Aktualne szkolenia

Numer szkolenia: LW1/MP/03/18
Kategorie szkoleń, Szkolenia trzydniowe, Szkolenia jednodniowe


Zgłoś udział - Bezpieczeństwo materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością – przepisy UE, dokumenty potwierdzające zgodność, zagrożenia - Warszawa, marzec
Zgłoś udział w tym szkoleniu
Zapytaj o szczegóły - Bezpieczeństwo materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością – przepisy UE, dokumenty potwierdzające zgodność, zagrożenia - Warszawa, marzec
Więcej informacji o tym szkoleniu

Bezpieczeństwo materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością – przepisy UE, dokumenty potwierdzające zgodność, zagrożenia - Warszawa, marzec


 

Jako producent, dystrybutor lub importer materiałów i wyrobów końcowych powinieneć:

 • znać aktualne przepisy prawne oraz wymagania Unii Europejskiej dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
 • wiedzieć jakie dokumenty potwierdzające zgodność z przepisami trzeba otrzymać od dostawcy a jakie samemu wystawić;
 • wiedzieć jakie badania należy zlecić,  aby wyrób spełniał wymagania prawne i mógł być zastosowany w kontakcie z żywnością;
 • wiedzieć jakie zagrożenia wiążą się z zastosowaniem niewłaściwych materiałów w produkcji wyrobów do kontaktu z żywnością (migracja substancji szkodliwych dla zdrowia).

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • producentach, importerach i dystrybutorach materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
 • producentach żywności oraz pracownikach laboratoriów wykonujących badania w tym zakresie.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • omówisz aktualne przepisy prawne oraz wymagania Unii Europejskiej dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością wraz z ich interpretacją, dzięki czemu będziesz potrafił zastosować je w praktyce,
 • będziesz znał wymagania prawne dla każdego rodzaju materiału przeznaczonego do kontaktu z żywnością i umiał zapewnić jego zgodność i bezpieczeństwo;
 • będziesz wiedział jak wystawiać i weryfikować dokumenty potwierdzające zgodność z przepisami prawnymi (deklarację zgodności, dokumenty uzupełniające),
 • będziesz wiedział jakie materiały mogą być stosowane w kontakcie z żywnością  a jakie nie i łatwo ocenisz zagrożenia jakie się z nimi wiążą.

Program szkolenia:

 • Zagrożenia wynikające z migracji substancji szkodliwych dla zdrowia z:
  • wyrobów z tworzyw sztucznych
  • papieru i tektury (w tym opakowania z makulatury)
  • zadrukowanych opakowań żywności
  • wyrobów powlekanych powłokami organicznymi i nieorganicznymi
  • wyrobów gumowych
  • wyrobów ceramicznych i szklanych
  • wyrobów metalowych
  • farb drukarskich, lakierów, klejów.
 • Rozporządzenie ramowe (WE) nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
  • Definicja materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
  • Przykłady materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
  • Wymagania ogólne dla materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością
  • Znakowanie
  • Identyfikowalność (system traceability)
  • Środki nadzoru i kontroli
 • Dokumenty potwierdzające zgodność materiałów do kontaktu z żywnością z przepisami UE
  • Deklaracja zgodności - cel wystawienia dokumentu, aktualizacja dokumentu
  • Deklaracja zgodności i dokumenty uzupełniające - urzędowa kontrola
  • Dokumenty uzupełniające - rodzaje, przykłady
  • Przekazywanie deklaracji zgodności i dokumentów uzupełniających w całym łańcuchu dostaw
  • Obowiązki przedsiębiorców w odniesieniu do posiadania i dysponowania deklaracją zgodności i dokumentami uzupełniającymi
  • Przykłady podmiotów działających na rynku materiałów do kontaktu z żywnością, którzy pełnią różne role na rynku
 • Co powinna zawierać deklaracja zgodności (w tym omówienie i weryfikacja poprawności wystawienia przykładowych deklaracji zgodności):
  • dla tworzyw sztucznych,
  • dla tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu,
  • dla papieru i tektury
  • ceramiki.
 • Wymagania dla materiałów, dla których nie określono w przepisach wymagań szczegółowych (papier i tektura, metale,guma i silikon, lakiery i powłoki, farby drukarskie, materiały tekstylne itp.:
  • Dokumenty potwierdzające zgodność, badania
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością z późniejszymi zmianami w tym najnowszymi z roku 2016  2017:
  • Wymagania ogólne dla materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością
  • Wymagania w zakresie składu chemicznego, wykazy substancji dozwolonych do stosowania
  • Badania migracji globalnej i specyficznej: dobór płynów modelowych i warunków badania
  • Dobór zakresu badań w zaleznosci od rodzaju materiału i przeznaczenia wyrobu;
  • Ocena zgodności z limitami migracji i ich praktyczna interpretacja
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2008 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością
  • Procedura udzielania zezwoleń unijnych na procesy recyklingu tworzyw sztucznych z przeznaczeniem do stosowania w produkcji opakowań żywności
  • Stosowanie butelek typu PET z recyklingu – zagrożenia
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
  • System GMP w produkcji i dystrybucji opakowań żywności
  • Zasady GMP w odniesieniu do zadrukowanych opakowań żywności
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 450/2009 w sprawie aktywnych i inteligentnych opakowań do żywności
  • Przykłady aktywnych i inteligentnych materiałów, wymagania ogólne
  • Najnowsze opinie EFSA dotyczące m. in. podkładek absorpcyjnych pod mięso i ryby
  • Ustanowienie unijnego wykazu substancji dozwolonych do stosowania w aktywnych i inteligentnych materiałach
 • Dokumenty potwierdzające zgodność, znakowanie.

Nasz Ekspert:

 • Kierownik Pracowni Oceny Materiałów i Wyrobów do Kontaktu z Żywnością w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. Ekspert w zakresie legislacji krajowej i unijnej.Prowadzi szkolenia dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przedsiębiorców sektora spożywczego i laboratoriów badających opakowania żywności oraz zapewnia wsparcie merytoryczne dla organów centralnych, w tym dla MZ, MRiRW i GIS. Autorka licznych publikacji naukowych i wystąpień z zakresu bezpieczeństwa materiałów do kontaktu z żywnością.

Cena obejmuje

Cena obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy - 50 zł,
- drugiej i kolejnej osoby z firmy na to samo szkolenie - 100 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 21.03.2018 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 8
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 690,00 zł brutto: 848,00 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznychZgłoś udział w tym szkoleniu

Więcej informacji o tym szkoleniu
 
 

OK

OK