Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LK/20/15
Akademia zarządzania wg 17025, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Omówienie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 - Podstawy dla nowych pracowników laboratorium i osób planujących rozpocząć pracę w laboratorium - Kraków


Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu

 • Poznasz podstawy prawne akredytacji
 • Zapoznasz się z przebiegiem procesu akredytacji w laboratorium 

Na szkoleniu Trener dokładnie omawia punkty normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 zarówno w części systemowej jak i w części technicznej.
Szczególnie traktowane będą przypadki, gdzie zapisy w normie stwarzają szerokie możliwości interpretacji.

Do kogo adresowane jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest dla nowych pracowników laboratoriów, osób, które dopiero rozpoczynają przygodę z systemem zarządzania jakością zgodnym z ISO 17025, dla personelu laboratorium oraz osób zainteresowanych pracą w laboratorium.  

Na szkolenie zapraszamy także pracowników i kierownictwo laboratoriów nieakredytowanych, którzy chcę uzyskać informacje odnośnie akredytacji Systemu Zarządzania. 
 

Zakres tematyczny szkolenia

 • Podstawy prawne akredytacji; System oceny zgodności
 • Podstawowe definicje związane z jakością; Wymagania jednostki akredytującej (PCA); Przebieg procesu akredytacji
 • Informacje o normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005
 • Struktura; ISO 17025 a ISO 9001
 • Wymagania dotyczące zarządzania – część systemowa ( punkt 4 normy 17025 )
 • Organizacja i system zarządzania
 • Nadzór nad dokumentami i zapisami; Przegląd zapytań, ofert i umów
 • Podwykonawstwo; Zakup usług i dostaw
 • Współpraca z klientami, skargi
 • Nadzorowanie niezgodnych z wymaganiami badań; Działania korygujące i zapobiegawcze
 • Audity wewnętrzne; Przeglądy zarządzania
 • Wymagania techniczne (punkt 5 normy 17025) 
 • Czynniki wpływające na prawidłowość i wiarygodność wyników badań:
  - czynnik ludzki – kompetencje personelu, warunki lokalowe i środowiskowe, metody badań oraz ich walidacja, szacowanie niepewności pomiaru, wyposażenie, spójność pomiarowa
 • Pobieranie próbek i postępowanie z próbkami
 • Zapewnienie jakości wyników badania
 • Przedstawianie wyników (sprawozdanie z badań)

 

Szkolenie poprowadzi:

Auditor kontraktowy PCA. Kierownik Laboratorium akredytowanego i kierownik ds. jakości. Trener i ekspert w zakresie systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Dzięki licznym wizytacjom i auditom prowadzonym w laboratoriach różnych branż, zawsze dopasowuje przykłady omawiane na szkoleniu do specyfiki pracy uczestników.

Cena obejmuje

Dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa  w szkoleniu, przerwę kawową, lunch.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Kraków
Rozpoczęcie zajęć: 11.06.2015 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 6h
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 590,00 zł brutto: 725,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK