Aktualne szkolenia

Numer szkolenia: LW1/RM/04/20
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia badań środowiskowych, Akademia mikrobiologii i biologii, Gospodarka wodno-ściekowa, woda/ścieki, Szkolenia jednodniowe


Zgłoś udział - Bakterie z rodzaju Legionella – występowanie w środowisku naturalnym i sztucznych rezerwuarach wody, zagrożenia zdrowotne, wymagania w obszarze regulowanym - Warszawa, kwiecień
Zgłoś udział w tym szkoleniu
Zapytaj o szczegóły - Bakterie z rodzaju Legionella – występowanie w środowisku naturalnym i sztucznych rezerwuarach wody, zagrożenia zdrowotne, wymagania w obszarze regulowanym - Warszawa, kwiecień
Więcej informacji o tym szkoleniu

Bakterie z rodzaju Legionella – występowanie w środowisku naturalnym i sztucznych rezerwuarach wody, zagrożenia zdrowotne, wymagania w obszarze regulowanym - Warszawa, kwiecień


Wykonując badania mikrobiologiczne wody powinieneś znać:

 • Zagrożenia zdrowotne związane z występowaniem bakterii z rodzaju Legionella występujących w wodzie
 • Działania zapobiegawcze i interwencyjne w sytuacjach zagorżenia
 • Zasady interpretacji wyników badań mikrobiologicznych w kontekście wymagań prawnych

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • Pracownikach laboratoriów wykonujących badania mikrobiologiczne wody 
 • Personelu, który zarządza budynkami zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej 

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Zrozumiesz zagrożenia zdrowotne związane z występowaniem bakterii Legionella w wodzie, dzięki czemu poszerzysz swoją wiedzę z tego zakresu.
 • Dowiesz się jak interpretować wyniki badań mikrobiologicznych w kontekście wymagań prawnych, co podniesie Twoje kompetencje i usprawni Twoją pracę.
 • Zdobędziesz wiedzę z zakresu podejmowania działań zapobiegawczych i interwencyjnych w sytuacjach zagrożenia, co zapobiegnie negatywnym skutkom wystąpienia bakterii z rodzaju Legionella.

Program szkolenia:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Bakterie z rodzaju Legionella - Występowanie w środowisku naturalnym i w sztucznych rezerwuarach wody oraz zagrożenia zdrowotne.
 • Ocena mikrobiologiczna jakości wody pod względem obecności pałeczek Legionella w świetle wymagań rozporządzeń Ministra Zdrowia ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wody na pływalniach - zakres kontroli, częstotliwość, metody referencyjne
 • Analiza zmian metody znormalizowanej PN-EN ISO 11731:2017 dotyczącej ilościowego oznaczania bakterii z rodzaju Legionella w środowisku wodnym
 • Pytania, dyskusja, rozwiązywanie problemów

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Nasz Ekspert:

 • Dr nauk medycznych, mikrobiolog, członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów i Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, auditor techniczny obszaru badań mikrobiologicznych; zajmujący się problematyką związaną z izolacją i oznaczaniem bakterii wskaźnikowych i chorobotwórczych występujących w środowisku wodnym, tematyką zapewnienia jakości badań laboratoryjnych oraz szkoleniem kadr stacji sanitarno-epidemiologicznych i ochrony środowiska; autorka i współautorka wielu publikacji naukowych i popularyzatorskich z w/w dziedzin.

Cena obejmuje

Cena obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

Informacja o rabacie

Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 01.04.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 8 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 550,00 zł brutto: 676,50 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 500,00 zł brutto: 615,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznychZgłoś udział w tym szkoleniu

Więcej informacji o tym szkoleniu
 
 

OK

OK