Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LJ3/MZ/06/16
Akademia badań środowiskowych, Akademia metrologii i kompetencji, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Doskonalenie kompetencji technicznych w laboratorium badawczym - Jastrzębia Góra, czerwiec


Skupiamy się na celu:

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom informacji jak doskonalić kompetencje techniczne w laboratorium. oraz przedyskutujemy problemy pojawiające się w laboratorium podczas pracy zgodnie z systemem zarządzania.

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu

Korzyści z uczestnictwa:

 Poznasz problemy pojawiające się w laboratorium podczas pracy zgodnie z systemem zarządzania oraz sposoby ich uniknięcia
 Skonfrontujesz swój punkt widzenia z punktem widzenia innych uczestników

Profil Uczestnika: 

Szkolenie adresowane jest do kierownictwa i pracowników laboratoriów badających wodę i ścieki, którzy wdrażają lub doskonalą funkcjonujący system zarządzania zgodny
z normą PN-EN ISO/IEC 17025.

W trakcie szkolenia przewidziane są ćwiczenia praktyczne - prosimy o zabranie kalkulatorów

Profil Wykładowcy:

Kontraktowy Auditor PCA. Kierownik Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków.Dzięki licznym wizytacjom i auditom prowadzonym w laboratoriach różnych branż, zawsze dopasowuje przykłady omawiane na szkolniu do specyfiki pracy uczestników. Pełen profesjonalizm oraz zrozumienie potrzeb uczestników powodują, że szkolenia stają sie cennym źródłem wiedzy.

Zakres tematyczny szkolenia

 •  Personel - ocena skuteczności polityki szkoleniowej; ocena kompetencji personelu
 • Warunki lokalowe i środowiskowe - wpływ warunków środowiskowych na wyniki badań, nadzorowanie, zapisy
 • Metody badań i ich walidacja - wybór metod do badań, metody referencyjne; metody własne, metody producentów, kiedy opracować procedurę badawczą i co powinna zawierać, sprawdzenie metod przed zatwierdzeniem do stosowania; interpretowanie wyników badań; szacowanie niepewności wyników badań i jak interpretować wyniki badań, gdy niepewność ma znaczenie dla zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami dopuszczalnymi
 • Wyposażenie pomiarowe i badawcze - zapewnienie jakości wyposażenia pomiarowego; nadzorowanie wyposażenia pomiarowego i badawczego; słownik metrologiczny, sprawdzanie, wzorcowanie, kalibracja – kiedy i z jaką częstotliwością, wzorcowania wewnętrzne, wykorzystanie komputerów w laboratorium i nadzór nad nimi,
 • Dyskusja nad problemami przedstawionymi przez uczestników - Konsultacje
 • Spójność pomiarowa - wzorce i sposób postępowania z nimi; nadzór nad wzorcami;
 • DA-06 „Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej”;
 • Zapewnienie jakości wyników badań - elementy kontroli jakości badań; analiza wyników kontroli jakości badań; badania biegłości i porównania międzylaboratoryjne; wykorzystanie danych z udziału w porównaniach międzylaboratoryjnych;
 • DA-05 „Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości
 • Postępowanie z próbkami do badań - transportowanie i przechowywanie próbek do badań
 • Dyskusja nad problemami przedstawionymi przez uczestników - Konsultacje
 • Przedstawianie wyników badań
 • Wykorzystanie wyników auditów wewnętrznych i zewnętrznych, ustaleń z przeglądów zarządzania, zapisów z badań, sterowania jakością i dotyczących wyposażenia do doskonalenia kompetencji technicznych

Cena obejmuje

21 godzin dydaktycznych zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300,-zł netto + 23%VAT (liczba miejsc ograniczona) 

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Jastrzębia Góra
Zakwaterowanie: 14.06.2016 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 15.06.2016 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 17.06.2016 od godz. 12:30
Czas trwania: 21 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1860,00 zł brutto: 2287,80 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK