Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LW1/MB/09/19
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, szkolenie czterodniowe, Szkolenia jednodnioweChromatografia jonowa (IC). Rozwiązywanie problemów. Interpretacja wyników- Warszawa, wrzesień


Jeżeli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem- skorzystaj z dofinansowania! Skontaktuj się z nami!

 

Wykonując badania techniką IC powinieneś znać:

 • zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczących chromatografii cieczowej oraz jonowej
 • znać metodykę oznaczeń LC i IC
 • wiedzieć, jakie są elementy kontroli jakości niezbędne do poprawnego wykonania oznaczeń metodą LC i IC

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • pracowników laboratoriów chemicznych przeprowadzających analizy przy użyciu metod chromatografii cieczowej (LC) i chromatografii jonowej (IC)
 • osobach pragnących usystematyzować swoją wiedzę i poszerzać kompetencje
 • personel laboratoriów badawczych, farmaceutycznych, kontroli środowiska, kontroli produktów spożywczych oraz innych, rutynowo używających metod LC i IC

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Usystematyzujesz swoją wiedzę na temat podstaw teoretycznych i zasad działania chromatografii cieczowej i chromatografii jonowej, co ułatwi Ci dokonanie doboru odpowiedniej metody analitycznej i warunków analizy dla osiągnięcia rzetelnego wyniku.
 • Poznasz typowe problemy występujące w codziennej pracy chromatografisty i sposoby ich rozwiązywania, dzięki czemu nabędziesz zdolność radzenia sobie z problematycznymi sytuacjami.
 • Dzięki udziałowi w ćwiczeniach nabierzesz wprawy w dokonywaniu obliczeń związanych z analizą chromatograficzną, co zwiększy Twoją pewność siebie i ułatwi codzienną pracę w laboratorium.

Program szkolenia:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Podstawy chromatografii cieczowej i chromatografii jonowej:
  • rodzaje chromatografii cieczowej
  • fizyko-chemiczne podstawy chromatografii cieczowej
  • mechanizm rozdzielenia; współczynnik podziału; pojęcie półki teoretycznej
  • detektory stosowane w chromatografii ze szczególnym uwzględnieniem detektorów konduktometrycznych stosowanych w chromatografii jonowej
  • wielkości retencyjne: czas retencji, czas  martwy, współczynnik retencji, współczynnik selektywności, rozdzielczość
  • rodzaje faz stacjonarnych dobór kolumny chromatograficznej do zadania analitycznego;
  • wpływ różnych parametrów na czasy retencji
 • Chromatografia jonowa jedno i dwukolumnowa
 • Optymalizacja metody rozdzielania (dobór kolumny, eluentu detektora)
 • Omówienie problemów związanych z rozdzielaniem metodą chromatografii cieczowej
 • Warsztaty obliczeniowe: rozwiązywanie zagadnień związanych z rozdzielaniem chromatograficznym i detekcją, obliczenia przewodności jonów, co pozwala na określenie czy będą widoczne sygnały przy detekcji konduktometrycznej

Do zajęć niezbędne są kalkulatory z funkcją logarytmów.

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Nasz Ekspert:

 • Adiunkt w Pracowni Analizy Przepływowej i Chromatografii Wydziału Chemii UW. Ekspert w dziedzinie oznaczania związków organicznych metodami HPLC oraz HPLC/MS. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu chromatografii cieczowej i spektrometrii mas. Autorka i współautorka artykułów naukowych, publikowanych w uznanych czasopismach naukowych. Pasjonatka metody chromatografii cieczowej.

Cena obejmuje

Cena obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

Informacja o rabacie

Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 11.09.2019 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 8 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 550,00 zł brutto: 676,50 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 500,00 zł brutto: 615,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych 
 

OK

OK