Aktualne szkolenia

Numer szkolenia: LW1/AB1/11/17
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia jednodniowe


Zgłoś udział - Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym w laboratorium - wymagania normy PN- EN ISO/IEC 17025:2005 - Warszawa, listopad
Zgłoś udział w tym szkoleniu
Zapytaj o szczegóły - Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym w laboratorium - wymagania normy PN- EN ISO/IEC 17025:2005 - Warszawa, listopad
Więcej informacji o tym szkoleniu

Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym w laboratorium - wymagania normy PN- EN ISO/IEC 17025:2005 - Warszawa, listopad


Sprawując nadzór nad wyposażeniem pomiarowym powinieneś:

 • znać wymagania nomy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w zakresie nadzorowania wyposażenia pomiarowego,
 • znać wymagania normy PN-EN ISO 10012:2004,
 • wiedzieć, co powinna zawierać procedura nadzorowania wyposażenia pomiarowego,
 • umieć stworzyć hierarchię wyposażenia pomiarowego w laboratorium,
 • wiedzieć jak opracować plan, program nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym,
 • wiedzieć, w jaki sposób świadomie wybrać wyposażenie pomiarowe spełniające postawione wymagania metrologiczne,
 • znać zasady ustalania odstępów czasu pomiędzy wzorcowaniami i sprawdzeniami okresowymi,
 • znać istotę zachowania spójności pomiarowej,
 • wiedzieć, w jaki sposób wykorzystywać (interpretować) informacje zawarte w świadectwach wzorcowania

 

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • pracownikach laboratorium (kierownikach, laborantach, pracownikach technicznych, personelu odpowiedzialnym za nadzór nad wyposażeniem pomiarowym)
 • auditorach wewnętrznych/ekspertach technicznych
 • kandydatach do pracy w laboratorium

 

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

 • Nabędziesz umiejętności potrzebnych do projektowania harmonogramów wzorcowań/sprawdzeń okresowych, ustalania ostępów czasu między wzorcowaniami oraz projektowania procedury nadzorowania wyposażenia pomiarowego wg normy PN- EN ISO/IEC 17025:2005, co pozwoli Ci na jeszcze lepsze i świadome sprawowanie nadzoru nad aparaturą pomiarową.
 • Przygotujesz się merytorycznie do prowadzenia nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym w laboratoriach, co pozwoli Ci na uniknięcie błędów i wzmocni Twoje kompetencje techniczne
 • Wykorzystasz zdobytą wiedzę w pracy podczas:
  • opracowywania procedury dotyczącej nadzorowania wyposażenia pomiarowego w laboratorium,
  • ustalania odstępów czasu pomiędzy wzorcowaniami i sprawdzeniami okresowymi,
  • opracowywania planów/programów nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym oraz tworzenia hierarchii wyposażenia pomiarowego,
  • interpretowania świadectw wzorcowania,
  • auditów/kontroli przeprowadzanej w laboratorium

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • cel, zakres i zasady nadzorowania wyposażenia pomiarowego,
 • wymagania nomy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w zakresie nadzorowania wyposażenia pomiarowego,
 • wymagania normy PN-EN ISO 10012:2004,
 • procedura nadzorowania wyposażenia pomiarowego,
 • hierarchia wyposażenia pomiarowego w laboratorium,
 • plan, program nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym,
 • wyposażenie pomiarowe spełniające postawione wymagania metrologiczne,
 • zasady ustalania odstępów czasu pomiędzy wzorcowaniami i sprawdzeniami okresowymi,
 • istota zachowania spójności pomiarowej,
 • w jaki sposób wykorzystywać (interpretować) informacje zawarte w świadectwach wzorcowania

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

 

Nasz Ekspert:

 • Metrolog, auditor wewnętrzny. Doświadczony trener  i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metrologii oraz systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Specjalista w akredytowanym laboratorium badawczym

Cena obejmuje

Dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa  w szkoleniu, powitalna przerwa kawowa, lunch.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 16.11.2017 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 8 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 590,00 zł brutto: 725,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznychZgłoś udział w tym szkoleniu

Więcej informacji o tym szkoleniu
 
 

OK

OK