Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: OS/05/15
Hałas, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Hałas przemysłowy i zabezpieczenia - Zakopane, maj


Jeżeli:

 • jesteś pracownikiem laboratorium pomiarów hałasu
 • chcesz dowiedzieć się doskonalić kompetencje techniczne w swoim laboratorium
 • zależy Ci aby poznać wymagania PCA w zakresie sporządzania sprawozdań z badań
 • chcesz poznać wymagania prawne wynikające z dokumentów PCA

To szkolenie jest dla Ciebie!

 

Tematyka:

 • Wprowadzenie do zagadnień ochrony środowiska przed hałasem (zestaw podstawowych pojęć)
 • Aspekty prawne ochrony środowiska przed hałasem
 • Kryteria prawne i zdrowotne oceny hałasu w środowisku
 • Wskaźniki oceny hałasu
 • Pomiary hałasu przemysłowego (metody referencyjne)
 • Metody obliczeniowe hałasu przemysłowego – stosowane modele oceny.
 • Zagadnienia akustyczne w ocenach oddziaływania na środowisko inwestycji przemysłowych, a w szczególności:
  - przygotowanie danych wejściowych do oceny (obliczeń hałasu),
  - przygotowanie materiału graficznego (mapy zasiegów hałasu)
  - wykonanie analizy uzyskanych wyników – problemy interpretacyjne,
  - analizy porealizacyjne,
 • Stosowane środki ochrony przeciwdźwiękowej – klasyfikacje, przykłady zastosowań
 • Źródła hałasu przemysłowego i metody techniczne ich redukcji
 • Najczęściej stosowane zabezpieczenia akustyczne - najskuteczniejsze rozwiązania ograniczające hałas przemysłowy (na stanowiskach pracy i w środowisku zewnętrznym)
 • Nowe materiały i rozwiązania konstrukcyjne zabezpieczeń ograniczających hałas maszyn i urządzeń
 • Nowe rozwiązania materiałowe przegród warstwowych w projektowaniu zabezpieczeń ograniczających hałas przemysłowy
 • Przyczyny braku efektów pomimo zastosowania zabezpieczeń akustycznych. 

Cena obejmuje

18 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300,-zł netto + 23%VAT (liczba miejsc ograniczona) 

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Zakopane
Zakwaterowanie: 19.05.2015 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 20.05.2015 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 22.05.2015 od godz. 12:30
Czas trwania: 18h
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1860,00 zł brutto: 2287,80 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK