Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LW2/IM/09/18
Akademia zarządzania wg 17025, szkolenie czterodniowe, Szkolenia dwudniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Nowa Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - omówienie istoty zmian. Sprawne wdrożenie zmian w laboratorium: proces, ryzyko, szanse. Warsztaty - Warszawa, wrzesień


Pracując w laboratorium powinieneś znać:

 • Elementy koncepcji zarządzania procesowego w Laboratorium według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,
 • Zasadnicze zmiany w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i ich wpływ na system zarządzania oraz formy jego dokumentowania,
 • Metodykę zarządzania ryzykiem i możliwościami w Laboratorium według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • kadrze zarządzającej laboratorium,
 • personelu odpowiedzialnym za system zarządzania jakością w laboratorium, pracownikach działów jakości,
 • pracownikach wykonujących badania,
 • kierownikach i członkach zespołów projektowych w laboratorium,
 • auditorach wewnętrznych.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Zapoznasz się z nową normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i zasadniczymi zmianami jakie, wprowadza w podejściu do zarządzania, co ułatwi Ci i usprawni jej wdrażanie w swoim Laboratorium, dzięki czemu zaoszczędzisz czas i lepiej przygotujesz zespół do zmian.
 • Poznasz podstawowe pojęcia z zakresu koncepcji zarządzania procesowego, co ułatwi Ci zaprojektowanie kluczowych procesów w Laboratorium.
 • Nabędziesz wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem w Laboratorium i poznasz podstawowe narzędzia, konieczne w procesie wdrażania elementów zarządzania ryzykiem w laboratorium, co pozwoli Ci na sprawne wdrożenie lub udoskonalenie systemu zarządzania ryzykiem w swojej placówce.

Program szkolenia:

 • Struktura normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,
 • Zasadnicze różnice w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025:2005,
 • Nowy układ normy i jego wpływ na dokumentacje systemu zarządzania – elementy,
  wymagające zmian w dokumentacji systemu zarzadzania,
 • Organizacja zorientowana na procesy:
           - definicja procesu,
           - właściciel i użytkownicy procesu,
           - wejścia, wyjścia procesu,
           - rodzaje procesów,
           - podejście procesowe – identyfikacja, wzajemne oddziaływanie,
             i zarządzanie procesami.
 • Monitorowanie i pomiary procesów – rodzaje wskaźników oceny jakościowej procesów,
 • Graficzna prezentacja procesów w Laboratorium - metody mapowania procesów,
 • Omówienie kluczowych procesów Laboratorium – zajęcia warsztatowe na podstawie,
  praktycznych przykładów,
 • Proces badania według pkt. 7 normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 obejmujący:
            - przegląd zapytań ofert i kontraktów,
            - wybór, weryfikacja i walidacja metod,
            - pobieranie próbek,
            - postępowanie z obiektami badań lub wzorcowań,
            - zapisy techniczne,
            - szacowanie niepewności pomiaru,
            - monitorowanie jakości wyników,
            - przedstawianie wyników,
            - skargi,
            - zarzadzanie pracą niezgodną z wymaganiami,
            - nadzorowanie danych– zarządzanie informacją.
 • Korzyściprocesowej struktury organizacji,
 • Działania dotyczące ryzyka oraz możliwości według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,
 • Analiza ryzyka w systemie zarządzania jakością,
 • Ryzyko w ujęciu normatywnym,
 • Podejście oparte na ryzyku i możliwościach,
 • Klasyfikacja oraz obszary ryzyka,
 • Projekt wdrożenia elementów zarzadzania ryzykiem w Laboratorium,
 • Czynniki ryzyka w procesach laboratorium – zajęcia warsztatowe,
 • Metodyka procesu zarządzania ryzykiem obejmująca m.in:
            * identyfikację oraz dokumentację czynników ryzyka,
            * analizę ryzyka (ocenę rodzajów ryzyka i identyfikację,
              możliwych konsekwencji),
            * opracowanie sposobów reakcji na czynniki ryzyka,
            * kontrolę podejmowanych przedsięwzięć.
 • Formy dokumentowania procesu zarządzania ryzykiem w laboratorium
  – zajęcia warsztatowe,
 • Praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem w laboratorium,
 • Praktyczne przykłady, ćwiczenia z aktywizacją uczestników.

Nasz ekspert:

 • Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik oraz z-ca pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium badawczym. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej.

Cena obejmuje

*Cena 1090,00 zł netto obejmuje (cena bez noclegów): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

**Cena 1260,00 zł netto obejmuje (cena z 1 noclegiem): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 1 nocleg między dniami szkolenia w pokoju dwuosobowym wraz z kolacją.

***Cena 1430,00 zł netto obejmuje (cena z 2 noclegami): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 2 noclegi w pokoju dwuosobowym wraz z kolacjami.

Zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym – dopłata w wysokości 200,00 zł (za 2 noclegi).

Rabaty nie łączą się.

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 50 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 100 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 50 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 12.09.2018 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 13.09.2018 od godz. 16:00
Czas trwania: 16 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 2
*Cena szkolenia bez noclegów: netto: 1 090,00 zł brutto: 1 340,70 zł
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 1 430,00 zł brutto: 1 758,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK