Aktualne szkolenia

Numer szkolenia: LW1/TK/10/17
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe


Zgłoś udział - Norma PN EN ISO 6579 Mikrobiologia żywności i pasz – Horyzontalna metoda wykrywania Salmonella spp.– stan bieżący, zatwierdzone zmiany - Warszawa, październik
Zgłoś udział w tym szkoleniu
Zapytaj o szczegóły - Norma PN EN ISO 6579 Mikrobiologia żywności i pasz – Horyzontalna metoda wykrywania Salmonella spp.– stan bieżący, zatwierdzone zmiany - Warszawa, październik
Więcej informacji o tym szkoleniu

Norma PN EN ISO 6579 Mikrobiologia żywności i pasz – Horyzontalna metoda wykrywania Salmonella spp.– stan bieżący, zatwierdzone zmiany - Warszawa, październik


Dokonując badań żywności i pasz powinieneś znać:

 • przepisy obowiązujące w zakresie badania próbek na obecność pałeczek Salmonella
 • zasady metod alternatywnych oraz możliwości ich stosowania w obszarze regulowanym prawnie

 

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • pracownikach laboratoriów badających próbki żywności, pasz, kosmetyków, próbki środowiskowe, materiał kliniczny, materiał biologiczny (pochodzenia zwierzęcego) itp.
 • pracujących w laboratoriach inspekcji sanitarnej, weterynaryjnej, prywatnych laboratoriach badających próbki żywności, pasz, kosmetyków, próbki środowiskowe, materiał kliniczny, materiał biologiczny (pochodzenia zwierzęcego) itp.

 

Dlaczego warto wziąć udział szkoleniu:

 • Zdobędziesz wiedzę z zakresu identyfikacji pałeczek Salmonella, zgodnie z najnowszą wersją normy PN EN ISO 6579, co pozwoli Ci na optymalizację procesu ich wykrywania
 • Zapoznasz się ze sposobami wykrywania i identyfikacji pałeczek Salmonella w żywności i paszach zgodnymi z normami krajowymi i zagranicznymi oraz z ich cechami fenotypowymi i aspektami epidemiologicznymi, dzięki czemubezbłędnie zidentyfikujesz Salmonella spp. w próbkach żywności i pasz
 • Nauczysz się zasad walidacji/sprawdzania metod jakościowych, zdobywając umiejętność prawidłowego przeprowadzenia walidacji/sprawdzenia metody referencyjnej i metod alternatywnych

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Wiedza z zakresu wykrywania i identyfikacji pałeczek Salmonella, zgodnie z wytycznymi ośrodków referencyjnych i normami krajowymi i międzynarodowymi (w odniesieniu do próbek żywności i pasz)
 • Pałeczki Salmonella - cechy fenotypowe, chorobotwórczość, epidemiologia zakażeń
 • Przepisy obowiązujące w zakresie badania próbek na obecność pałeczek Salmonella, zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa m.in. żywności, pasz,
 • Zasady walidacji/sprawdzania: klasycznych i alternatywnych metod wykrywania i identyfikacji pałeczek Salmonella
 • Zastosowanie alternatywnych metod wykrywania i identyfikacji pałeczek Salmonella,
 • Zmiany w normie ISO 6579 Mikrobiologia żywności i pasz „Horyzontalna metoda wykrywania Salmonella spp.”
 • Stan prawny, aspekty praktyczne.
 • Kontrola pożywek stosowanych w diagnostyce Salmonella.
 • Nadzór nad szczepami kontrolnymi.

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

 

NASZ EKSPERT:

 • Specjalista - praktyk z zakresu diagnostyki mikrobiologicznej żywności, pasz, próbek środowiskowych. Kierownik techniczny i kierownik ds. jakości w akredytowanym laboratorium. Szkolenia prowadzi z niezwykłą starannością i zaangażowaniem, doceniana przez Uczestników szkoleń za profesjonalizm i wiedzę praktyczną.

Cena obejmuje

Dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa  w szkoleniu, przerwa kawowa, lunch.

Informacja o rabacie

Cena przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy: 540 zł
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie: 480 zł od osoby

Cena przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy: 590 zł
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie: 530 zł od osoby

Powyższe cenny są kwotami netto. Rabaty dotyczą szkoleń 1-dniowych zaplanowanych od stycznia 2015 r. Informacje o wszystkich rabatach w zakładce: Szkolenia otwarte\Rabaty dla naszych klientów

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 11.10.2017 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 8 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 590,00 zł brutto: 725,70 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 530,00 zł brutto: 651,90 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznychZgłoś udział w tym szkoleniu

Więcej informacji o tym szkoleniu
 
 

OK

OK