Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LD2/IM/03/16
Akademia metrologii i kompetencji, Akademia zarządzania wg 17025, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Międzylaboratoryjne badania biegłości - analiza i wykorzystanie wyników PT/ILC - sterowanie jakością w laboratorium badawczym - Wrocław, marzec


Skupiamy się na celu:

Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom najważniejszych informacji dotyczących planowania, organizowania oraz wykorzystania wyników badań biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne z innymi laboratoriami.

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu

Korzyści z uczestnictwa:

  • Pokażemy Ci jak wykorzystać analizę trendów wyników programów PT do porównywania efektywności metody referencyjnej i metody alternatywnej
  • Nauczysz się możliwości praktycznego wykorzystania wyników badań biegłości w procesach walidacji, szacowania niepewności czy sterowania jakością badań w laboratorium badawczym i omówimy techniki statystyczne stosowane w programach badań biegłości
  • Poznasz stanowisko i wytyczne PCA oraz organizacji międzynarodowych w stosunku do uczestników ale także organizatorów badań biegłości i nauczysz się poprawnie interpretować wyniki badań biegłości

Profil Uczestnika: 

Na szkolenie zapraszamy kierownictwo i personel laboratoriów badawczych, akredytowanych lub mających w planach wystąpienie o akredytację wg. normy PN-EN ISO-IEC 17025:2005, uczestników badań biegłości oraz organizatorów badań biegłości.

Profil Wykładowcy:

Kontraktowy Auditor PCA. Zastępca pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium badawczym, kierownik techniczny badań biegłości w zakresie badań fizykochemicznych węgla i popiołu z węgla. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem trenerskim w zakresie statystyki, badań biegłości, walidacji i szacowania niepewności. Ceniona przez uczestników szkoleń za profesjonalizm i doskonałe przygotowanie merytoryczne.

Zakres tematyczny szkolenia

Dzień 1
09:00 – 16:00
Wymagania jednostki akredytującej (PCA) i organizacji międzynarodowych dotyczące odpowiednich metod zewnętrznego sterowania jakością badań: porównania międzylaboratoryjne i/lub badania biegłości
Wymagania dla organizatorów porównań międzylaboratoryjnych i badań biegłości na podstawie dokumentów związanych
Rodzaje, założenia oraz cele programów PT/ILC
Statystyczne metody opracowania wyników (identyfikacja wartości odstających, statystyczna ocena jednorodności
i stabilności obiektu badań, obliczanie wskaźników osiągnięć, wyznaczanie wartości przypisanej i jej niepewności);

Dzień 2
09:00- 16:00
Statystyka a walidacja metod analitycznych– zdefiniowanie cech charakterystycznych metod analitycznych
Kryteria akceptacji uzyskanych rezultatów (techniki statystycznej oceny wyników badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych);
Uzyskane wyniki a działania naprawcze, przykłady analizy wyników wątpliwych i niezadowalających, formułowanie działań zapobiegawczych oraz korygujących
Analiza trendów wyników programów PT – przykłady graficznej prezentacji oraz zastosowanie do np.:
-oceny jakości analiz na przestrzeni czasu;
- porównywania efektywności różnych metod badawczych (metody referencyjne kontra metody alternatywne);
- oceny wyników uzyskiwanych przez różnych analityków;
Wyniki badań PT/ILC a potwierdzenie metody badawczej
Weryfikacja planu/strategii uczestnictwa w badaniach biegłości na podstawie osiąganych rezultatów;  

Cena obejmuje

Dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa  w szkoleniu, przerwy kawowe, obiady.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Wrocław
Zakwaterowanie: 09.03.2016 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 09.03.2016 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 10.03.2016 od godz. 16:00
Czas trwania: 12h
Ilość dni szkolenia: 2
*Cena szkolenia bez noclegów: netto: 980,00 zł brutto: 1 205,40 zł
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 1 250,00 zł brutto: 1 537,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK