Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LK1/IJ/05/16
Akademia analiz instrumentalnych, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

ICP - OES - walidacja metody - Kraków, maj


Skupiamy się na celu:

Celem szkolenia jest omówienie konieczności przeprowadzenia walidacji z uwzględnieniem specyfiki metody optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej, zapoznanie z niezbędnymi parametrami i ich poprawnym zastosowaniem w procesie walidacji metody.

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu

Korzyści z uczestnictwa:

  • Poznasz podstawy optycznej spektrometrii emisyjnej
  • Przedstawimy metodykę ICP OES
  • Dowiesz się jakie są elementy kontroli jakości niezbędne do poprawnego wykonania oznaczeń metodą ICP OES

Profil Uczestnika: 

Szkolenie skierowane jest dla osób wdrażających
technikę ICP OES do rutynowych badań laboratoryjnych, a także poszerzających swoje praktyczne umiejętności w tej technice

Zakres tematyczny szkolenia

  Omówienie konieczności przeprowadzenia walidacji. Parametry procesu walidacji
- selektywność
- granice wykrywalności
- granice oznaczalności
- czułość metody
- zakres liniowy krzywej kalibracyjnej
- zakres pomiarowy
- precyzja
- dokładność/poprawność
- powtarzalność
- odtwarzalność
- odzysk
- obciążenie
- odporność
- niepewność wyniku pomiaru

Cena obejmuje

Dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa  w szkoleniu, przerwę kawową, lunch.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Kraków
Rozpoczęcie zajęć: 12.05.2016 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 6h
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 590,00 zł brutto: 725,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK