Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LZ3/TK/05/16
Akademia mikrobiologii i biologii, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Pobieranie próbek żywności, próbek środowiskowych z powierzchni, próbek powietrza i tusz zwierząt. Analiza mikrobiologiczna od przygotowania próbki do wiarygodnego wyniku - Zakopane, maj


Skupiamy się na celu:

Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie rozwiązywania najczęstszych problemów technicznych związanych z pobieraniem żywności do badań mikrobiologicznych.

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?
Korzyści z uczestnictwa:

Zdobędziesz wiedzę jak przygotować próbki wg normy PN-EN ISO 6887 (arkusze 1 do 6), metod ilościowych: płytkowych, filtracji membranowej, metod jakościowych np. wykrywania obecności pałeczek Salmonella, L. monocytogenes, gronkowców, beztlenowców. Zapoznasz sie z metodami półilościowych: NPL
Pokażemy Ci jak podawać wyniki końcowe z badań ilościowych i jakościowych z uwzględnieniem najnowszych wytycznych normy
PN-EN ISO 7218:2008+A1:2013-10.
Zdobędziesz umiejętności z zakresu:
- pobierania próbek z powierzchni ograniczonych i nieograniczonych szablonem, próbek powietrza, wymazów i wycinków z tusz
- pobierania reprezentatywnych próbek żywności
- podstawowych przepisów dotyczących metod stosowanych w obszarach regulowanych prawnie
- nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym i badawczym oraz zapewnienia spójności pomiarowej w mikrobiologii

Profil Uczestnika:

Na szkolenie zapraszamy Pracowników laboratoriów mikrobiologicznych badających żywność, wodę, pasze i inne pokrewne np. próbki środowiskowe, kosmetyki. Pracowników upoważnionych do pobierania próbek środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością, w tym wymazów i odcisków z powierzchni, próbek powietrza, wymazów i wycinków z tusz zwierząt rzeźnych. Zapraszamy równiż kierowników technicznych, jako pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych.

Uczestnicy proszeni są o zabranie kalkulatorów z funkcją logarytmów dziesiętnych i antylogarytmów, potęgowania lub laptopy z programem Excel; Mile widziane egzemplarze norm/ specyfikacji: np. PKN-ISO/TS 19036:2011


Profil Wykładowcy:

Specjalista - praktyk z zakresu diagnostyki mikrobiologicznej żywności, pasz, próbek środowiskowych. Doświadczenie w analityce 25 lat. Praca w inspekcji weterynaryjnej – w laboratorium. Kierownik techniczny i kierownik ds. jakości. Doświadczenie audytorskie.


Zakres tematyczny szkolenia:

 • Przygotowywanie próbek analitycznych wg normy PN-EN ISO 6887 (arkusze 1,2,3,4,5,6)
 • Metody w badaniach mikrobiologicznych: jakościowych, ilościowych oraz NPL stosowane w rutynowej diagnostyce i zgodnie
 • z obowiązującymi przepisami prawa
 • Potwierdzenia biochemiczne, serologiczne, mikroskopowe
 • Podawania wyników końcowych z badań ilościowych i jakościowych z uwzględnieniem najnowszych wytycznych normy PN-EN ISO 7218:2008+A1:2013-10.
 • Wyliczania niepewności pomiaru wg dokumentu w metodach ilościowych wg PKN-ISO/TS 19036:2011 + ćwiczenia
 • Pobieranie próbek z powierzchni ograniczonych i nieograniczonych szablonem, próbek powietrza, wymazów i wycinków z tusz + ćwiczenia
 • Zasady pobierania reprezentatywnych próbek żywności
 • Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym i badawczym
 • Zapewnienie spójności pomiarowej w mikrobiologii
 • Omówienie najczęściej popełnianych błędów podczas wykonywania badań i pobierania próbek
   

Cena obejmuje

18 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300,-zł netto + 23%VAT (liczba miejsc ograniczona) 

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Zakopane
Zakwaterowanie: 17.05.2016 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 18.05.2016 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 20.05.2016 od godz. 12:00
Czas trwania: 18h
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1860,00 zł brutto: 2287,80 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK