Aktualne szkolenia

Numer szkolenia: LW2/MZZ/04/20
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia dwudniowe


Zgłoś udział - Badania molekularne - PCR i Real-time PCR w laboratorium akredytowanym. Walidacja i szacowanie niepewności wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Warszawa, kwiecień
Zgłoś udział w tym szkoleniu
Zapytaj o szczegóły - Badania molekularne - PCR i Real-time PCR w laboratorium akredytowanym. Walidacja i szacowanie niepewności wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Warszawa, kwiecień
Więcej informacji o tym szkoleniu

Badania molekularne - PCR i Real-time PCR w laboratorium akredytowanym. Walidacja i szacowanie niepewności wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Warszawa, kwiecień


Jeżeli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem- skorzystaj z dofinansowania! Skontaktuj się z nami!

 

Wykonując badania molekularne powinieneś znać:

  • Zasady przeprowadzania badań molekularnych
  • Specyfikę pracy w laboratorium akredytowanym w zakresie stosowania metod PCR i Real-Time PCR
  • Wymagania normy PN-EN ISO-IEC 17025:2018-02 w obszarze badań molekularnych 

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

  • pracownikach laboratoriów badawczych, akredytowanych, przygotowujących się do akredytacji lub chcących postępować zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, w obszarze badań molekularnych, ze szczególnym uwzględnieniem analiz GMO.

 Biorąc udział w szkoleniu:

  • Rozszerzysz i ugruntujesz swoją dotychczasową wiedzę z zakresu techniki PCR i Real time PCR w tym metod optymalizacji reakcji, co ułatwi Ci  rozwiązywanie problemów w laboratorium poprzez dobór odpowiedniej techniki badawczej
  • Poznasz parametry walidacji metod opartych na PCR i Real Time PCR, ich źródła niepewności oraz praktyczne sposoby ich wyznaczania w analizach GMO jak równieżwymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie stosowania metod PCR i Real Time PCR, dzięki czemu z łatwością oszacujesz niepewność metod i samodzielnie przeprowadzisz walidacje

 Program szkolenia:

Dzień 1:

1.  Techniki PCR: klasyczny PCR, Real Time PCR, cyfrowy PCR i możliwości ich zastosowania w laboratorium akredytowanym.

 W tym:

•        omówienie różnych technik PCR i Real Time PCR, cyfrowy PCR

•        możliwości multipleksowania reakcji PCR

•        projektowanie sekwencji starterów

•        optymalizacja reakcji PCR

•        geny referencyjne w analizach Real Time PCR

•        interpretacja wyników badań

•        organizacja pracy w laboratorium akredytowanym stosującym metody PCR

•        wymagania dotyczące sprzętu i odczynników w laboratorium akredytowanym - wyposażenie pomiarowe stosowane w badaniach PCR i Real-time PCR oraz sposób jego nadzorowania

•        zapewnienie jakości badań w analizach molekularnych

Dzień 2:

1. Walidacja metod badawczych w świetle normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i dokumentów PCA.

2. Wyznaczenie cech charakterystycznych metod jakościowych i ilościowych PCR.

3. Statystyka mająca zastosowanie przy walidacji metod w analizach GMO, w tym:

· norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, wytyczne PCA i organizacji międzynarodowych w zakresie walidacji, szacowania niepewności wyniku pomiaru, w tym wytyczne dla analiz GMO

· podejście do walidacji metod PCR w analizach GMO, parametry i kryteria walidacji, statystyka mająca zastosowanie przy walidacji metod w analizach GMO

4. Szacowanie niepewności w analizach PCR na przykładzie wykrywania sekwencji charakterystycznych dla genetycznie zmodyfikowanych organizmów, w tym:

· problem niepewności w analizach PCR . Określenie źródeł niepewności, szacowanie niepewności – tworzenie diagramu przyczynowo – skutkowego, szacowanie niepewności na podstawie wyników uzyskanych w badaniach biegłości/międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych.

5.  Warsztaty z walidacji i szacowania niepewności metod PCR - analizy GMO, w tym:

· praktyczne wyznaczanie parametrów walidacji i określanie źródeł niepewności na przykładzie analiz GMO.

 

Nasz ekspert:

  • Kierownik techniczny akredytowanego Laboratorium Kontroli GMO w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowym Instytucie Badawczym.

Cena obejmuje

*Cena 1040,00 zł netto obejmuje (cena bez noclegów): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

**Cena 1210,00 zł netto obejmuje (cena z 1 noclegiem): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 1 nocleg między dniami szkolenia w pokoju dwuosobowym wraz z kolacją.

***Cena 1380,00 zł netto obejmuje (ceny z 2 noclegami): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 2 noclegi w pokoju dwuosobowym wraz z kolacjami.

Zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym — dopłata w wysokości 200,00 zł (za 2 noclegi).

W przypadku nieparzystej liczby osób uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za pobyt w pokoju jednoosobowym. O zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Informacja o rabacie

Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Zakwaterowanie: 31.03.2020 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 01.04.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 02.04.2020 od godz. 16:00
Czas trwania: 16 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 2
*Cena szkolenia bez noclegów: netto: 1 040,00 zł brutto: 1 279,20 zł
**Cena szkolenia z 1 noclegiem: netto: 1 210,00 zł brutto: 1 488,30 zł
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 1 380,00 zł brutto: 1 697,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznychZgłoś udział w tym szkoleniu

Więcej informacji o tym szkoleniu
 
 

OK

OK