Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LJ3/MP/06/16
Akademia środowiska pracy i BHP, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Metodyka pomiarów i zasady oceny narażenia na hałas i drgania mechaniczne w środowisku pracy - Jastrzębia Góra, czerwiec/lipiec


Skupiamy się na celu:

Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji technicznych personelu laboratoriów badawczych zajmujących się pomiarami i oceną zagrożeń wibroakustycznych w środowisku pracy.

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu

Korzyści z uczestnictwa:

 • Poszerzysz swoją wiedzę z zakresu metod pomiaru i oceny narażenia zawodowego na hałas i drgania mechaniczne w środowisku pracy,
 • Dowiesz się jak możesz potwierdzić możliwość prawidłowej realizacji metod pomiarów hałasu i drgań mechanicznych we własnym laboratorium i nauczysz się szacować niepewność pomiarów hałasu i drgań mechanicznych,
 • Potwierdzisz lub zweryfikujesz znany Ci sposób postępowania podczas wykonywania pomiarów hałasu i drgań mechanicznych na stanowiskach pracy.

Profil Uczestnika: 

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników laboratoriów wykonujących badania środowiska pracy w zakresie drgań mechanicznych.

Profil Wykładowcy:

Kierownik Zakładu Zagrożeń Fizycznych, Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi. Od szeregu lat zajmuje się szeroko rozumianą problematyką zagrożeń wibroakustycznych środowiska, auditor techniczny PCA w zakresie pomiarów zagrożeń wibroakustycznych. Członek Problemowej Komisji Normalizacyjnej nr 157 ds. Zagrożeń Fizycznych przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, członek Grupy Ekspertów ds. Hałasu Międzyresortowej Komisji ds. NDN i NDS.

Zakres tematyczny szkolenia

 • Podstawy higienicznej oceny narażenia zawodowego na hałas, hałas infradźwiękowy i hałas ultradźwiękowy oraz drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka (drgania ogólne) i drgania działające na organizm przez kończyny górne (drgania miejscowe).
 • Zalecenia metodyczne dotyczące pomiarów hałasu, hałasu infradźwiękowego i ultradźwiękowego oraz drgań ogólnych i miejscowych na stanowiskach pracy.
 • Zasady szacowania niepewności pomiarów hałasu, hałasu infradźwiękowego i hałasu ultradźwiękowego oraz drgań ogólnych i miejscowych.
 • Walidacja/potwierdzenie możliwości prawidłowej realizacji metod badań zagrożeń wibroakustycznych w środowisku pracy.
 • Sterowanie jakością badań zagrożeń wibroakustycznych w środowisku pracy.
 • Ćwiczenia praktyczne  pomiary hałasu i drgań mechanicznych oraz opracowanie wyników pomiarów.
 • Zapisy techniczne dotyczące pomiarów zagrożeń wibroakustycznych w środowisku pracy oraz zasady opracowywania sprawozdań z badań w świetle wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, właściwych norm przedmiotowych lub/i przepisów prawnych.
 • Ocena kompetencji technicznych laboratorium badawczego w zakresie pomiarów drgań mechanicznych na stanowiskach pracy.
 • Dyskusja, omówienie przykładów i indywidualnych problemów przedstawionych przez słuchaczy. 

Cena obejmuje

21 godzin dydaktycznych zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300,-zł netto + 23%VAT (liczba miejsc ograniczona) 

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Jastrzębia Góra
Zakwaterowanie: 28.06.2016 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 29.06.2016 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 01.07.2016 od godz. 12:30
Czas trwania: 21 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1860,00 zł brutto: 2287,80 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK