Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: L/41/15
Akademia analiz instrumentalnych, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

ICP OES - Optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej. Teoria i praktyka - Jastrzębia Góra, lipiec


ICP OES (Inductively Coupled Plasma Opitcal Emission Spectrometry) Optyczna Spektrometria Emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej - technika analityczna szeroko stosowana w laboratoriach badawczych i przemysłowych. Charakteryzuje ją możliwość równoczesnego oznaczania wielu pierwiastków, w dużym zakresie stężeń i stosunkowo krótkim czasie

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

 • Dowiesz się jakie są podstawy optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej i opanujesz metodykę ICP OES
 • Poznasz praktyczne zastosowanie tej techniki i przeanalizujesz źródła błędów i sposoby ich eliminacji
 • Możesz przedyskutować problemy badawcze z ekspertem i innymi uczestnikami szkolenia
   

Do kogo adresowane jest szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób wdrażających technikę ICP OES do rutynowych badań laboratoryjnych, a także poszerzających swoje praktyczne umiejętności w tej technice

 

Tematyka:

 • Podstawy teoretyczne i metodyka ICP OES - krótka historia rozwoju optycznej spektrometrii emisyjnej
 • Podstawowe procesy zachodzące w spektrometrii emisyjnej; ogólna charakterystyka optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie; indukcyjnie sprzężonej; aparatura i urządzenia pomocnicze stosowane w technice ICP OES; system pionowej i poziomej plazmy; etapy przygotowania metody analitycznej
 • Interferencje występujące w technice ICP OES - charakterystyka interferencji; sposoby ich eliminacji
 • Przygotowanie próbek do analizy techniką ICP OES - niezbędne wymagania; sposoby przygotowania (roztwarzanie kwasowe, stapianie, spopielanie, zagęszczanie)
 • Sposoby eliminacji błędów występujących w technice ICP OES
 • Niezbędne elementy kontroli jakości w technice ICP OES
  - wewnętrzna kontrola jakości
  - wykorzystanie certyfikowanych materiałów odniesienia
  - powtarzanie badań za pomocą innych metod
  - udział w badaniach międzylaboratoryjnych oraz badaniach biegłości
 • Wybrane aspekty walidacji metody ICP OES
 • Inne techniki wprowadzania próbek do plazmy - nebulizacja ultradźwiękowa; technika generowania wodorków; ablacja laserowa;
 • Praktyczne zastosowanie techniki ICP OES w analizie różnorodnych próbek; Spektrometria mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną ( ICP MS ) - doskonałe uzupełnienie możliwości analitycznych ICP OES. 

 

Szkolenie poprowadzi:

Starszy specjalista badawczo-techniczny w Państwowym Instytucie Badawczym. Posiada wieloletnie doświadczenie w technice ICP jako ekspert i trener. Podczas szkoleń przekazuje wiedzę praktyczną opartą na ogromnym doświadczeniu, którą uczestnicy z powodzeniem wykorzystują w swojej pracy zawodowej.

Cena obejmuje

18 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300,-zł netto + 23%VAT (liczba miejsc ograniczona) 

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Jastrzębia Góra
Zakwaterowanie: 30.06.2015 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 01.07.2015 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 03.07.2015 od godz. 12:30
Czas trwania: 18h
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1860,00 zł brutto: 2287,80 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK