Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LLK/09/15
Akademia zarządzania wg 17025, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Elastyczny zakres akredytacji w laboratorium badawczym - Kraków, czerwiec


Stały zakres akredytacji laboratorium badawczego, potwierdzony dokumentem jednostki akredytacyjnej, stanowi niekiedy istotne ograniczenie w zdolności laboratorium do reagowania na bieżące potrzeby klientów bądź wymagania prawne. Wynika to ze sposobu formułowania zakresu akredytacji, między innymi poprzez ścisłe zdefiniowanie rodzajów matryc. Przykładem są badania żywności, gdzie ścisłe określenie badanych obiektów i cech ogranicza możliwość szybkiego reagowania na zmianę oczekiwań klientów czy systemu prawnego. Podobne ograniczenia odczuwają laboratoria również w innych rodzajach badań.

 

Rozwiązaniem jest akredytacja w ramach zakresu elastycznego. Uzyskanie takiej akredytacji wymaga dostosowania organizacji i systemu zarządzania w celu spełnienia wymagań jednostki akredytującej.
 

Najważniejsze korzyści wynikające z wdrożenia Elastycznego Zakresu Akredytacji?
- Realizacja oczekiwań Klientów
- Szybka odpowiedź na potrzeby rynku
- Natychmiastowa reakcja na postęp techniczny i technologiczny
- Możliwość pozyskania większej liczby zleceń
- Uzyskanie przewagi nad konkurencją
 

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu

 • Podczas szkolenia dowiesz się czym jest elastyczny zakres akredytacji oraz jakie są zasady jego udzielania.
 • Uzyskasz informacje niezbędne do podjęcia decyzji czy występować o zakres akredytacji, w jakich sytuacjach warto posiadać akredytację w elastycznym zakresie.
 • Dowiesz się czy i jakie zmiany w dokumentacji i zasadach zarządzania musisz wprowadzić.
 • Przypomnimy podstawowe wymagania dotyczące kompetencji technicznych i zasady oceny laboratoriów.
   

Do kogo adresowane jest szkolenie

Szkolenie jest skierowane do zainteresowanych zasadami udzielania akredytacji w zakresie elastycznym:
 - kierownictwa technicznego
 - kierownictwa jakości laboratoriów
 - personelu wykonującego badania zaangażowaneg we wdrażanie i rozwijanie metod badań
 

 

Zakres tematyczny szkolenia

 • Polityka dotycząca elastycznych zakresów akredytacji
 • Komunikat nr 58 z dnia 15.05.2009 r. w sprawie wprowadzenia polityki PCA dotyczącej akredytacji laboratoriów w zakresach elastycznych (DA-10)
 • Dokument EA 2/15 - Wymagania EA dotyczące akredytacji w zakresach elastycznych
 • Zakres stały i jego ograniczenia
 • Zakres elastyczny – charakterystyka
 • DA-10 Polityka PCA – Akredytacja Laboratoriów W Zakresach Elastycznych
 • Przedstawianie elastycznego zakresu akredytacji
 • Rodzaje elastyczności zakresów akredytacji
 • Lista badań w ramach zakresu elastycznego
 • Wymagania przy ubieganiu się o akredytację elastyczną
 • Określenie działalności w ramach zakresu elastycznego
 • Zarządzanie w laboratorium w ramach zakresu elastycznego
   - wymagania dotyczące personelu i sposób ich wypełnienia
   - metody badań – zarządzanie
   - zarządzanie listą badań
 • Postępowania przy składaniu wniosku o zakres elastyczny
 • Ćwiczenia praktyczne:
   - określenie własnej działalności w ramach zakresu elastycznego
   - sformułowanie zakresu elastycznego (FAB-01)
   - sporządzenie własnej listy badań w ramach zakresu elastycznego
   - wymagania przy ubieganiu się o akredytację elastyczną
 • Jak to zrobić – czyli jakie zmiany dostosowawcze mogą być niezbędne
 • Wymagania normy 17025 p. 4.1 do 5.10. omówienie potrzeby dostosowania
  - dokumentacji, procedur w obszarze zarządzania
  - dokumentacji, procedur w obszarze technicznym 

 

Szkolenie poprowadzi:

Jeden z pierwszych kontraktowych auditorów systemu zarządzania w laboratorium. Chemik analityk, wieloletni kierownik akredytowanego laboratorium badawczego. Doświadczeniem i wiedzą dzieli się na szkoleniach z zakresu auditów wewnętrznych, systemu zarządzania i kompetencji technicznych wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Przeprowadził ponad 400 szkoleń, a prowadzone przez niego zajęcia zawsze są wysoko oceniane przez uczestników. Szczególnie ceniony za oparte na doświadczeniu podejście do zagadnień systemowych.

Cena obejmuje

Dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa  w szkoleniu, przerwy kawowe, obiady.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Kraków
Rozpoczęcie zajęć: 24.06.2015 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 25.06.2015 od godz. 16:00
Czas trwania: 12h
Ilość dni szkolenia: 2
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 980,00 zł brutto: 1 205,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK