Aktualne szkolenia

Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LW2/PKK/09/19
Pobieranie próbek powietrza w środowisku pracy. Badanie zapylenia. Ocena narażenia zawodowego na pyły i czynniki chemiczne w świetle aktualnych wymagań przepisów prawa oraz Rozp. MRP i PS z dnia 12 czerwca 2018 r.- Warszawa, wrzesień
Warszawa, 11.09.2019 - 12.09.2019
REACH i NZŚ, Akademia środowiska pracy i BHP, Akademia Kierownika, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia jednodniowe OW1/GML/09/19
Obowiązki dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych - wymagania REACH, CLP, akty krajowe - Warszawa, wrzesień 2019
Warszawa, 11.09.2019
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LK2/MPL/10/19
Badania hałasu i drgań mechanicznych w środowisku pracy. Metody pomiaru i oceny narażenia zawodowego na hałas i drgania mechaniczne - Kraków, październik
Kraków, 02.10.2019 - 03.10.2019
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LK2/JKK/10/19
Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy- Kraków, październik
Kraków, 02.10.2019 - 03.10.2019
Kategorie szkoleń, Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia jednodniowe LW1/DD/11/19
Najczęściej stwierdzane niezgodności podczas audytów w laboratoriach badających środowisko pracy - Warszawa, listopad
Warszawa, 06.11.2019
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LW2/AM/11/19
Krystaliczna krzemionka w środowisku pracy - oznaczanie techniką spektrometrii w podczerwieni. - Warszawa, listopad
Warszawa, 06.11.2019 - 07.11.2019
Kategorie szkoleń, Akademia środowiska pracy i BHP, hałas, Szkolenia jednodniowe LW1/MK/11/19
Wymagania dotyczące pomiarów poziomu hałasu oraz dopuszczalne poziomy dźwięku w pomieszczeniach - Warszawa, listopad
Warszawa, 07.11.2019
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LK2/GML/11/19
Bezpieczeństwo pracy w laboratorium w tym ocena ryzyka na czynnik chemiczny. Gospodarka odpadami w laboratorium. - Kraków, listopad
Kraków, 13.11.2019 - 14.11.2019
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LK2/PKK/11/19
Pobieranie próbek powietrza w środowisku pracy. Badanie zapylenia. Ocena narażenia zawodowego na pyły i czynniki chemiczne w świetle aktualnych wymagań przepisów prawa oraz Rozp. MRP i PS z dnia 12 czerwca 2018 r.- Kraków, listopad
Kraków, 13.11.2019 - 14.11.2019
Laboratorium, Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia trzydniowe LZ3/AU/11/19
Techniczne aspekty wykonywania pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy - Zakopane, listopad
Zakopane, 20.11.2019 - 22.11.2019

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK