Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: L/17/15
Akademia analiz instrumentalnych, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Warsztaty laboratoryjne. Praktyczne zastosowanie metod chromatografii gazowej oraz GC-MS - Warszawa, maj


Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

 • Zapoznamy z nowoczesną instrumentalną techniką analityczną znajdującą powszechne zastosowanie w rozdzielaniu oraz jakościowym i ilościowym oznaczaniu związków organicznych
 • Poznasz podstawy teoretyczne i praktyczne techniki GC i samodzielnie opiszesz chromatogram
 • Szkolenie da Ci unikalną szansę na przećwiczenie metody pod kierunkiem eksperta na sprzęcie najwyższej klasy

  Miejsce szkolenia: Laboratorium Badań Strukturalnych Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
   

Do kogo adresowane jest szkolenie?

 • Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy już rozpoczęli, bądź zamierzają w najbliższym czasie rozpocząć, pracę z chromatografią gazową.
 • Szkolenie będzie szczególnie interesujące dla np. farmaceutów, biologów etc., których praca wymaga stosowania chromatografii gazowej, bądź chemików, którzy do tej pory nie stosowali metod chromatograficznych.
 • Uczestnik szkolenia zdobędzie podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie chromatografii gazowej  

 

Tematyka:

 • Kapilarna chromatografia gazowa:
  - rodzaje oraz fizyko-chemiczne podstawy chromatografii gazowej; mechanizm rozdzielenia w podziałowej chromatografii gazowej; współczynnik podziału; oddziaływania w roztworze; pojęcie półki teoretycznej
 • Wielkości retencyjne: czas retencji, całkowity, martwy, zredukowany (poprawiony)
  względny czas retencji, indeks retencji, fazy nieruchome, stałe McReynoldsa
 • Zajęcia laboratoryjne
  - Budowa chromatografu gazowego, analiza jakościowa i ilościowa .
  - Analiza jakościowa metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią masową
 • Kapilarna chromatografia gazowa: pakowane oraz kapilarne kolumny chromatograficzne;
  współczynnik â; dobór kolumny chromatograficznej do zadania analitycznego; zależność czasu
  retencji od temperatury; programowanie temperatury; dozownik split/splitless; detektory
 • Analiza jakościowa i ilościowa.
 • Zajęcia laboratoryjne:
  - Budowa chromatografu gazowego, analiza jakościowa i ilościowa
  - Analiza jakościowa metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometria masową
 • Chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią masową:
  - podstawy spektrometrii masowej,
  - metody jonizacji,
  - spektrometry masowe wysokiej rozdzielczości oraz kwadrupolowe,
  - analiza jakościowa metodą GC/MS,
  - pomiar całkowitego prądu jonowego (TIC),
  - monitorowanie wybranych jonów (SIM)
 • Typowe problemy w GC - podsumowanie i dyskusja 

 

Szkolenie poprowadzą:

Adiunkt w Pracowni Radiochemii Wydziału Chemii UW. Ekspert w zakresie analiz śladowych ilości związków organicznych. Autor szeregu norm polskich dotyczących oznaczania zanieczyszczeń organicznych w środowisku.

Adiunkt w Pracowni Radiochemii Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert w zakresie analiz śladowych ilości związków organicznych w środowisku metodami chromatograficznymi. Wieloletnie doświadczenie Wykładowcy zdobyte równiez za granicą pozwola na przedstawienie materiału szkoleniowego w sposób jasny i zrozumiały, co pozwala spełnić nawet najwyższe oczekiwania uczestników szkoleń.

Cena obejmuje

23 godziny zajęć (w tym warsztaty laboratoryjne), materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, obiady i serwis kawowy podczas szkolenia;

NIE ZAPEWNIAMY NOCLEGÓW

Zajęcia odbywają się w grupach warsztatowych, liczących max. 8 osób (liczba miejsc ograniczona) 

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 13.05.2015 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 15.05.2015 od godz. 12:30
Czas trwania: 23h
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1890,00 zł brutto: 2324,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK