Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LLD/01/15
Akademia metrologii i kompetencji, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Nadzorowanie wyposażenia, spójność pomiarowa, zapewnienie jakości badań: DA-05 i DA-06 (Wyd. 5 – 20.01.2015) - Wrocław, luty


Realizacja szkolenia potwierdzona

 

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu

Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005 nakłada na laboratoria akredytowane szereg obowiązków dotyczących m.in. nadzór nad wyposażeniem pomiarowo - badawczym i spójności pomiarowe.

 • Przedstawimy wszystkie powyższe wymagania w sposób przystępny i ułatwimy ich interpretację
 • Przedstawimy najnowsze dokumenty jednostki akredytującej w zakresie materiałów odniesienia oraz udziału w badaniach porównawczych 

 

Do kogo adresowane jest szkolenie

Szkolenie przeznaczone jest dla laboratoriów badawczych, przygotowujących się do wdrożenia systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 lub posiadających system.
 

Zakres tematyczny szkolenia

 • Zasady nadzorowania wyposażenia, wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005
  - procedury nadzorowania wyposażenia
  - harmonogramu nadzorowania wyposażenia,
  - określenie częstotliwości czynności metrologicznych: ILAC-G24/OIML D 10:2007 „Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu miedzy wzorcowaniami przyrządów pomiarowych”
  - nadzorowanie przyrządów w laboratorium analitycznym: szkło miarowe, inne przyrządy
 • Spójność pomiarowa
  - podstawowe pojęcia metrologiczne i dotyczące spójności pomiarowej - PKN-ISO/IEC Guide 99:2010
  - zapewnienie spójności pomiarowej w chemii analitycznej
  - certyfikowane materiały odniesienia - definicje, znaczenie i wykorzystanie w praktyce codziennej
  - wymagania krajowej jednostki akredytującej - DA-06 (Wyd. 5 – 20.01.2015)
 • Zapewnienie jakości badań:
  - wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 dotyczące zapewnienia jakości badań
  - planowanie działań
  - PT/ILC - cele i wykorzystanie wyników, definicje, zasady organizacji
  - planowanie uczestnictwa w PT/ILC: nowe wymagania jednostki akredytującej - DA-05 (17.11.2011)
  - dziedziny, poddyscypliny, częstość uczetnictwa w PT/ILC
  - podział na poddyscypliny na podstawie zakresu akredytacji uczestników
  - EA-4/18 Wytyczne dotyczące poziomu i częstotliwości uczestnictwa w badaniach biegłości - czerwiec 2010
  - podejmowanie działań w przypadku uzyskania niezadowalających wyników 

Cena obejmuje

Dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa  w szkoleniu, kawa, lunch w trakcie każdego dnia szkoleniowego.

Nie zapewniamy noclegów.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Wrocław
Rozpoczęcie zajęć: 25.02.2015 od godz. 10:00
Zakończenie zajęć: 26.02.2015 od godz. 16:00
Czas trwania: 12h
Ilość dni szkolenia: 2
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 980,00 zł brutto: 1 205,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK