Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: II Edycja
Akademia zarządzania wg 17025, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Kierownik laboratorium XXI wieku - wiedza w pigułce - Kaziemierz Dolny, listopad


 

Potwierdzamy realizację szkolenia

 

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

 

Wiemy, że rynek wymaga od kierowników i managerów szerokiej wiedzy, nie tylko z branży laboratoryjnej ale i z wielu innych dziedzin – jak prawo pracy, pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej, a także psychologia, ekonomia etc.

Wiemy, że kierownicy i managerowie nie mają czasu na uczestnictwo w dziesiątkach szkoleń, które są przeładowane zbędnymi informacjami (wiemy jak bardzo irytuje słuchanie całodziennego wykładu w oczekiwaniu na jedną konkretną informację... która umyka, bo właśnie trzeba było odebrać ważny telefon z pracy…)

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Konferencja przeznaczone jest dla: 

- kierowników laboratoriów badawczych akredytowanych bądź planujących wdrożyć akredytację
- najwyższego kierownictwa jednostek którym podlegają laboratoria badawcze
- właścicieli lub udziałowców laboratoriów komercyjnych
- managerów firm w których funkcjonują laboratoria
- wszystkich zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy w zakresie nadzoru rynku i zarządzania

Program

DZIEŃ I

Wojciech Kupś
Wynik miarodajny nie znaczy kosztowny
Miarodajność wyników a akredytacja
Techniczne koszty badań
Składniki techniczne rola w kształtowaniu kosztów metod kontrola jakości, wyposażenie
Optymalizacja: walidacja, potwierdzenie, spójność pomiarowa

Iwona Madejska
Badania międzylaboratoryjne i badania biegłości
Organizacja porównań w laboratorium zagranicznym
Udowadnianie równoważności metod

Udowadnianie równoważności metod - aspekty prawne

DZIEŃ II

SESJE PANELOWE

Laboratoria dotowane z budżetu

Ekspert PZP
DialoIg techniczny jako sposób na dokonanie opisu przedmiotu zamówienia;
Spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez konsorcja w świetle najnowszego orzecznictwa.
Umowy w zamówieniach publicznych - istotne aspekty na etapie realizacji zamówienia 

Marcin Kibitlewski
Fundusze europejskie na lata 2014-2020;
Wydatki kwalifikujące się do wsparcia;
Warunki niezbędne do spełnienia przy aplikowaniu o środki unijne;
Kryteria wyboru projektów;
Zasady przygotowania projektów;
Możliwości pozyskania środków 

Marzena Mieczkowska
Ocena okresowa Pracownika - jak sprawić by w nie była fikcją;
Ocena okresowa i jej przeprowadzanie;
Kryteria oceny;
Błędy w ocenianiu 

Laboratoria komercyjne

Zofia Dwulit
Zarządzanie prywatnego laboratorium akredytowanego - Uprawnienia i odpowiedzialność osoby zarządzającej;
Współpraca z klientem w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025;
Bezstronności badań jako główny cel we współpracy z klientem;
Rola personelu i używanego przez niego sprzętu we współpracy z klientem;
Badnie poziomu zadowolenia klienta. 

Marek Białach
Pozyskiwanie funduszy europejskich

Jarosław Zagórny
Pozyskiwanie nowych klientów.
Kanały dystrybucji w kraju i na świecie.
Zakres działania laboratorium przyzakładowego.
Systemy jakości w firmie i laboratorium.
Plany na przyszłość.
Prezentacja firmy 

 

 

 


 

Wykłady wspólne

Mec. Piotr Wojciechowski
Prawo pracy po zmianach
Zatrudnianie i rozwiązywanie umów o pracę z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz stanowisk Ministerstwa Pracy i Państwowej Inspekcji Pracy.
Skuteczne zarządzanie czasem pracy po zmianach.
Nowe zasady udzielania urlopów wypoczynkowych.

Mirosław Urban
Warsztaty teatralne połączone z warsztatami managerskimi
Techniki Impro w treningu komunikacji

Dzień III

Joanna Tabara
Rozmowa kwalifikacyjna – jak wybrać najlepszego kandydata na analityka w laboratorium badawczym;
Pracownik nowoprzyjęty – plan i realizacji szkoleń, potwierdzenie kompetencji, upoważnienia;
Pracownik z wieloletnim stażem pracy – weryfikacja kompetencji i doskonalenie

Grażyna Mielczarek
Bezpieczeństwo pracy w laboratorium;
Zagrożenia chemiczne i biologiczne;
Hałas i zapylenie;
Nanomateriały i Nanotechnologiem;
Gospodarka odpadami w laboratorium

Kamila Kruk
Praktyka zarządzania personelem; Skąd się bierze autorytet;
Źródła Władzy;
Cechy budujące autorytet czyli postawa szefa lidera;
Trudne sytuacje jako test dla autorytetu
Inteligencja emocjonalna

Informacje o prelegentach

Wojciech Kupś
Chemik analityk, trener, wykładowca zajmuje się doradztwem w zakresie zarządzania specjalizując się w doradztwie, konsultacjach i audytach dla laboratoriów

Iwona Madejska
Dr nauk fizycznych, metrolog. Zdobyła wieloletnie doświadczenie, którym dzieli się jako trener pracując m.im. jako zastępca pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w laboratorium badawczym oraz kierownik techniczny badań biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne w zakresie badań fizykochemicznych węgla i popiołu z węgla.

Ekspert w zakresie prawa zamówień publicznych

Marcin Kibitlewski

Zajmuje się funduszami europejskimi oraz tworzeniem biznes planów i analiz finansowych. Na co dzień pomaga w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje realizowane na terenie całego kraju. W swoim dorobku ma ponad 200 projektów na łączną kwotę ponad 150 mln zł. Wieloletni trener szkoleń z zakresu współfinansowania inwestycji przy wsparciu środków unijnych, sporządzania biznes planów, studium wykonalności oraz analiz finansowych, posiadający doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji jak również weryfikacji projektów od strony Instytucji Wdrażającej. Praca z dotacjami unijnymi jest dla niego pasją, którą stara się przekazać innym

Marzena Mieczkowska
Ceniony ekspert w dziedzinie HR, praktyk i trener biznesu. Zaliczona do grona najlepszych 10 dyrektorów personalnych w kraju w roku 2001 (finalistka konkursu „Dyrektor Personalny Roku”). Zdobyła dwukrotnie Godło „Inwestor w Kapitał Ludzki” (2001,2002). W realizacji – doktorat. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych z zarządzania, marketingu i zarządzania zasobami ludzkimi (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Koźmińskiego w Warszawie). Posiada certyfikat niezależnej europejskiej placówki International Education Society. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami i Francuskiego Instytutu Zarządzania. Posiada praktyczne doświadczenie biznesowe ( m. in. uczestniczyła jako HR dyrektor w fuzji 5 konkurencyjnych firm i stworzyła politykę personalną od podstaw - dla nowej firmy, jak również brała udział w procesie wprowadzania nowej firmy na rynek polski, realizowała także procesy dot. restrukturyzacji przedsiębiorstw). Specjalizuje się w programach podnoszących efektywność biznesową firm poprzez działania z obszaru strategii personalnej, projektowanie procesów i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi. W swojej pracy stara się łączyć inteligencję emocjonalną z analitycznym, biznesowym, twórczym myśleniem. 

Zofia Dwulit - Prezes Zarządu „BIOCHEMIK” sp. z o.o.
Z pracą w laboratorium związana ponad 20 lat. W roku 2002 jako Kierownik ds. Jakości i Kierownik Pracowni Chemicznej wdrożyła system jakości w oparciu o normę 17025. W roku 2005 zaangażowanie w pracę zaowocowało objęciem stanowiska Prezesa Zarządu w nowo utworzonej spółce - Laboratorium Usługowo Badawcze „BIOCHEMIK” sp. z o.o. Staż pracy przyczynił się do wdrożenia około 700 metod badawczych oraz rozwinięcia działalności laboratorium i utworzenia oddziałów na terenie kraju. Obecnie w laboratorium zatrudnionych jest ponad 120 osób w 5 lokalizacjach.

Marek Białach
Ekspert w zakresie polityki rynku pracy oraz polityki społecznej. Pełni funkcję Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Lublinie. Ewaluator projektów badawczych, innowacyjnych, rozwojowych. Koordynator merytoryczno-naukowy projektów. Ekspert Krajowych i Regionalnych Sieci Tematycznych PO KL. Koordynator Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego 2005-2013. Jest autorem kilkudziesięciu projektów społecznych, kilku produktów finalnych, wielu publikacji i ekspertyz z zakresu polityki społecznej, edukacji zawodowych, kompetencji kluczowych. Trener, wykładowca akademicki, konsultant. EKSPERT oceniający i opiniujący w 11 dziedzinach EFS i EFRR PO KL, RPO, PO IG, Centralna Baza Ekspertów w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Jarosław Zagórny
Kierownik Laboratorium Badawczego w firmie Pestila Sp. z o.o. oferującej usługi w zakresie produkcji i doradztwa przy rejestracji środków agrochemicznych na terenie całej Europy.

Mec. Piotr Wojciechowski
Zdobywał doświadczenie m.in. jako inspektor pracy oraz jako specjalista w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Były wicedyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy. Autor licznych publikacji oraz uczestnik konferencji związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce.

Mirosław Urban
Psycholog, doradca zawodowy, trener umiejętności psycho-społecznych. Zajmuje się prowadzeniem warsztatów i szkoleń z umiejętności miękkich dla biznesu oraz szeroko pojętej edukacji. Specjalista od niekonwencjonalnych technik szkoleniowych, wykorzystywanych w ramach różnorodnych tematów szkoleń. Tworzy oryginalne metody rozwoju osobistego, uczestnikom szkoleń pozwala przezwyciężać własne słabości, odkrywać siłę psychiczną i osiągać cele drogą rozwoju własnych predyspozycji i umiejętności. Prowadzi szkolenia dotyczące: kreatywności, komunikacji, budowania zespołu, motywacji, antystresu

Joanna Tabara
Kierownik Laboratorium Wodno – Ściekowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o.o. Auditor kompetencji technicznych wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Grażyna Mielczarek
Specjalizuje się w dziedzinie BHP, prawie ochrony środowiska oraz gospodarce odpadami. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu rozporządzenia REACH i CLP na Uniwersytecie Łódzkim, zarządzania ochroną środowiska na Politechnice Łódzkiej, zarządzania zintegrowanymi systemami jakości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz BHP na Politechnice Warszawskiej. Szef działu BHP i Ochrony Środowiska. Prowadzi szkolenia dla inspekcji sanitarnych, inspekcji ochrony środowiska, państwowej straży pożarnej oraz inspekcji pracy. 

Kamila Kruk
Trenerka rozwoju osobistego, która przeprowadziła ponad 2000 godzin szkoleń w Polsce i za granicą. Jest certyfikowanym coachem CoachWise™ na poziomie Essentials i Equipped. Obecnie ukończyłam też akredytację w ICF. Autorka książki "Wyspy komfortu". Prowadząc szkolenia łączy wykształcenie ekonomiczne i z zakresu psychologii komunikacji społecznej oraz doświadczenie zdobyte w trakcie realizacji projektów biznesowych, społecznych i administracyjnych. Jest certyfikowanym trenerem Knowledge Methodology Pills. Jest inicjatorką i organizatorką projektów rozwojowych dla kobiet.  

Przeczytaj artykuł o konferencji, która odbyła się w 2014 r.

CZYTAJ ARTYKUŁ "Kierownik laboratorium XXI wieku - wiedza w pigułce" konferencja dwumiesięcznik LAB

Cena obejmuje

Cena za szkolenie (bez noclegu): 1970 zł + VAT
Cena obejmuje: Wykłady i udział w panelach dyskusyjnych, materiały szkoleniowe, wyżywienie wraz z uroczystą kolacją. 
 
Cena za szkolenie z noclegiem w pokoju 2-osobowym: 2270 zł + VAT
Cena obejmuje: Wykłady i udział w panelach dyskusyjnych, materiały szkoleniowe, wyżywienie wraz z uroczystą kolacją, dwa noclegi w pokoju 2-osobowym.
Dopłata do pokoju 1-osobowego: 320 zł + VAT 
 
PROMOCJA!
Przy zgłoszeniu do 19 X cena za szkolenie bez noclegu: 1290 zł + VAT
Przy zgłoszeniu do 19 X cena za szkolenie z noclegiem w pokoju 2-osobowym: 1590 zł + VAT

 

Szkolenie odbywać będzie się w luksusowym hotelu Król Kazimierz**** w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą

Liczba miejsc w pokojach jednoosobowych ograniczona!

Liczba miejsc w pokojach dwuosobowych ograniczona!

Pobierz kartę zgłoszeniową lub zgłoś swój udział on-line:

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Kazimierz Dolny
Zakwaterowanie: 03.11.2015 od godz. 12:00
Rozpoczęcie zajęć: 03.11.2015 od godz. 14:00
Zakończenie zajęć: 05.11.2015 od godz. 14:30
Czas trwania: 22 godz.dyd.
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 2270,00 zł brutto: 2792,10 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK