Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LK2/IM1/10/18
Akademia zarządzania wg 17025, szkolenie czterodniowe, Szkolenia dwudniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Doskonalenie kompetencji audytorskich w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Kraków, październik


Będąc auditorem wewnętrznym w laboratorium powinieneś znać:

 • wymagania akredytacyjne,
 • metody (techniki) audytowania,
 • zasady audytowania i prezentowania wyników audytów,
 • wymagania normy  PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • osobach posiadających doświadczenie,
 • początkujących audytorach,
 • kandydatach na audytorów.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Dzięki analizie rzeczywistych przypadków, rozwiązywaniu praktycznych problemów, na które w swojej pracy natrafił trener, zrozumiesz istotę audytowania (norma PN ISO 19011) oraz nabędziesz umiejętności interpretowania kryteriów audytów i wymagań akredytacyjnych w tym normy EN ISO 17025,
 • Poznasz metody (techniki) auditowania obszarów takich jak działania korygujące i zapobiegawcze, badania niezgodne z wymaganiami, odstępstwa, audity wewnętrzne, co pomoże Ci przygotować się do sprostania nawet niestandardowym wymaganiom w pracy auditora laboratorium.

Program szkolenia:

 • Podstawowe pojęcia dotyczące procesu zarządzania auditami wewnętrznymi w organizacji – przypomnienie wymagań norm (ISO/IEC 17025; PN-EN ISO 19011) oraz dokumentów powiązanych,
 • Audit wewnętrzny jako proces,
 • Audit wewnętrzny – teoria i praktyka:

• planowanie i przygotowanie auditu wewnętrznego,

• zasady prowadzenia i przebiegu procesu auditowego,

• opracowanie listy pytań kontrolnych,

• techniki auditowania,

• dowody i tropy auditowe,

• dokumentowanie wyników auditu,

• techniki komunikowania się.

 • Ustalanie celów i zakresu programu auditów w laboratorium wielodyscyplinarnym – przykład,
 • Planowanie auditów działalności badawczej laboratorium ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji personelu, metod badawczych, procesów zapewnienia jakości wyników badań – przykład,
 • Niezgodność / spostrzeżenie – definicje, przykłady oraz różnice między niezgodnością a spostrzeżeniem,
 • Formułowanie niezgodności i spostrzeżeń – warsztaty – 1 godz. Dydaktyczne,
 • Podejmowanie skutecznych działań korygujących,
 • Warunki zapewnienia skuteczności auditów wewnętrznych,
 • Kompetencje auditorów wewnętrznych,
 • Sylwetka auditora (postawa osobista, zasady etyczne),
 • Ocena kompetencji personelu zaangażowanego w proces audytowania,
 • Formy doskonalenia procesu zarządzania auditami wewnętrznymi w organizacji,
 • Wykorzystanie auditów wewnętrznych w procesie doskonalenia systemu zarządzania,
 • Przykłady trudnych sytuacji auditowych, ćwiczenia z aktywizacją uczestników – 1 godz. Dydaktyczne.
 • Egzamin - osoby zainteresowane mogą wziąć udział w teście potwierdzającym ich kompetencje jako audytorów. Jeśli test zostanie pomyślnie zaliczony, osoby do niego przystępujące otrzymają dyplom audytora wewnętrznego.

Nasz ekspert:

 • Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik oraz z-ca pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium badawczym. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej.

Cena obejmuje

*Cena 1090,00 zł netto obejmuje (cena bez noclegów): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

**Cena 1260,00 zł netto obejmuje (cena z 1 noclegiem): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 1 nocleg między dniami szkolenia w pokoju dwuosobowym wraz z kolacją.

***Cena 1430,00 zł netto obejmuje (cena z 2 noclegami): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 2 noclegi w pokoju dwuosobowym wraz z kolacjami.

W przypadku nieparzystej liczby osób uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za pobyt w pokoju jednoosobowym. O zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym – dopłata w wysokości 200,00 zł (za 2 noclegi).

Rabaty nie łączą się.

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 50 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 100 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 50 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Kraków
Rozpoczęcie zajęć: 24.10.2018 od godz. 10:00
Zakończenie zajęć: 25.10.2018 od godz. 16:00
Czas trwania: 16 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 2
*Cena szkolenia bez noclegów: netto: 1 090,00 zł brutto: 1 340,70 zł
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 1 430,00 zł brutto: 1 758,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK