Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LLW/10/15
Akademia zarządzania wg 17025, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Motywowanie pozafinansowe i porozumiewanie się z pracownikami. Warsztat umiejętności dla Kierowników Laboratoriów - Warszawa, marzec


Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu

 • nauczyć się rozpoznawać i konstruktywnie reagować na bariery komunikacyjne, dzięki czemu łatwiej załagodzisz sytuacje konfliktowe
 • rozwiniesz umiejętności formułowania asertywnych informacji zwrotnych, dzięki czemu łatwiej sformułujesz konstruktywne oczekiwania wobec pracowników
 • rozwiniesz umiejętności w zakresie asertywnej komunikacji, dzięki czemu zadbasz o przestrzeganie własnych granic psychologicznych i pracowników w Twoim zespole
 • rozwiniesz umiejętności w zakresie pozafinansowych technik motywowania pracowników, dzięki czemu skuteczniej będziesz pełnić rolę menadżera
   

Do kogo adresowane jest szkolenie

Szkolenie skierowanie jest do kierowników laboratoriów, którzy chcą rozwinąć umiejętności związane z budowaniem relacji i motywowaniem pracowników w swoich zespołach. Podstawowym celem jest rozwój umiejętności społecznych w obszarze porozumiewania się w sytuacjach typowych dla pracy menadżera. Poruszane na szkoleniu zagadnienia dotyczyć będą wymagających psychologicznie ról, których podejmowanie typowe jest w zarządzaniu zespołem tj. udzielanie informacji zwrotnej, reakcja na krytykę, asertywne określanie zasad będących podstawą systemu motywacyjnego, technik motywowania pozafinansowego itp.

Szkolenie realizowane jest w paradygmacie warsztatowym i treningowym. Metody pracy zakładają rozwój umiejętności społecznych i ich transfer do realnych sytuacji życiowych.
 

Zakres tematyczny szkolenia

Przedstawiony program szkolenia należy traktować jako propozycję. W trosce o to, aby szkolenie adekwatnie odpowiadało na realne potrzeby uczestników – ostateczny program warsztatu ustalony zostanie w oparciu o analizę badań zapotrzebowania poprzedzającą szkolenie (badania ankietowe). Zachęcamy do wcześniejszego zgłaszania udziału w szkoleniu.

 • Teoria asertywności i porozumiewanie się - wprowadzenie
 • Wybrane typologie barier komunikacyjnych. Bariery w porozumiewaniu się i ich konsekwencje
 • Feedback konstruktywny – asertywna informacja zwrotna w porozumiewaniu się w relacji pochyłej i jej rola w motywowaniu pracowników
 • Standardy menadżerskie w porozumiewaniu się - algorytmy komunikacyjne w sytuacjach typowych dla zarządzania zespołem np. algorytm nagradzania/karania, algorytm przekazania trudnej decyzji, expose szefa
 • Trening aktywnego słuchania – rodzaje parafrazy i jej zastosowanie w praktyce
 • Expose szefa jako podstawa systemu motywacyjnego w zespole
 • Efektywny system motywacyjny – wybrany model
 • Pozafinansowe narzędzia motywowania pracowników

 

Ocena poprzednich szkoleń w aspekcie mocnych stron:

 • sposób prowadzenia szkolenia
 • umiejętne połączenie teorii z praktyką
 • możliwość kilkukrotnego przećwiczenia danych sytuacji
 • prowadzenie treningu w zespołach
 • praktyczne przykłady
 • swobodna wymiana zdań
 • poznanie psychologicznych aspektów pracy kierownika, wieloosobowej grupy osób i sposoby rozwiązywania problemów
 • zaangażowanie uczestników w warsztaty
 • kompetencje trenera 

Cena obejmuje

Dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa  w szkoleniu, przerwy kawowe, odbiady.

Nie zapewniamy noclegów.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 18.03.2015 od godz. 10:00
Zakończenie zajęć: 19.03.2015 od godz. 16:00
Czas trwania: 12h
Ilość dni szkolenia: 2
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 980,00 zł brutto: 1 205,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK