Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LW1/AB/12/19
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, szkolenie czterodniowe, Szkolenia jednodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Metody klasyczne w laboratorium fizykochemicznym metody pomiarowe- zapewnienie spójności pomiarowej w badaniach spektrofotometrycznych, pehametrycznych, konduktometrycznych oraz przy pomiarach masy (wagi oraz wzorce masy)- Warszawa, grudzień


Jeżeli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem- skorzystaj z dofinansowania! Skontaktuj się z nami!

Wykonując badania w laboratorium akredytowanym powinieneś znać:

 • zasady dotyczące zapewnienia spójności pomiarowej w badaniach spektrofotometrycznych, pehametrycznych, konduktometrycznych oraz  masy
 • wymagania dotyczące stosowania wzorców oraz materiałów odniesienia,
 • zasady nadzorowania wyposażenia,
 • sposób interpretowania oraz wykorzystania świadectw wzorcowania oraz świadectw materiałów odniesienia

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • pracownikach laboratorium (laboranci, pracownicy techniczni)
 • wszystkich osobach zainteresowanych powyższą tematyką.
 • nowo zatrudnionych pracownikach laboratoriów,
 • auditorach wewnętrznych i ekspertach technicznych,

Biorąc udział w szkoleniu:

 

 • poznasz podstawowe pojęcia dotyczące badań spektrofotometrycznych, pehametrycznych, konduktometrycznych oraz masy
 • poznasz podstawowe pojęcia zgodne z PKN-ISO/IEC Guide 99:2010 „ Międzynarodowy słownik metrologii. Pojęcia podstawowe i ogólne oraz terminy z nimi związane (VIM)”,
 • poznasz wymagania  dotyczące nadzorowania wyposażenia dlabadań spektrofotometrycznych, pehametrycznych, konduktometrycznych oraz masy dzięki czemu będziesz przygotowany merytorycznie do samodzielnego prowadzenia nadzoru nad wyposażeniem w laboratorium,
 • poznasz rolę materiałów odniesienia w metrologii, zasady ich użytkowania i poprawnego wykorzystania, co pozwoli Ci na ich odpowiedni dobór i samodzielne zadbanie o zachowanie spójności pomiarowej w Twoim laboratorium,
 • nabędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne do projektowania programów wzorcowań/sprawdzeń pośrednich/sprawdzeń bieżących

Program szkolenia:

 • terminy i definicje związane z metodami klasycznymi: spektrofotometrycznymi, pehametrycznymi, konduktometrycznymi oraz masy,
 • terminy i definicje związane z PKN-ISO/IEC Guide 99:2010 „ Międzynarodowy słownik metrologii. Pojęcia podstawowe i ogólne oraz terminy z nimi związane (VIM)”,
 • wymagania dotyczące nadzorowania wyposażenia,
 • wymagania dotyczące spójności pomiarowej (weryfikacja spójności),
 • projektowanie i wdrażania programów nadzorowania wyposażenia (zakresy wzorcowań, niepewność pomiaru, wykorzystanie wyników wzorcowania)
 • terminologię, definicje oraz zasady użytkowania materiałów odniesienia,
 • poprawne wykorzystywanie danych z świadectwa wzorcowania oraz świadectw/certyfikatów materiałów odniesienia,
 • instrukcje sprawdzeń bieżących/ pośrednich

Ćwiczenia:

- karty ewidencyjne wyposażenia,

- weryfikacja oraz planowanie spójności pomiarowej,

- obliczanie błędów pomiaru/poprawek oraz przedziału zmienności,

- pracowanie instrukcji sprawdzeń bieżących/pośrednich

Nasz Ekspert:

 • Ekspert w zakresie metrologii oraz systemu zarządzania jakością wg normy 17025. Auditor wewnętrzny oraz  doświadczony  trener w zakresie metrologii i systemu zarządzania jakością wg normy 17025

Cena obejmuje

Cena obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

Informacja o rabacie

Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 12.12.2019 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 8
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 550,00 zł brutto: 676,50 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 500,00 zł brutto: 615,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK