Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LW2/GU/09/18
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Ochrona powietrza, powietrze, Akademia ochrony środowiska, szkolenie czterodniowe, Szkolenia dwudniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Metody SRM - stan aktualny i przyszłość. Wdrożenie normy PN-EN 13284-1:2018-2 - Warszawa, wrzesień


Wykonując pomiary metodą SRM powinieneś znać: 

 • normy emisyjne
 • zasady pobierania próbek

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • pracownikach zaawansowanych
 • kierownikach technicznych
 • osobach autoryzujących sprawozdania w obszarze badań gazów odlotowych.

Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie specjalistycznym.

 Biorąc udział w szkoleniu:

 • Zdobędziesz wiedzę z zakresu „nowych” norm emisyjnych, co zaowocuje pełnią wiedzy w obszarze badań gazów odlotowych
 • Zdobędziesz wiedzę z zakresu "nowej normy pyłowej", co zaowocuje pełną wiedzą w obszarze badań gazów odlotowych w tym zakresie
 • Nauczysz się m.in. obliczać elementy składowe budżetu niepewności stężeń gazowych, dzięki czemu będziesz wiedział na co zwrócić szczególną uwagę w trakcie wykonywania badań
 • Uzyskasz informację o sposobach zapewnienia zgodnego działania w zakresie stosowanych norm, co pomoże Ci w udowodnieniu niesprzecznego działania.

 Program szkolenia:

Dzień pierwszy:
 
Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00
 • Metody badań w obszarze regulowanym prawnie
 • Nowe normy pomiarowe:

- Oznaczanie stężenia objętościowego tlenu - PN-EN 14789:2017-04

- Oznaczanie stężenia masowego tlenków siarki - PN-EN 14791:2017-04

- Oznaczanie stężenia masowego tlenków azotu – PN-EN 14792:2017-04

- Oznaczanie pary wodnej w przewodach - PN-EN 14790:2017-04

- Oznaczenie stężenia masowego tlenku węgla - PN-EN 15058:2017-04

 • Omówienie zmian PN-EN 13284-1:2018-2:
  - budżet niepewności
  - pomiary równoległe z SRM - "półlotne pyły"
 • CEN/TR 17078: Przewodnik w zakresie stosowania EN ISO 16911-1
 • MID for BS EN 1691-1-Application to manual stack emissions monitorind
Zakończenie szkolenia godz. 16:00
 
Dzień drugi:
 
Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00
 • Pobieranie próbek gazów odlotowych do automatycznego pomiaru stężenia składników gazowych – PN-ISO 10396:2001
 • Pobieranie próbek gazów odlotowych w celu oznaczenia indywidualnych związków organicznych
 • Pobieranie próbek gazów odlotowych w celu oznaczenia rtęci i innych metali ciężkich, HCl i HF.
 • Oznaczanie stężenia masowego pyłu
 • Wyznaczanie prędkości i strumienia objętości w przewodach:
  - jak obliczyć niepewność strumienia objętości?
 • Draft FprCEN/TS 17021
 • Certyfikowanie automatycznych systemów pomiarowych – PN-EN 15267-4:2017
 • Wykazywanie równoważności metody alternatywnej z metodą odniesienia
 • Strategia wykonywania pomiarów
 • Podsumowanie
Zakończenie szkolenia godz. 16:00
 

Nasz ekspert:

 • Auditor i ekspert techniczny w zakresie pomiarów emisji gazów i pyłów do powietrza. Magister oceanografii, absolwent UG w Gdańsku, studium podyplomowe z Ochrony Atmosfery na Politechnice Wrocławskiej. Wykonywana praca: główny specjalista nadzorujący pobieranie próbek i pomiary terenowe w Laboratorium WIOŚ w Białymstoku Pracownia w Suwałkach. Zatrudniony w byłym WIOŚ w Suwałkach od 1995 r. - od początku przy badaniach gazów odlotowych. Od 2010 współpraca z CE2 w zakresie prowadzenia szkoleń otwartych/zamkniętych, auditów wewnętrznych. Jako uczestniki jednocześnie prelegent brał udział w wielu warsztatach emisyjnych oraz konwersatoriach

Cena obejmuje

*Cena 1090,00 zł netto obejmuje (cena bez noclegów): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

**Cena 1260,00 zł netto obejmuje (cena z 1 noclegiem): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 1 nocleg między dniami szkolenia w pokoju dwuosobowym wraz z kolacją.

***Cena 1430,00 zł netto obejmuje (cena z 2 noclegami): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 2 noclegi w pokoju dwuosobowym wraz z kolacjami.

W przypadku nieparzystej liczby osób uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za pobyt w pokoju jednoosobowym. O zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym – dopłata w wysokości 200,00 zł (za 2 noclegi).

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 50 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 100 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 50 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 12.09.2018 od godz. 10:00
Zakończenie zajęć: 13.09.2018 od godz. 16:00
Czas trwania: 16 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 2
*Cena szkolenia bez noclegów: netto: 1 090,00 zł brutto: 1 340,70 zł
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 1 430,00 zł brutto: 1 758,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK