Aktualne szkolenia

Numer szkolenia: LZ3/WK/11/17
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025


Zgłoś udział - Audytor wewnętrzny w laboratorium - audytowanie systemu zarządzania i kompetencji technicznych - Zakopane, listopad
Zgłoś udział w tym szkoleniu
Zapytaj o szczegóły - Audytor wewnętrzny w laboratorium - audytowanie systemu zarządzania i kompetencji technicznych - Zakopane, listopad
Więcej informacji o tym szkoleniu

Audytor wewnętrzny w laboratorium - audytowanie systemu zarządzania i kompetencji technicznych - Zakopane, listopad


Będąc audytorem wewnętrznym w laboratorium powinieneś znać:

 • wymagania akredytacyjne
 • metody (techniki) auditowania
 • zasady audytowania i prezentowania wyników auditów

 

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • osobach posiadających doświadczenie jak dla początkujących
 • zmianach w wymaganiach normy 17025

 

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

 • Szkolenie realizowane jest w przeważającej części w formie praktycznych ćwiczeń. Oparte na analizie rzeczywistych przypadków, rozwiązywaniu praktycznych problemów, na które w swojej pracy natrafił trener pozwali Ci zrozumieć istotę audytowania (norma PN ISO 19011) oraz nabyć umiejętność interpretowania kryteriów audytów i wymagań akredytacyjnych w tym normy EN ISO 17025.
 • Poznasz metody (techniki) auditowania obszarów takich jak działania korygujące i zapobiegawcze, badania niezgodne z wymaganiami, odstępstwa, audity wewnętrzne, co pomoże Ci przygotować się do sprostania nawet niestandardowym wymaganiom w pracy auditora laboratorium
 • Podniesiesz kompetencje audytora wewnętrznego oceniającego laboratoria
 • Forma prowadzenia szkolenia powoduje, że uczestnicząc w nim aktywnie zdobywasz wiedzę.

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień pierwszy:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Podstawowe terminy związane z systemami zarządzania i ich auditowaniem
 • Omówienie normy PN ISO 19011
  • zarządzanie programem auditów;
  • cele systemu a cele auditów wewnętrznych;
  • zasady auditowania;
  • rola i zadania auditora wiodącego i innych uczestników auditu;
  • działania auditowe - auditowanie systemów zarządzania;
 • Zbieranie informacji
  • zasady zbierania informacji;
  • zasady weryfikowania informacji;
  • techniki audytowania;
 • Praktyczne przykłady i zadania - ocena niezgodności

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

 

Dzień drugi:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Przedstawianie wyników auditu
  • zasady przedstawiania wyników auditów;
  • nauka formułowania niezgodności;
  • nauka formułowania wniosków i przedstawiania wyników auditu;
  • raport z auditu;
 • Omówienie normy PN ISO 19011
  • auditorzy – kwalifikacje;
  • cechy osobowe; zachowania;
  • komunikacja z audytowanym;
  • relacje auditorzy - auditowani;
 • Praktyczne przykłady i ćwiczenia:
  • ćwiczenia formułowania niezgodności
  • omówienie i interpretacja wybranych wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025
  • wymagania jednostki akredytującej laboratoria interpretacja wybranych wymagań i polityk

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

 

Dzień trzeci:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 9:00

 • Auditowanie
  • najwyższego kierownictwa;
  • działań korygujących, działań zapobiegawczych;
  • zarządzania i realizacji auditów wewnętrznych;
  • postępowania z badaniami niezgodnymi z wymaganiami i odstępstwami
 • Podsumowanie - najważniejsze zagadnienia ze szkolenia
 • Egzamin (opcja) -osoby zainteresowane mogą na zasadach dobrowolności wziąć udział w teście potwierdzającym ich kompetencje jako audytorów
  • Omówienie wyników egzaminu

Zakończenie szkolenia godz. 12:30

 

Nasz Ekspert:

 • Trener z wykształcenia jest chemikiem analitykiem. Ma ponad trzydziestoletnie doświadczenie w pracy zawodowej w laboratoriach analitycznych (akredytowanych), w tym kierownicze i kierownicze techniczne. Posiada doświadczenie praktyczne w stosowaniu technik analizy instrumentalnej. Zajmował się opracowywaniem i wdrażaniem metod analitycznych. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie, jako auditor i jako ekspert techniczny. Posiada doświadczenie, jako konsultant wdrażający systemy zarządzania w laboratoriach.

Cena obejmuje

21 godzin dydaktycznych zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300,-zł netto + 23%VAT (liczba miejsc ograniczona) 

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Zakopane
Zakwaterowanie: 21.11.2017 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 22.11.2017 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 24.11.2017 od godz. 12:30
Czas trwania: 21 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1960,00 zł brutto: 2410,80 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznychZgłoś udział w tym szkoleniu

Więcej informacji o tym szkoleniu
 
 

OK

OK