Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LLD/05/15
Akademia zarządzania wg 17025, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Auditor wewnętrzny w laboratorium: PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i PN-EN ISO 19011:2012 - Wrocław, kwiecień


Potwierdzamy realizację szkolenia

 

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu

 • Dowiesz się jak udoskonalić zarządzanie auditami
 • Przeprowadzimy praktyczne szkolenie auditorów wewnętrznych w zakresie oceny systemu zarządzania oraz kompetencji technicznych w laboratorium badawczym, z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
 • Przeanalizujesz problemy i zagadnienia przedstawione przez Ciebie i innych uczestników.
 • Zapoznasz się z możliwościami wykorzystania auditów wewnętrznych do doskonalenia systemu zarządzania. 
 • Otrzymasz certyfikat z informacją o zdanym egazminie i uzyskasz potwierdzenie kwalifikacji do prowadzenia auditów wewnętrznych

Uczestnicy proszeni są o zabranie własnego egzemplarza normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 

 

Do kogo adresowane jest szkolenie

Szkolenie przeznaczone jest dla auditorów wewnętrznych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności kierownictwa laboratoriów oraz wszystkich pracowników laboratoriów, w tym personelu technicznego osób zarządzających auditami wewnętrznymi w laboratoriach.
 

Zakres tematyczny szkolenia

 • Terminologia – przypomnienie pojęć dotyczących auditów i systemów jakości, (audity, niezgodności, działania korygujące, zapobiegawcze,…)
 • Auditowanie systemów zarządzania – podstawowe wymagania normy PN-EN ISO 19011
 • Ogólne zasady zarządzania programem auditów
 • Przypomnienie podstawowych zasad auditowania:
  - zasady auditowania,
  - zbieranie i weryfikowanie informacji,
  - techniki audytowania
  - przedstawianie wyników auditu – jak pisać raport
  - kompetencje i ocena auditorów, cechy osobowe
 • Ćwiczenia praktyczne – formułowanie niezgodności oraz ocena i interpretacja wymagań na podstawie przykładów
 • Auditowanie:
  - działań korygujących, działań zapobiegawczych, postępowania z badaniami niezgodnymi z wymaganiami i odstępstwami
  - zarządzania i realizacji auditów wewnętrznych
 • Ćwiczenia praktyczne – formułowanie niezgodności oraz ocena i interpretacja wymagań na podstawie przykładów
 • Kryteria:
  - interpretacja wybranych wymagań
  - wymagania jednostki akredytującej laboratoria
  - prezentacja i interpretacja wybranych wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005
 • Egzamin. Omówienie wyników egzaminu.
 • Dyskusja 

Cena obejmuje

Dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa  w szkoleniu, kawa, lunch w trakcie każdego dnia szkoleniowego.

Nie zapewniamy noclegów.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Wrocław
Rozpoczęcie zajęć: 22.04.2015 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 23.04.2015 od godz. 16:00
Czas trwania: 12h
Ilość dni szkolenia: 2
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 980,00 zł brutto: 1 205,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK