Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: PSLE/02/15
Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

III Warsztaty Emisyjne


Potwierdzamy realizację szkolenia

Druga edycja Warsztatów, która odbyła się wiosną 2015 r. w Rawie Mazowieckiej cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem - wzięło w niej udział ponad 50 osób. III Warsztaty Emisyjne są odpowiedzią na wciąż ogromną potrzebę dyskusji w tym temacie w związku ze zmianami w prawie dotyczącymi obowiązków pomiarowych przedsiębiorstw i dotrzymywania standardów emisyjnych do powietrza.

 

 

Uwaga!

Nowa norma PN-EN 14181:2015-02 zastępuje normę PN-EN 14181:2010. Zmiany występują w szczególności w zakresie QAL3, które będzie obowiązywało wszystkich operatorów monitoringu ciągłego od stycznia 2016. Wszystkie zmiany omówimy w trakcie II Warsztatów Emisyjnych.

 

Program warsztatów

19 października

13:00 – 18:00

Blok Prawny 

 • Aspekty prawne ochrony powietrza dla procesów spalania energetycznego paliw i współspalania odpadów.
 • Wdrażanie konkluzje BAT dla różnych branż przemysłu. Zasady udzielania odstępstw od konkluzji BAT. Dyrektywa dla małych źródeł energetycznego spalania paliw.
 • Przygotowanie energetyki do wprowadzenia w życie konkluzji BAT. Doświadczenia z wdrażania konkluzji BAT w polskiej energetyce
 • Przyszłość polskiej energetyki w świetle nowych wysokich wymagań dotyczących emisji przemysłowych.

Dyskusja

20 października

9:00 – 18:00

Blok techniczny

 • Spalanie i współspalanie paliw alternatywnych (SRF, RDF). Wymagania jakościowe i formalne dla spalania i współspalania. Nowe paliwa dla energetyki i przemysłu.
 • Nowe instalacje redukujące emisje zanieczyszczeń – spełnienie nowych wymagań prawnych. Zasady prawidłowego rozruchu i odbioru gwarancyjnego.
 • Doświadczenia eksploatacyjne systemów oczyszczania spalin (pyły SO2 NOx)
 • Ograniczenie emisji azotu – doświadczenia ze stosowanych technologii odazotowania
 • Pomiary amoniaku i ucieczka amoniaku
 • Technologie ograniczające emisję rtęci do powietrza.

Dyskusja

Blok pomiarowy

 • Specyfika pomiaru rtęci i innych metali ciężkich, HCl i HF
 • Pomiary dioksyn i furanów, specyfika poboru i oznaczania próbki
 • Metody alternatywne
 • Pomiar jako dowód w postępowaniu administracyjnym z zakresu ochrony środowiska 

21 października

9:00 – 13:00

 • Automatyczne systemy pomiarowe – zmiany wprowadzane nową normą i rozporządzeniem Ministra Środowiska
 • Nowa norma PN-EN 14181:2015 – najistotniejsze zmiany dla operatorów instalacji i laboratoriów pomiarowych
 • Ekonomiczne aspekty prowadzenia pomiarów okresowych i ciągłych, koszty prowadzenia badań
 • Wymagania operatora instalacji w stosunku do akredytowanego laboratorium pomiarowego
 • Przygotowanie obiektu do pomiarów 
 • Zmiany w procedurze QAL3
 • Automatyczne metody sprawdzeń 
 • Najnowsze trendy w technikach pomiarowych AMS 
 • Prowadzenia pomiarów ilości pobieranej wody oraz odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń pomiarowych spełniających wymagania prawnej kontroli metrologicznej w przemyśle – wypełnianie wymagań prawnych.

 

 

   
 Patronat nad wydarzeniem objęło
Polskie Stowarzyszenie Laboratoriów Emisyjnych


 

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia:

Hotel MERCURE - Zakopane

Koszt uczestnictwa:

Promocja - 1990 zł netto zamiast 2200 zł (promocja ważna do odwołania!)

Członków PSLE prosimy o bezpośredni kontakt z Magdaleną Snopczyńską w celu uzyskania informacji o specjalnej cenie. 

 

Termin nadsyłania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego on-line.  
Zgłoszenia można także dokonać poprzez przesłanie wypełnionego formularza na nr fax-u 81 464 42 06 lub w formie skanu drogą elektroniczną na adres info@ce2.pl

 

Szczegółowych informacji organizacyjnych o szkoleniu udziela:
Dział Realizacji Szkoleń - Tel.: 81 442 06 00, e-mail: info@ce2.pl

Informacje odnośnie programu i Prelegentów:
Magdalena Snopczyńska - Tel. kom. +48 783 994 124
Tel. 81 442 06 01; e-mail: magdalena.snopczynska@ce2.pl

Cena obejmuje

Zapewniamy: wykłady i udział w panelach dyskusyjnych, materiały szkoleniowe, 2 noclegi w pokojach dwuosobowych (dopłata do pokoju jednoosobowego - 300,- zł netto), przerwy kawowe, obiady i kolacje.

Istnieje możliwość rezerwacji dodatkowego noclegu (przednoclegu). O więcej informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 81 469 15 25 lub e-mail: magdalena.snopczynska@ce2.pl

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Zakopane
Rozpoczęcie zajęć: 19.10.2015 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 21.10.2015 od godz. 13:00
Czas trwania: 14h
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 2200,00 zł brutto: 2706,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK