Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LW1/EG/09/18
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, szkolenie czterodniowe, Szkolenia jednodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

ASA z atomizacją w płomieniu (FAAS). Rozwiązywanie problemów analitycznych. Porady praktyczne- Warszawa, wrzesień


Wykonując badania techniką ASA powinieneś  znać:

 • Podstawy techniki absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją w płomieniu,
 • Zasady obsługi spektrometru absorpcji atomowej,
 • Źródła błędów występujących podczas analiz techniką FAAS  i  sposoby ich eliminacji,
 • Metody zapewnienia kontroli jakości otrzymanych wyników.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • Osobach zajmujących się techniką FAAS (bez względu na doświadczenie i staż pracy), pragnących pogłębić swoją wiedzę nt. absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją w płomieniu, rozwiązać problemy analityczne i wymienić doświadczenia.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Usystematyzujesz i poszerzysz swoją wiedzę na temat podstaw teoretycznych, budowy i zasady działania spektrometru ASA, co pomoże Ci w praktycznym wykorzystaniu go do prowadzenia analiz.
 • Nauczysz się metod prawidłowego poboru i przygotowania próbek, doboru warunków analitycznych oraz kalibracji spektrometru ASA, dzięki czemu będziesz optymalnie wykorzystywać jego możliwości.
 • Nabędziesz umiejętność identyfikacji potencjalnych przyczyn błędów i eliminowania interferencji występujących w technice FAAS, co pozwoli Ci na samodzielne rozwiązanie problemów i uzyskiwanie miarodajnych i użytecznych wyników analiz.
 • Poprzez udział w dyskusji będziesz mieć możliwość wyjaśnienia swoich wątpliwości, wymiany doświadczeń i nawiązania znajomości w środowisku użytkowników ASA.

Program szkolenia:

 • Przygotowanie próbek do analizy:
  • pobieranie i przygotowanie mechaniczne (próbka reprezentatywna),
  • chemiczne przygotowanie próbek (wyposażenie, całkowite przeniesienie analitu do roztworu, unikanie strat analitu, trwałość badanych roztworów).
 • Wybór odpowiedniej procedury analitycznej:
  • dostosowanie do badanego analitu (czułość, granica oznaczalności, efektywność atomizacji, jonizacja),
  • dostosowanie do matrycy próbki (interferencje fizyczne, chemiczne i spektralne),
  • eliminacja interferencji (m. in. korekcja tła, zmiana parametrów i rodzaju płomienia, zastosowanie buforów).
 • Dobór optymalnych parametrów pracy spektrometru:
  • wybór lampy i przygotowanie jej do pracy,
  • parametry optyczne spektrometru,
  • atomizacja (parametry zasysania i rozpylania próbki, rodzaj i parametry płomienia).
 • Kalibracja spektrometru:
  • sposób przygotowania roztworów kalibracyjnych, dostosowanie do próbek badanych,
  • dobór warunków kalibracji (matematyczny model kreślenia krzywej, zakres krzywej kalibracyjnej, krzywizna),
  • przechowywanie roztworów kalibracyjnych.
 • Zapewnienie jakości wyników badań:
  • próbki kontrolne (RM, CRM, HRM, próbki podwójne, ślepe próby),
  • porównania międzylaboratoryjne / badania biegłości.

Nasz Ekspert:

 •  Pracownik Laboratorium Chemicznego Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB. Wieloletni wykładowca ”Praktycznej Szkoły Absorpcyjnej Spektrometrii Atomowej”. 

Cena obejmuje

Cena obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy - 50 zł,
- drugiej i kolejnej osoby z firmy na to samo szkolenie - 100 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 13.09.2018 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 8
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 690,00 zł brutto: 848,00 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK