wewnętrznych

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Poznasz nowy układ normy i jego wpływ na dokumentację systemu zarządzania
 • Zdobędziesz wiedzę niezbędną do sprawnego wdrożenia zmian wynikających
  z nowelizacji normy 17025
 • Poznasz podstawowe pojęcia z zakresu koncepcji zarządzania procesowego,
  co ułatwi Ci zaprojektowanie kluczowych procesów w Laboratorium
 • Zapoznasz się z wymaganiami normy ISO 17025:2017 w zakresie działań
  dotyczących ryzyka oraz możliwości, dzięki czemu przygotujesz się
  do wdrożenia zaktualizowanych wymagań

Program szkolenia:

 • Struktura normy ISO/IEC 17025:2017
 • Zasadnicze różnice w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005
 • Nowy układ normy i jego wpływ na dokumentacje systemu zarządzania – elementy
  wymagające zmian w dokumentacji systemu zarzadzania
 • Organizacja zorientowana na procesy:

- definicja procesu
- właściciel i użytkownicy procesu
- wejścia, wyjścia procesu
- rodzaje procesów
- podejście procesowe – identyfikacja, wzajemne oddziaływanie i zarządzanie procesami

 • Monitorowanie i pomiary procesów – rodzaje wskaźników oceny jakościowej procesów
 • Graficzna prezentacja procesów w Laboratorium - metody mapowania procesów
 • Omówienie kluczowych procesów Laboratorium – zajęcia warsztatowe na podstawie
  praktycznych przykładów
 • Proces badania według pkt. 7 normy ISO/IEC 17025 obejmując

- przegląd zapytań ofert i kontraktów
- wybór, weryfikacja i walidacja metod
- pobieranie próbek
- postępowanie z obiektami badań lub wzorcowań
- zapisy techniczne
- szacowanie niepewności pomiaru
- monitorowanie jakości wyników
- przedstawianie wyników
- skargi
- zarzadzanie pracą niezgodną z wymaganiami
- nadzorowanie danych– zarządzanie informacją

 • Korzyściprocesowej struktury organizacji
 • Działania dotyczące ryzyka oraz możliwości według normy ISO/IEC 17025:2017
 • Analiza ryzyka w systemie zarządzania jakością
 • Ryzyko w ujęciu normatywnym
 • Podejście oparte na ryzyku i możliwościach
 • Klasyfikacja oraz obszary ryzyka
 • Projekt wdrożenia elementów zarzadzania ryzykiem w Laboratorium
 • Czynniki ryzyka w procesach laboratorium – zajęcia warsztatowe
 • Metodyka procesu zarządzania ryzykiem obejmująca m.in:

- identyfikację oraz dokumentację czynników ryzyka
- analizę ryzyka (ocenę rodzajów ryzyka i identyfikację możliwych konsekwencji)
- opracowanie sposobów reakcji na czynniki ryzyka
- kontrolę podejmowanych przedsięwzięć

 • Formy dokumentowania procesu zarządzania ryzykiem w laboratorium – zajęcia warsztatowe
 • Praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem w laboratorium
 • Praktyczne przykłady, ćwiczenia z aktywizacją uczestników

Nasz ekspert:

 • Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik oraz z-ca pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium badawczym. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej.

Cena obejmuje

*Cena 1090,00 zł netto obejmuje (cena bez noclegów): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

**Cena 1260,00 zł netto obejmuje (cena z 1 noclegiem): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 1 nocleg między dniami szkolenia w pokoju dwuosobowym wraz z kolacją.

***Cena 1430,00 zł netto obejmuje (cena z 2 noclegami): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 2 noclegi w pokoju dwuosobowym wraz z kolacjami.

W przypadku nieparzystej liczby osób uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za pobyt w pokoju jednoosobowym. O zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym – dopłata w wysokości 200,00 zł (za 2 noclegi).

Rabaty nie łączą się.

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 50 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 100 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 50 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Wrocław
Zakwaterowanie: 24.04.2018 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 25.04.2018 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 26.04.2018 od godz. 16:00
Czas trwania: 16 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 2
*Cena szkolenia bez noclegów: netto: 1 090,00 zł brutto: 1 340,70 zł
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 1 430,00 zł brutto: 1 758,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK