Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LW1/HW/09/18
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Gospodarka wodno-ściekowa, szkolenie czterodniowe, Szkolenia jednodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym oraz najczęściej występujące niezgodności w badaniach mikrobiologicznych - wymagania normy ISO/IEC 17025:2018-02 - Warszawa, wrzesień


Wykonując badania mikrobiologiczne i molekularne powinieneś:

 • umieć wyznaczać parametry sprawdzania/wzorcowania właściwych do spełnienia aktualnych wymagań akredytacyjnych,
 • wiedzieć jak monitorować status wzorcowania w celu potwierdzenia jego aktualności,
 • wiedzieć co należy brać pod uwagę ustalając harmonogram wzorcowań.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • pracownikach akredytowanych laboratoriów badawczych,
 • pracownikach laboratoriów przygotowujących się do akredytacji w zakresie metod mikrobiologicznych i molekularnych.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Poznasz zagadnienia związane z nadzorowaniem wyposażenia pomiarowego i spójnością pomiarową, dzięki czemu unikniesz błędów podczas wykonywania walidacji badań mikrobiologicznych i molekularnych.
 • Nauczysz się ustalać algorytm  postępowania przy sprawdzaniu i potwierdzaniu prawidłowości realizacji nadzoru nad wyposażeniem w warunkach laboratorium, co poszerzy Twoje kompetencje w zakresie realizacji badań mikrobiologicznych i molekularnych.

Program szkolenia:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Spójność pomiarowa – jeden z elementów metrologii. Wymagania znowelizowanego dokumentu DA-06
 • Cechy spójności pomiarowej
 • Identyfikacja i nadzór nad wyposażeniem pomiarowym w świetle wymagań normy PN-EN ISO 17025 i PN-ISO 10112
 • Wzorcowanie zewnętrzne i wzorcowanie wewnętrzne
 • Kryteria przyjęcia wyposażenia po wzorcowaniu
 • Niepewność wzorcowania – jeden z elementów spójności pomiarowej
 • Ustalanie odstępów czasu między wzorcowniami, ustalenie harmonogramów wzorcowania, sprawdzenia i konserwacji
 • Wzorcowanie zewnętrzne i wewnętrzne oraz ustalenie optymalnych odstępów pomiędzy czynnością wzorcowania
 • Sprawdzenie przyrządów pomiarowych względem określonych granic błędu dopuszczalnego
 • Sprawdzanie okresowe
 • Nadzorowanie wyposażenia wadliwego i czasowo wyłączonego z badań
 • Wyniki wzorcowania i sprawdzania a niepewność metody badawczej
 • Omówienie wpływu niepewności pomiaru masy i objętości próbki i jej rozcieńczania, na ilościowe wyniki badań mikrobiologicznych
 • Wzorce fizyczne oraz biologiczne wzorce i materiały odniesienia, ich wykorzystanie i nadzorowanie
 • Ocena świadectw wzorcowania w praktyce z elementami niepewności pomiaru
 • Wykorzystanie informacji zawartych w świadectwach wzorcowania – podstawowe zastosowania: błąd pomiaru/poprawka, niepewność pomiaru, teoria pomiaru i opracowania wyników pomiarów

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Nasz Ekspert:

 • Długoletni kierownik laboratorium mikrobiologicznego. Ekspert i praktyk w zakresie badań mikrobiologicznych i biologicznych (także metodami molekularnymi m.in. PCR). Wysokiej klasy specjalista, doskonale łączący wiedzę naukową i wieloletnie doświadczenie zawodowe.

Cena obejmuje

Cena obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy - 50 zł,
- drugiej i kolejnej osoby z firmy na to samo szkolenie - 100 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 13.09.2018 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 8
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 690,00 zł brutto: 848,00 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.





 
 





OK





OK