Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LW1/TG/02/20
Akademia analiz instrumentalnych, szkolenie czterodniowe, Szkolenia jednodnioweChromatografia gazowa - walidacja metody i procedura oceny niepewności procesu - Warszawa, luty


 

Jeżeli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem- skorzystaj z dofinansowania! Skontaktuj się z nami!

Wykonując badania techniką GC powinieneś znać:

 • Podstawowe zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczących chromatografii gazowej
 • Znać metodykę oznaczeń GC
 • Wiedzieć, jakie są elementy kontroli jakości niezbędne do poprawnego wykonania oznaczeń metodą GC

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • Osobach, które dopiero rozpoczynają pracę z GC
 • Analitykach wprowadzających techniki chromatograficzne do rutynowych analiz w swoim laboratorium
 • Osobach pragnących pogłębić swoją wiedzę na temat metodą

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Przeanalizujesz typowe problemy występujące podczas codziennej pracy z chromatografia gazową oraz sposoby ich unikania, co poszerzy Twoje kompetencje i ułatwi samodzielną pracę z chromatografem.
 • Poznasz pojęcia z zakresu oceny niepewności pomiaru analitycznego oraz procedurę oceny niepewności procesu analitycznego składającego się z kilku etapów, dzięki czemu nabędziesz zdolność radzenia sobie z problematycznymi sytuacjami.
 • Nauczysz się sposobów zapobiegania oraz radzenia sobie z najczęstszymi problemami pojawiającymi się podczas pracy z GC, dzięki czemu przygotujesz się na wykrywanie i eliminowanie problemów mogących prowadzić do istotnych błędów w analizie GC
 • GC jest techniką analityczną coraz powszechniej stosowaną w analizie związków organicznych w laboratoriach kontrolno-pomiarowych oraz naukowo-badawczych

Program szkolenia:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Dozowanie próbek w kapilarnej chromatografii gazowej: z podziałem i bez podziału; problemy z dozowaniem, dozowanie próbek trudno lotnych.
 • Kolumny kapilarne: budowa kolumn; dobór kolumny do analizy; stopień rozdziału - rozdzielenie nie dzielących się sygnałów; prędkość przepływu gazu nośnego - krzywa Van Deemter'a; kształt sygnału chromatograficznego; detektory
 • Problemy i zadania: Indeksy retencji, stałe McReynolds'a, współczynnik fazowy, współczynnik podziału, krzywa Van Deemter'a; krzywa wzorcowa.
 • Omówienie typowych problemów występujące w chromatografii gazowej
 • Odpowiedzi na pytania uczestników kursu
 • Praktyczne szacowanie niepewności pomiarowej: próbka losowa, precyzja, dokładność, odchylenie standardowe, rozkład Gaussa, rozkład Studenta, błąd a niepewność, błąd gruby, prawo propagacji błędu; procedura oceny niepewności procesu analitycznego składającego się z kilku etapów, określanie niepewności całkowitej.

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Nasz Ekspert:

 • Profesor w Pracowni Radiochemii i Chemii Atmosfery Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert w zakresie analiz śladowych ilości związków organicznych w środowisku metodami chromatograficznymi. Wieloletnie doświadczenie Wykładowcy zdobyte również za granicą pozwolą na przedstawienie materiału szkoleniowego w sposób jasny i zrozumiały, co pozwala spełnić nawet najwyższe oczekiwania uczestników szkoleń.

Cena obejmuje

Cena obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

Informacja o rabacie

Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 25.02.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 8 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 550,00 zł brutto: 676,50 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 500,00 zł brutto: 615,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych 
 

OK

OK