Aktualne szkolenia

Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe LW2/SZ/09/19
Warsztaty komputerowe technik statystycznych. Ekspert walidacji metod analitycznych i szacowania niepewności pomiarów. Wyznaczanie krzywych kalibracyjnych - Warszawa, wrzesień
Warszawa, 11.09.2019 - 12.09.2019
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe LD2/PB/09/19
Walidacja i szacowanie niepewności, jako proces w rozumieniu zapisów nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- Wrocław, wrzesień
Wrocław, 25.09.2019 - 26.09.2019
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe LK2/IM/10/19
Wybór, weryfikacja, walidacja i szacowanie niepewności fizykochemicznych metod badawczych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Warsztaty - Kraków, październik
Kraków, 02.10.2019 - 03.10.2019
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe LW2/SZ/11/19
Zastosowanie metod statystycznych w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych - zalecenia norm PN-EN ISO/IEC 17043 oraz ISO 13528:2015. Warsztaty dla organizatorów i uczestników programów PT/ILC.- Warszawa, listopad
Warszawa, 06.11.2019 - 07.11.2019
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia jednodniowe LW1/IM1/11/19
Analiza trendów – efektywne narzędzie stosowane w procesie potwierdzania ważności wyników zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Warsztaty - Warszawa, listopad
Warszawa, 07.11.2019
Laboratorium, Akademia badania paliw, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe LK2/IM/11/19
Walidacja i szacowanie niepewności, jako proces w rozumieniu zapisów nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w laboratoriach branży paliwowej.- Kraków, listopad
Kraków, 18.11.2019 - 19.11.2019
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia trzydniowe LZ3/PB/11/19
Walidacja metod badawczych i szacowanie niepewności w ujęciu procesowym zgodnie z wymaganiami nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w laboratorium analitycznym. Monitorowanie, identyfikacja i eliminacja źródeł błędów. Warsztaty komputerowe- Zakopane
Zakopane, 20.11.2019 - 22.11.2019
Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe LW2/IM/12/19
„Statystyka w laboratorium aspekty praktyczne” Podstawowe narzędzia statystyczne w praktyce laboratoryjnej kompendium wiedzy- Warszawa, grudzień
Warszawa, 11.12.2019 - 12.12.2019


 
 

OK

OK