Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LD/11/15
Akademia metrologii i kompetencji, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Certyfikowane materiały odniesienia w laboratorium - Wrocław, maj


Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu

 • Poznasz różne rodzaje certyfikowanych materiałów odniesienia min. produkowane w Głównym Urzędzie Miar oraz w Okręgowym Urzędzie Miar w Łodzi
 • Zapoznasz się z parametrami jakie powinny charakteryzować certyfikowane materiały odniesienia.
 • Dowiesz się jak zapewnić spójność pomiarową oraz jak wykorzystać świadectwo materiału odniesienia we własnym laboratorium.
 • Zapoznasz się z zasadami jakimi należy się kierować podczas wyboru odpowiednich materiałów odniesienia oraz w trakcie ich stosowania.

 

Do kogo adresowane jest szkolenie

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników i kierownictwa laboratoriów chemicznych wykorzystujących w swojej pracy materiały odniesienia, niezależnie od stopnia zaawansowania /wdrożenia systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005

 

Zakres tematyczny szkolenia

 • Podstawowe definicje
 • Hierarchia metrologiczna
 • Wymagania w stosunku do materiałów i ich producentów
 • Spójność pomiarowa
 • Rola materiałów odniesienia w metrologii chemicznej
 • Wybór materiału odniesienia
 • Stosowanie materiału odniesienia
 • Wykorzystywanie materiałów odniesienia - świadectwo materiału odniesienia
 • Omówienie materiałów odniesienia produkowanych w administracji miar:
  - wzorce pH (pierwotne i wtórne),
  - wzorce konduktometryczne,
  - wzorce refraktometryczne, wzorce polarymetryczne,
  - wzorce spektrofotometryczne (VIS i UV),
  - wzorce gęstości,
  - wzorcowe roztwory wodne do AAS. 

 

Szkolenie poprowadzą:

Specjalista w Okręgowym Urzędzie Miar, metrolog, auditor wewnętrzny w administracji miar. Doświadczony trener w zakresie metrologii i systemu zarządzania jakością wg normy 17025. Autorka artykułów publikowanych w prasie branżowej oraz na blogu eksperckim CE2.

Metrolog, Specjalista w Okręgowym Urzędzie Miar, Auditor wewnętrzny w administracji miar, który tematyką wzorcowania i systemami jakości zajmuje się od lat. Doświadczony trener w zakresie metrologii, systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Cena obejmuje

Dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa  w szkoleniu, serwis kawowy, lunch.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Wrocław
Rozpoczęcie zajęć: 21.05.2015 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 6h
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 590,00 zł brutto: 725,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK