Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LW/31/15
szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Udział laboratorium mikrobiologicznego w kontroli jakości wytwarzania i badań produktów leczniczych - Warszawa, kwiecień


Szkolenia farmaceutyczne w Warszawie mazowieckie Farmacja Kursy laboratoryjne laboratorium badawcze mikrobiologiczne produkty lecznicze kontrola jakości badań

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z wymaganiami obowiązującego prawa zakresie jakości mikrobiologicznej zarówno surowców, opakowań, produktów leczniczych jak i miejsca ich wytwarzania i kontroli. Podczas szkolenia zostanie omówiony udział laboratorium mikrobiologicznego przy wytwarzaniu i kontroli produktów leczniczych jak również metody badań zalecanych i opisanych w farmakopei. Uczestnicy zostaną zapoznani z wymaganiami dla środowiska wytwarzania i badań, którym należy sprostać dla prawidłowej zgodnej z wymaganiami, pracy w laboratorium mikrobiologicznym w firmie farmaceutycznej. 

Do kogo adresowane jest szkolenie

Szkolenie jest przeznaczone dla mikrobiologów, osób zatrudnionych w zapewnieniu jakości, osób wykwalifikowanych oraz odpowiedzialnych za współpracę z mikrobiologicznym laboratorium kontraktowym oraz dla tych osób, które chcą rozszerzyć działalność swoich laboratoriów o badanie produktów leczniczych.

 

Zakres tematyczny szkolenia

  • Wymagania farmakopealne jakości mikrobiologicznej produktów leczniczych 
  • Farmakopealne metody badań i ocena ich przydatności 
  • Wymagania mikrobiologiczne środowiska wytwarzania i badań produktów leczniczych 
  • Ocena jakości mikrobiologicznej surowców, opakowań stosowanych przy wytwarzaniu produktów leczniczych 
  • Monitorowanie czystości mikrobiologicznej środowiska wytwarzania i badań 

Cena obejmuje

Dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa  w szkoleniu, powitalna przerwa kawowa, lunch.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 22.04.2015 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 6h
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 590,00 zł brutto: 725,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK