Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LD2/WK/05/16
Akademia zarządzania wg 17025, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Auditor wewnętrzny w laboratorium: PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i PN-EN ISO 19011:2012


Skupiamy się na celu:

Celem szkolenia jest doskonalenie wiedzy w zakresie zarządzania auditami wewnętrznymi w laboratorium

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

Korzyści z uczestnictwa:

  • Zapoznasz się z możliwościami wykorzystania auditów wewnętrznych do doskonalenia systemu zarządzania
  • Dowiesz się jak udoskonalić zarządzanie auditami
  • Przeprowadzimy praktyczne szkolenie auditorów wewnętrznych w zakresie oceny systemu zarządzania oraz kompetencji technicznych
  • w laboratorium badawczym, z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005
  • Przeanalizujesz problemy i zagadnienia przedstawione przez Ciebie i innych uczestników
  • Otrzymasz certyfikat z informacją o zdanym egzaminie i uzyskasz potwierdzenie kwalifikacji do prowadzenia auditów wewnętrznych

Profil Uczestnika:

Szkolenie przeznaczone jest dla auditorów wewnętrznych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności kierownictwa laboratoriów oraz wszystkich pracowników laboratoriów, w tym personelu technicznego osób zarządzających auditami wewnętrznymi w laboratoriach

Profil Wykładowcy:

Trener i ekspert w zakresie auditów wewnętrznych, systemu zarządzania i kompetencji wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Auditor wiodący i techniczny, wieloletni kierownik akredytowanego laboratorium badawczego

Zakres tematyczny szkolenia:

Dzień 1
09:00 – 16:00
Terminologia – przypomnienie pojęć dotyczących auditów i systemów jakości, (audity, niezgodności, działania korygujące, zapobiegawcze,…)
Auditowanie systemów zarządzania – podstawowe wymagania normy PN-EN ISO 19011
Ogólne zasady zarządzania programem auditów
Przypomnienie podstawowych zasad auditowania:

- zasady auditowania,
- zbieranie i weryfikowanie informacji,
- techniki audytowania
- przedstawianie wyników auditu – jak pisać raport
- kompetencje i ocena auditorów, cechy osobowe
Ćwiczenia praktyczne – formułowanie niezgodności oraz ocena i interpretacja wymagań na podstawie przykładów

Dzień 2
09:00- 16:00
Auditowanie
- działań korygujących, działań zapobiegawczych, postępowania z badaniami niezgodnymi z wymaganiami i odstępstwami
- zarządzania i realizacji auditów wewnętrznych

Ćwiczenia praktyczne – formułowanie niezgodności oraz ocena i interpretacja wymagań na podstawie przykładów
Kryteria - interpretacja wybranych wymagań
- wymagania jednostki akredytującej laboratoria
- prezentacja i interpretacja wybranych wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Egzamin (opcja)
Omówienie wyników egzaminu
Dyskusja

 

Cena obejmuje

Cena 980 zł netto obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, poczęstunek w trakcie spotkania
Cena 1250 zł netto obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, poczęstunek w trakcie spotkania, nocleg w pokoju jednoosobowym lub dwuosobowym wraz z kolacją.
 

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Wrocław
Zakwaterowanie: 11.05.2016 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 11.05.2016 od godz. 10:00
Zakończenie zajęć: 12.05.2016 od godz. 16:00
Czas trwania: 12h
Ilość dni szkolenia: 2
*Cena szkolenia bez noclegów: netto: 980,00 zł brutto: 1 205,40 zł
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 1 250,00 zł brutto: 1 537,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK