Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LK2/GM/12/16
Akademia mikrobiologii i biologii, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Identyfikacja pałeczek Salmonella i Shigella z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów prawa - Kraków, grudzień


Skupiamy się na celu:

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji oraz wiedzy na temat Identyfikacji pałeczek Salmonella i Shigella w świetle najnowszych zmian i przepisów prawa

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu

Korzyści z uczestnictwa:

  • Poznasz przepisy obowiązujące w zakresie badania próbek na obecność pałeczek Salmonella i Shigella
  • Zdobędziesz wiedzę z zakresu identyfikacji pałeczek Salmonella i Shigella, zgodnie z wytycznymi ośrodków referencyjnych i normami krajowymi i międzynarodowymi (w odniesieniu do próbek żywności
  • Poznasz zasady walidacji klasycznych metod wykrywania i identyfikacji omawianych drobnoustrojów
  • Nauczysz się jakie jest zastosowanie alternatywnych metod identyfikacji pałeczek Salmonella, Shigella

Profil Uczestnika: 

Szkolenie jest skierowane do pracowników laboratoriów klinicznych, laboratoriów badających próbki żywności, próbki środowiskowe.

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby pracujące w laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej, laboratoriach przyszpitalnych, prywatnych laboratoriach badających próbki materiału klinicznego, próbki żywności, próbki pochodzące od zwierząt oraz próbki środowiskowe.

Profil Wykładowcy:

Doktor nauk weterynaryjnych, specjalizuje się Pracowni Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Przewodu Pokarmowego w Instytucie badawczym. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu diagnostyki, epidemiologii i chorobotwórczości pałeczek jelitowych. Szkolenia prowadzone przez Wykładowcę są prowadzone z zachowaniem najwyższych standardów i skutecznością zdobytej wiedzy.

Zakres tematyczny szkolenia

Dzień 1
09:00 – 16:00
Zasady pobierania i przesyłania próbek materiału do bakteriologicznych badań w kierunku pałeczek jelitowych.
Tok postępowania diagnostycznego w stanach biegunkowych.
Pałeczki Shigella, różnicowanie z enteroinwazyjnymi pałeczkami E.coli i diagnostyka zakażeń przez nie wywoływanych
Pałeczki Salmonella i diagnostyka zakażeń przez nie wywoływanych.


Dzień 2
09:00- 16:00
Typowanie serologiczne pałeczek z rodzaju Salmonella.
Normy badania żywności w kierunku Salmonella.
Jednofazowe pałeczki Salmonella Typhimurium – przepisy europejskie, zalecenia EFSA, metody badawcze.
Organizacja i system jakości w laboratorium wykonującym badania na obecność pałeczek Salmonella, Shigella
Podsumowanie szkolenia, dyskusja

Cena obejmuje

Dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, kawa, lunch w trakcie każdego dnia szkoleniowego.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Kraków
Rozpoczęcie zajęć: 07.12.2016 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 08.12.2016 od godz. 16:00
Czas trwania: 12h
Ilość dni szkolenia: 2
*Cena szkolenia bez noclegów: netto: 980,00 zł brutto: 1 205,40 zł
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 1 250,00 zł brutto: 1 537,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK