Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LK2/PB/02/20
Akademia badania paliw, szkolenie czterodniowe, Szkolenia dwudniowe


Laboratoryjne wyznaczenie wartości opałowej próbki biopaliwa stałego - Kraków, lutego


Wyznaczając  wartość opałową próbki biopaliwa stałego powinieneś znać:

 • Definicję ciepła spalania i wartości opałowej oraz ich praktyczną realizację zgodnie z przedmiotowymi normami,
 • Zasady przygotowania próbki analityczne biopaliwa stałego w sposób nie zmieniający jej właściwości, w tym wartości opałowej,
 • Równanie bilansu cieplnego wykorzystywanego do wyznaczenia ciepła spalania w konkretnym kalorymetrze,
 • Wzory pozwalające na wyliczenie wartości opałowej na podstawie wyznaczonej wartości ciepła spalania i innych parametrów próbki (wilgoć, popiół, wodór, siarka, azot),
 • Wzory pozwalające przeliczać ciepło spalania i wartość opałową na różne stany wg norm serii ISO i PN.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • Osobach, które w swojej praktyce zawodowej stają przed koniecznością wiarygodnego i prawidłowego wyznaczenia wartości opałowej w próbce stałego biopaliwa,
 • Personelu laboratoriów posiadających akredytację (jak również jej nie posiadających), które w zakresie badań posiadają wyznaczanie wartości opałowej biopaliw stałych,
 • Osobach odpowiedzialnych za bilansowanie biopaliw stałych np. w energetyce, gdzie wiarygodnie określona wartość opałowa tego paliwa jest kluczowa dla poprawności bilansów.

 Biorąc udział w szkoleniu:

 • Uzyskasz niezbędną wiedzę z zakresu właściwego przygotowania próbki analitycznej biopaliwa stałego, postępowania podczas analizy ciepła spalania metodą spalania w bombie kalorymetrycznej, wyliczenia wartości opałowej na podstawie wyników analiz próbki i przeliczania na dowolne stany paliwa,
 • Dowiesz się jak należy postępować, od momentu przyjęcia próbki laboratoryjnej biopaliwa stałego do laboratorium aż po przygotowanie raportu z badań, dzięki czemu sam będziesz potrafił uzyskać wynik wiarygodny i nieobciążony błędami systematycznymi,
 • Poznasz na konkretnych przykładach, jakie problemy najczęściej występują podczas wyznaczania wartości opałowej biopaliw stałych, co przyczyni się do minimalizacji ryzyka popełnienia błędu,
 • Dowiesz się jak w sposób właściwy wyznaczać stałą cieplną kalorymetru, co pomoże Ci właściwie wykonywać oznaczenia ciepła spalania, weryfikować uzyskane wyniki nadzorować kalorymetr i stosowane „wzorce” kalorymetryczne.

 Program szkolenia:

 • Normy dedykowane do badania ciepła spalania i obliczania wartości opałowej biopaliw stałych - omówienie wymagań, podobieństw i różnic pomiędzy poszczególnymi normami.
 • Przygotowanie próbki do analizy wg konkretnej normy: rozdrobnienie próbki w sposób nie zmieniający jej właściwości, w tym ciepła spalania.
 • Oznaczenie ciepła spalania w próbce analitycznej.
 • Wyznaczenie innych parametrów próbki niezbędnych do obliczenia wartości opałowej: zawartość wilgoci całkowitej,  wilgoci w próbce analitycznej, zawartość popiołu, zawartość wodoru - procedury analityczne oraz wzory umożliwiające obliczenie np. zawartości H w próbce.
 • Obliczenie wartości opałowej w stanie analitycznym i przeliczenie jej wartości na różne stany próbki.
 • Podsumowanie/dyskusja.

Nasz ekspert:

 • Nauczyciel akademicki Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalista w zakresie technologii paliw, inżynierii środowiska, statystyki i walidacji metod pomiarowych i badawczych. Kierownik lub główny wykonawca ponad 70 prac badawczo-rozwojowych (granty międzynarodowe i krajowe, projekty strategiczne i celowe, zlecenia na rzecz podmiotów przemysłowych) i kilkudziesięciu ekspertyz z zakresu technologii paliw, koksownictwa, oczyszczania gazów i ścieków przemysłowych, inżynierii środowiska, analizy śladów środowiskowych, monitorowania emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. Autor i współautor 116 publikowanych prac naukowych (artykuły, książki, monografie), 68 wystąpień konferencyjnych i kilkunastu wdrożeń przemysłowych, patentów oraz recenzent krajowych i międzynarodowych czasopism naukowych

Cena obejmuje

*Cena 1040,00 zł netto obejmuje (cena bez noclegów): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

**Cena 1210,00 zł netto obejmuje (cena z 1 noclegiem): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 1 nocleg między dniami szkolenia w pokoju dwuosobowym wraz z kolacją.

***Cena 1380,00 zł netto obejmuje (cena z 2 noclegami): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 2 noclegi w pokoju dwuosobowym wraz z kolacjami.

W przypadku nieparzystej liczby osób uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za pobyt w pokoju jednoosobowym. O zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym – dopłata w wysokości 200,00 zł (za 2 noclegi).

Rabaty nie łączą się.

Informacja o rabacie

Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Kraków
Zakwaterowanie: 12.02.2020 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 13.02.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 14.02.2020 od godz. 16:00
Czas trwania: 16 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 2
*Cena szkolenia bez noclegów: netto: 1 040,00 zł brutto: 1 279,20 zł
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 1 380,00 zł brutto: 1 697,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


 
 

OK

OK