Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LW3/BiP/02/20
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, szkolenie czterodniowe, Szkolenia trzydniowe


Chromatografia cieczowa (HPLC) w praktyce. Wykłady i zajęcia laboratoryjne - Warszawa, luty 2020 r


Miejsce szkolenia: Laboratorium Badań Strukturalnych Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Wykonując badania techniką HPLC powinieneś znać:

 • podstawowe zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczących chromatografii cieczowej
 • znać metodykę oznaczeń HPLC
 • wiedzieć, jakie są elementy kontroli jakości niezbędne do poprawnego wykonania oznaczeń metodą HPLC

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • analitykach wprowadzających techniki chromatograficzne do rutynowych analiz w swoim laboratorium
 • osobach pragnących pogłębić swoją wiedzę na temat metod

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Szkolenie odbędzie się na najlepszym wydziale chemicznym w Polsce i są prowadzone przez doświadczonych nauczycieli akademickich o bardzo dużej praktyce w analizach HPLC i LC/MS,
 • Zdobędziesz podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu HPLC i LC/MS, co ułatwi Ci przeprowadzanie analiz chromatograficznych i pomoże w uzyskaniu miarodajnych wyników
 • Zdobędziesz doświadczenie praktyczne jak dobrać warunki analizy chromatograficznej co pozwoli Ci na samodzielne otrzymanie poprawnych wyników analiz dzięki optymalnemu doborowi jej warunków
 • Wiedzę zdobytą na szkoleniu wykorzystasz we wszystkich laboratoriach chemicznych zarówno monitoringu jak i badawczych, gdyż chromatografia cieczowa to jedna z najbardziej rozpowszechnionych technik instrumentalnych

Zajęcia praktyczne odbywają się w małych 4-5 osobowych grupach i każdy z uczestników osobiście wykonuje analizę chromatograficzną

Program szkolenia:

Dzień pierwszy

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Podstawy chromatografii cieczowej - część pierwsza
  • Klasyfikacja metod chromatograficznych; Podział chromatografii cieczowej w zależności od mechanizmu decydującego o procesie rozdzielenia; Podstawy teoretyczne procesu rozdzielania; Podstawowe parametry opisujące rozdzielenie; Wpływ różnych parametrów na rozdzielczość i selektywność; Stosowane fazy stacjonarne i dobór odpowiednich faz ruchomych; Metody przygotowania próbki przed analizą; Budowa układu pomiarowego; Rodzaje kolumn. Detektory. Analiza jakościowa i ilościowa
 • Walidacja metody analitycznej; Kierunki rozwoju metod chromatograficznych
 • Zajęcia laboratoryjne: Budowa chromatografu cieczowego oraz analiza jakościowa

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień drugi:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Podstawy chromatografii cieczowej - część druga
 • Warsztaty: Obliczanie parametrów na podstawie rzeczywistych chromatografów
  • współczynnik retencji,
  • liczba półek teoretycznych,
  • współczynnik asymetrii piku
  • rozdzielczość,
  • przeprowadzanie testu poprawności metody (system suitability test)  2 godziny
  • Zajęcia laboratoryjne: Opracowanie warunków rozdzielenia:
  • wpływ składu fazy ruchomej oraz pH na rozdzielenie

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień trzeci:

Rozpoczęcie szkolenia godz.09:00

 • Podstawy spektrometrii mas - widma masowe, metody jonizacji próbki: elektrorozpylanie (elektrosprej) i jonizacja chemiczna pod ciśnieniem atmosferycznym (APCI-atmosheric presure chemical ionization), budowa kwadrupolowego spektrometru mas.
 • Zajęcia laboratoryjne: Wykorzystanie chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas (HPLC/MS) do identyfikacji związków fenolowych w wybranych produktach spożywczych
 • Typowe problemy w HPLC- podsumowanie i dyskusja

Zakończenie szkolenia godz. 14:30

Nasi eksperci:

 • Adiunkt w Pracowni Analizy Przepływowej i Chromatografii Wydziału Chemii UW Specjalista w dziedzinie oznaczania związków organicznych metodami HPLC oraz HPLC/MS
 • Starszy wykładowca w Pracowni Analizy Przepływowej i Chromatografii. Ekspert i trener w zakresie metod chromatograficznych oraz spektrofotometrycznych

Cena obejmuje

CENA NIE OBEJMUJE NOCLEGÓW.

Cena obejmuje: 21 godziny zajęć, w tym warsztaty laboratoryjne, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, obiady i serwis kawowy podczas szkolenia.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 05.02.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 07.02.2020 od godz. 14:30
Czas trwania: 21
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1990,00 zł brutto: 2447,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


 
 

OK

OK