Aktualne szkolenia

Numer szkolenia: LW2/JM/01/18
Laboratorium, Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe


Zgłoś udział - Badanie zapylenia w środowisku pracy. Pobieranie próbek powietrza. Ocena narażenia zawodowego na pyły i czynniki chemiczne w świetle aktualnych wymagań przepisów prawa oraz projektu Rozp. MRP i PS z listopada 2017 r. - Warszawa, styczeń
Zgłoś udział w tym szkoleniu
Zapytaj o szczegóły - Badanie zapylenia w środowisku pracy. Pobieranie próbek powietrza. Ocena narażenia zawodowego na pyły i czynniki chemiczne w świetle aktualnych wymagań przepisów prawa oraz projektu Rozp. MRP i PS z listopada 2017 r. - Warszawa, styczeń
Więcej informacji o tym szkoleniu

Badanie zapylenia w środowisku pracy. Pobieranie próbek powietrza. Ocena narażenia zawodowego na pyły i czynniki chemiczne w świetle aktualnych wymagań przepisów prawa oraz projektu Rozp. MRP i PS z listopada 2017 r. - Warszawa, styczeń


Wykonując badania w środowisku pracy powinieneś znać:

 • wymagane przepisami prawa metody badań i pobierania próbek powietrza,
 • wymagania dotyczące wyposażenia pomiarowego stosowanego do badań i pobierania próbek,
 • przepisy prawa regulujące dopuszczalne wartości stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia  w środowisku pracy.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • pracownikach laboratoriów akredytowanych w obszarze badania środowiska pracy i laboratoriów ubiegających się o akredytację

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

 • Poznasz wymagania aktualnych przepisów prawa i projektu Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z listopada 2017 r.,
 • Poznasz wymagania norm dotyczące wyposażenia pomiarowego do badań i pobierania próbek powietrza,
 • Uzupełnisz swoją wiedzę w zakresie strategii pobierania próbek powietrza,
 • Poznasz wymagania norm dotyczące zasad pobierania próbek różnych substancji szkodliwych,
 • Nauczysz się zasad oceny narażenia zawodowego na czynniki chemiczne i pyłowe zgodnie z wymaganiami przepisów prawa.

Program szkolenia:

Dzień pierwszy:

 • Podstawy prawne wykonywania badań w środowisku pracy
 • Normy stosowane do badania narażenia na pyły przemysłowe
 • Podstawowe pojęcia i definicje
 • Podział pyłów i ich charakterystyka
 • Szkodliwe działanie pyłów
 • Metodyka badania stężenia pyłu: frakcja wdychalna i frakcja respirabilna
 • Wymagania w zakresie wyposażenia pomiarowego
 • Pobieranie próbek włókien respirabilnych
 • Badanie zapylenia na wybranych stanowiskach pracy
 • Wymagania normatywne dla pyłów i ocena narażenia na zapylenie
 • Projektowane zmiany NDS dla pyłowych czynników szkodliwych

Dzień drugi:

 • Normy stosowane do pobierania próbek/strategia pobierania próbek
 • Wymagania w zakresie wyposażenia pomiarowego
 • Warunki techniczne pobierania próbek / wymagania norm
 • Metoda badania stężenia gazów za pomocą przyrządów do bezpośredniego odczytu
 • Wymagania normatywne (NDS, NDSCh, NDSP)
 • Projektowane zmiany NDS dla chemicznych czynników szkodliwych
 • Szacowanie niepewności pobierania próbek
 • Przedstawianie wyników badań, ocena narażenia zawodowego
 • Wymagania dokumentu DAB-07 w obszarze pobierania próbek
 • Kompetencje laboratorium w zakresie badania stężenia frakcji pyłów i pobierania próbek powietrza – wybrane aspekty / potwierdzenie możliwości prawidłowej realizacji metod znormalizowanych, szacowanie niepewności, zapisy z badań, sterowanie jakością

Nasz ekspert:

 • Wieloletni pracownik akredytowanego laboratorium, nadzorujący badania w obszarze środowiska pracy, ekspert i trener z dużym doświadczeniem.  Auditor techniczny w obszarze badania czynników chemicznych i fizycznych w środowisku pracy.

 

 

 

Cena obejmuje

*Cena 1090,00 zł netto obejmuje (cena bez noclegów): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

**Cena 1260,00 zł netto obejmuje (cena z 1 noclegiem): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 1 nocleg między dniami szkolenia w pokoju dwuosobowym wraz z kolacją.

***Cena 1430,00 zł netto obejmuje (cena z 2 noclegami): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 2 noclegi w pokoju dwuosobowym wraz z kolacjami.

Zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym – dopłata w wysokości 200,00 zł (za 2 noclegi).

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 50 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 100 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 50 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 24.01.2018 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 25.01.2018 od godz. 16:00
Czas trwania: 16 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 2
*Cena szkolenia bez noclegów: netto: 1 090,00 zł brutto: 1 340,70 zł
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 1 430,00 zł brutto: 1 758,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznychZgłoś udział w tym szkoleniu

Więcej informacji o tym szkoleniu
 
 

OK

OK