Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: L/38/15
Akademia metrologii i kompetencji, Akademia zarządzania wg 17025, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Międzylaboratoryjne badania biegłości - analiza i wykorzystanie wyników PT/ILC - sterowanie jakością w laboratorium badawczym - Jastrzębia Góra, lipiec


Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

 • Dowiesz się jak planować oraz organizować badania biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne z innymi laboratoriami
 • Przedstawimy możliwości praktycznego wykorzystania wyników badań biegłości w procesach walidacji, szacowania niepewności czy sterowania jakością badań w laboratorium badawczym i omówimy techniki statystyczne stosowane w programach badań biegłości
 • Dowiesz się jak wykorzystać wyniki PT/ILC do uwiarygodnienia metod alternatywnych
 • Poznasz stanowisko i wytyczne PCA oraz organizacji międzynarodowych w stosunku do uczestników ale także organizatorów badań biegłości i nauczysz się poprawnie interpretować wyniki badań biegłości 

Do kogo adresowane jest szkolenie?

Na szkolenie zapraszamy kierownictwo i personel laboratoriów badawczych, akredytowanych lub mających w planach wystąpienie o akredytację wg normy PN-EN ISO-IEC 17025:2005, uczestników badań biegłości oraz organizatorów badań biegłości.

 

Tematyka:

 • Wymagania jednostki akredytującej (PCA) i organizacji międzynarodowych dotyczące odpowiednich metod zewnętrznego sterowania jakością badań: porównania międzylaboratoryjne i/lub badania biegłości;
 • Wymagania dla organizatorów porównań międzylaboratoryjnych i badań biegłości na podstawie dokumentów związanych;
 • Rodzaje, założenia oraz cele programów PT/ILC;
 • Statystyczne metody opracowania wyników (identyfikacja wartości odstających, statystyczna ocena jednorodności i stabilności obiektu badań, obliczanie wskaźników osiągnięć, wyznaczanie wartości przypisanej i jej niepewności);
 • Kryteria akceptacji uzyskanych rezultatów (techniki statystycznej oceny wyników badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych);
 • Metody szacowania niepewności oraz weryfikacji budżetu niepewności na podstawie wyników badań biegłości;
 • Uzyskane wyniki a działania naprawcze, przykłady analizy wyników wątpliwych i niezadowalających, formułowanie działań zapobiegawczych oraz korygujących;
 • Analiza trendów wyników programów PT – przykłady graficznej prezentacji oraz zastosowanie do np.:
  - oceny jakości analiz na przestrzeni czasu;
  - porównywania efektywności różnych metod badawczych (metody referencyjne kontra metody alternatywne);
  - oceny wyników uzyskiwanych przez różnych analityków;
 • Wyniki badań PT/ILC a potwierdzenie metody badawczej ; 
 • Weryfikacja planu/strategii uczestnictwa w badaniach biegłości na podstawie osiąganych rezultatów;

 

Szkolenie poprowadzi:

Kontraktowy Auditor PCA. Zastępca pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium badawczym, kierownik techniczny badań biegłości w zakresie badań fizykochemicznych węgla i popiołu z węgla. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem trenerskim w zakresie statystyki, badań biegłości, walidacji i szacowania niepewności. Ceniona przez uczestników szkoleń za profesjonalizm i doskonałe przygotowanie merytoryczne.

Cena obejmuje

18 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300,-zł netto + 23%VAT (liczba miejsc ograniczona) 

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Jastrzębia Góra
Zakwaterowanie: 30.06.2015 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 01.07.2015 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 03.07.2015 od godz. 12:30
Czas trwania: 18h
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1860,00 zł brutto: 2287,80 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK