Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: L/03/15
Akademia zarządzania wg 17025, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Działania korygujące, zapobiegawcze, odstępstwa i badania niezgodne z wymaganiami. Doskonalenie systemu zarządzania w laboratorium - Zakopane, marzec


Realizacja szkolenia potwierdzona

 

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

Praktyczne szkolenie dotyczące systemu zarządzania i wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Obejmuje analizę rzeczywistych przykładów, problemów i zagadnień przedstawionych przez uczestników. Omawiane przykłady dotyczą zarządzania i aspektów technicznych.

 • Przedstawimy sposób realizacji kluczowych działań związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania w laboratorium.
 • Przeanalizujemy problemy i zagadnienia przedstawione przez Ciebie i innych uczestników, a także przedstawimy rzeczywiste przykłady, problemy i sposoby ich rozwiązania
   

Do kogo adresowane jest szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób wdrażających technikę
ICP OES do rutynowych badań laboratoryjnych, a także
poszerzających swoje praktyczne umiejętności w tej technice
Szkolenie przeznaczone jest dla osób wdrażających technikę 
 
ICP OES do rutynowych badań laboratoryjnych, a także 
 
poszerzających swoje praktyczne umiejętności w tej technice
Szkolenie przeznaczone jest dla kierownictwa laboratoriów (kierownictwo jakości, kierownictwo techniczne), pracowników laboratoriów, którzy chcą poznać zrozumieć i stosować skuteczne metody realizacji działań korygujących, zapobiegawczych, postępowania z odstępstwami i badaniami niezgodnymi z wymaganiami, auditorów i kandydatów na auditorów wewnętrznych.
 
Uczestnicy proszeni są o zabranie własnego egzemplarza normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005
 
 

Tematyka:

 • Podstawowe terminy dotyczące systemów zarządzania; Niezgodności - identyfikacja i opis problemu czyli jak właściwie zidentyfikować problem
  - niezgodności: krytyczna ocena; analiza przyczyn; przykłady
 • Działania korygujące - interpretacja wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005
  - planowanie i wdrożenie działań korygujących; dokumentowanie; przykłady
 • Badania niezgodne z wymaganiami
  - interpretacja wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005
  - identyfikacja i dokumentowanie
  - zasady nadzorowania badań niezgodnych w wymaganiami
  - przykłady
 • Działania zapobiegawcze - interpretacja wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005
  - identyfikacja potencjalnych niezgodności; planowanie i wdrożenie działań zapobiegawczych
 • Odstępstwa - odstępstwa a norma EN 17025:2005 i ISO 9000:2006; postępowanie z odstępstwami; odstępstwa a działalność techniczna i jakość wyników; odstępstwa a zmiany w i doskonalenie rozwiązań systemowych; dokumentowanie; przykłady
 • Działania zapobiegawcze i korygujące - rola i zadania kierownictwa; zadania kierownictwa jakości; zadania kierownictwa technicznego personelu
 • Doskonalenie systemu zarządzania; niezgodności, działania korygujące, działania zapobiegawcze a doskonalenie systemu zarządzania; audity wewnętrzne; planowanie i realizacja auditów; audity dodatkowe
 • Podsumowanie szkolenia
 • Wykłady przeplatane są zajęciami warsztatowymi:
  przykłady badań niezgodnych z wymaganiami, niezgodności, odstępstw, działań zapobiegawczych, dotyczące identyfikowania
   

Cena obejmuje

18 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300,-zł netto + 23%VAT (liczba miejsc ograniczona) 

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Zakopane
Zakwaterowanie: 10.03.2015 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 11.03.2015 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 13.03.2015 od godz. 12:30
Czas trwania: 18h
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1860,00 zł brutto: 2287,80 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK