Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LK1/IM/03/16
Akademia metrologii i kompetencji, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Wykorzystywanie wyników badań biegłości w działalności laboratoriów badawczych - Kraków, marzec


Skupiamy się na celu:

Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom szkolenia możliwości właściwego wykorzystania wyników badań biegłości w działalności laboratorium badawczego

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu

Korzyści z uczestnictwa:

 • Poznasz wytyczne dokumentów odnośnie uczestnictwa w badaniach biegłości
 • Dowiesz się jak wykorzystać analizę trendów wyników programów PT do porównywania efektywności różnych metod badawczych (metody referencyjne kontra metody alternetywne
 • Nauczysz się jak zweryfikować oszacowaną niepewność za pomocą danych z udziału w PT/ILC

Profil Uczestnika: 

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników laboratoriów badawczych, akredytowanych, przygotowujących się do akredytacji i nie planujących tego typu działań.

Profil Wykładowcy:

Kontraktowy Auditor PCA. Zastępca pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium badawczym, kierownik techniczny badań biegłości w zakresie badań fizykochemicznych węgla i popiołu z węgla. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem trenerskim w zakresie statystyki, badań biegłości, walidacji i szacowania niepewności. Ceniona przez uczestników szkoleń za profesjonalizm i doskonałe przygotowanie merytoryczne.

Zakres tematyczny szkolenia

 • Wymagania jednostki akredytującej (PCA) i organizacji międzynarodowych dotyczące uczestnictwa w programach PT/ILC
 • Kryteria doboru organizatorów badań biegłości
 • Rodzaje, założenia oraz cele programów PT/ILC
 • Wskaźniki osiągnięć i kryteria akceptacji wyników
 • Metody szacowania niepewności oraz weryfikacji budżetu niepewności na podstawie wyników badań biegłości;
 • Uzyskane wyniki a działania naprawcze, przykłady analizy wyników wątpliwych i niezadowalających, formułowanie działań zapobiegawczych oraz korygujących
 • Analiza trendów wyników programów PT – przykłady graficznej prezentacji oraz zastosowanie do np.

- oceny jakości analiz na przestrzeni czasu;
- porównywania efektywności różnych metod badawczych (metody referencyjne kontra metody alternetywne);
- oceny wyników uzyskiwanych przez różnych analityków;

 • Wyniki badań PT/ILC a potwierdzenie metody badawczej
 • Weryfikacja planu/strategii uczestnictwa w badaniach biegłości na podstawie osiąganych rezultatów

Cena obejmuje

Dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa  w szkoleniu, powitalna kawa, lunch.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Kraków
Rozpoczęcie zajęć: 03.03.2016 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 6h
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 590,00 zł brutto: 725,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK