Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: L/35/15
Akademia badania paliw, Akademia badań środowiskowych, Akademia metrologii i kompetencji, Akademia statystyki laboratoryjnej, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Metrologia w teorii i praktyce. Wykorzystanie świadectw wzorcowania do opracowania wyników pomiarów - Jastrzębia Góra, lipiec


Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

 • Zapoznasz się z podstawowymi terminami metrologii jako nauki o pomiarach
 • Zrozumiesz sens uzyskanego wyniku badania / pomiaru
 • Dowiesz się o znaczeniu i sposobach zapewnienia spójności pomiarowej w laboratorium oraz o elementach nadzoru nad wyposażeniem pomiarowo-badawczym w laboratorium.
   

Do kogo adresowane jest szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników laboratoriów akredytowanych, przygotowujących się do akredytacji i nie planujących tego typu działań.

Do wszystkich, którzy chcą poznać odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jak należy interpretować wynik badania (pomiaru), jak interpretować niepewność wyniku badania (pomiaru)?
 • Czy niepewność jest nam potrzebna?
 • Czym różni się wzorcowanie od legalizacji?
 • Czym różni się CRM od RM ? Co to jest wzorzec i skąd się wziął?
 • Jak wykorzystać informacje zawarte w świadectwie wzorcowania?
 • Jak w sposób lekki, łatwy i przyjemny oszacować niepewność wyniku badania (pomiaru) ?
 • Co to jest budżet niepewności i jak go skonstruować?
 • Jak ustalić kryteria sprawdzania spełnienia wymagań?
 • Jak często powinno się wzorcować wpib? 
   

Tematyka:

 • Pomiar i badanie – podobieństwa i różnice.
 • Podstawowe elementy metrologii
 • Metrologia prawna – ustawa prawo o miarach, legalizacja wpib, świadectwo legalizacji,
 • Metrologia naukowa – wzorcowanie, świadectwo wzorcowania, informacje zawarte w świadectwie wzorcowania i ich interpretacja, wykorzystanie świadectwa wzorcowania w pracy laboratorium, 
 • Wynik badania / pomiaru, niepewność wyniku i jej interpretacja, wykorzystanie niepewności w porównaniu wyników, spełnieniu wymagań.
 • Spójność pomiarowa – definicje, znaczenie spójności w pracy laboratorium, cechy spójności pomiarowej, sposoby zapewnienia spójności pomiarowej, wzorce, materiały odniesienia, certyfikowane materiały odniesienia. 
 • Opracowanie wyników badań / pomiarów
 • Opracowanie wyników badań walidacyjnych – wyznaczanie parametrów metody badawczej (pomiarowej),
 • Rodzaje błędów pomiarowych: systematyczne, przypadkowe, pomyłki; błąd a niepewność,
 • Testy identyfikujące wyniki odbiegające,
 • Sporządzanie krzywej kalibracyjnej – zasady, wymagania, niepewność kalibracji.
 • Nadzór nad wyposażeniem pomiarowo-badawczym w laboratorium
 • Identyfikacja elementów wpib, Wzorcowanie zewnętrzne i wewnętrzne wpib,
 • Świadectwo wzorcowania jako element spójności pomiarowej i nadzoru nad wpib; Sprawdzanie wpib,
 • Kryteria stosowane w nadzorze nad wpib.
 • Wymagania normy PN/EN ISO/IEC 17025:2005.
 • Konsultacje – omawiane będą przykłady i problemy zgłoszone przez uczestników. 

 

Szkolenie poprowadzi:

Kontraktowy Auditor PCA. Nauczyciel akademicki Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalista z zakresu technologii paliw, technologii chemicznych w energetyce i inżynierii środowiska. Kierownik i główny wykonawca projektów finansowanych przez Europejski Instytut Technologiczny, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i krajowe podmioty gospodarcze, konsultant firm z branży paliwowo-energetycznej. Ekspert w zakresie kalkulacji śladu węglowego i wodnego. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu metrologii oraz systemu zarządzania jakością wg normy 17025. 

Cena obejmuje

18 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300,-zł netto + 23%VAT (liczba miejsc ograniczona) 

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Jastrzębia Góra
Zakwaterowanie: 30.06.2015 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 01.07.2015 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 03.07.2015 od godz. 12:30
Czas trwania: 18h
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1860,00 zł brutto: 2287,80 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK