Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: L/23/15
Akademia analiz instrumentalnych, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Chromatografia gazowa i cieczowa dla zaawansowanych. Teoria chromatografii w praktyce - Rozwiązywanie problemów


Informujemy o zmianie miejsca szkolenia z Kazimierza Dolnego na Zakopane.

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

 • Rozszerzenie i pogłębienie wiedzy na temat dwóch, szeroko obecnie stosowanych, nowoczesnych instrumentalnych technik analitycznych
 • Podczas kursu szczególny nacisk położony zostanie na przedyskutowane z uczestnikami kursu typowych problemów występujących w analizach technikami GC i HPLC - techniki przygotowania próbek w chromatografii oraz ocena niepewności wyników  

  UWAGA: Prosimy o zabranie kalkulatorów z funkcją logarytmowania
   

Do kogo adresowane jest szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z GC i/lub HPLC

 

Tematyka:

 • Dozowanie próbek w kapilarnej chromatografii gazowej: z podziałem i bez podziału; dozowanie próbek trudnolotnych: dozowanie na zimna kolumnę (cool on-column injection) oraz dozownik z programowana temperaturą (PTV)
 • Kolumny chromatograficzne: budowa kolumn; dobór kolumny do analizy; stopień rozdziału - rozdzielenie niedzielących się sygnałów; prędkość przepływu gazu nośnego - krzywa Van Deemter'a; kształt sygnału chromatograficznego; detektory
 • Omówienie typowych problemów występujące w chromatografii gazowej. Odpowiedzi na pytania uczestników kursu
 • Problemy i zadania: Indeksy retencji, stałe McReynolds'a, współczynnik fazowy; współczynnik podziału; krzywa Van Deemter'a; krzywa wzorcowa.;
 • Praktyczne szacowanie niepewności pomiarowej: próbka losowa, precyzja, dokładność,
  odchylenie standardowe, rozkład Gaussa, rozkład Studenta, błąd a niepewność, błąd gruby, prawo propagacji błędu; procedura oceny niepewności procesu analitycznego składającego się z kilku etapów
 • Optymalizacja metody rozdzielenia w HPLC
 • Typowe problemy w analizie HPLC
 • Metody przygotowania próbek do analizy HPLC
 • Walidacja metod chromatograficznych.Obliczanie na podstawie rzeczywistych chromatogramów, jak poprawić czułość oznaczenia, test poprawności metody (system suitability test) 
 • Dyskusja z uczestnikami kursu - typowe problemy spotykane w analizie HPLC.
 • Spektrometria mas jako technika detekcyjna w chromatografii: idea spektrometrii mas; technika sprzężona - chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas (GC/MS); analiza jakościowa (TIC), analiza ilościowa - SIM.
 • Metody jonizacji: jonizacja elektronami oraz jonizacja chemiczna; analizatory mas: kwadrupolowe oraz pułapki jonowe.
 • Technika łączona – wysokosprawna chromatografia cieczowa i spektrometria mas (LC/MS): źródło jonizacji, elektrorozpylanie (ESI), jonizacja chemiczna pod ciśnieniem atmosferycznym (APCI), tandemowa spektrometria - MS/MS 

 

Szkolenie poprowadzą:

Adiunkt w Pracowni Analizy Przepływowej i Chromatografii Wydziału Chemii UW. Ekspert w dziedzinie oznaczania związków organicznych metodami HPLC oraz HPLC/MS. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu chromatografii cieczowej i spektrometrii mas. Autorka i współautorka artykułów naukowych, publikowanych w uznanych czasopismach naukowych. Pasjonatka metody chromatografii cieczowej.

Adiunkt w Pracowni Radiochemii Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert w zakresie analiz śladowych ilości związków organicznych w środowisku metodami chromatograficznymi. Wieloletnie doświadczenie Wykładowcy zdobyte równiez za granicą pozwola na przedstawienie materiału szkoleniowego w sposób jasny i zrozumiały, co pozwala spełnić nawet najwyższe oczekiwania uczestników szkoleń.

Cena obejmuje

18 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300,-zł netto + 23%VAT (liczba miejsc ograniczona) 

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Zakopane
Zakwaterowanie: 19.05.2015 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 20.05.2015 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 22.05.2015 od godz. 12:30
Czas trwania: 18h
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1860,00 zł brutto: 2287,80 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK