Aktualne szkolenia

Kategorie szkoleń, NOWE TEMATY, Gospodarka wodno-ściekowa, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia jednodniowe OL1/MKO/02/18
Nowe prawo wodne w kontekście opłat za pobór wód i odprowadzanie ścieków - Lublin, luty
Lublin, 23.02.2018
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Ochrona powietrza, powietrze, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe LW2/GU/03/18
Poradnik pomiarowca - na podstawie poradnika M2 Monitoring of stack emissions to air - Warszawa, marzec
Warszawa, 07.03.2018 - 08.03.2018
Gospodarka wodno-ściekowa, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe OW2/AR/03/18
Warsztaty sporządzania operatów wodnoprawnych w świetle nowelizacji ustawy Prawo wodne - Warszawa, marzec
Warszawa, 07.03.2018 - 08.03.2018
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Gospodarka wodno-ściekowa, Szkolenia jednodniowe LW1/HW/03/18
Nadzorowanie wyposażenia pomiarowego, a spójność pomiarowa w badaniach mikrobiologicznych i molekularnych - Warszawa, marzec
Warszawa, 08.03.2018
Kategorie szkoleń, NOWE TEMATY, Prawo i OOŚ, Akademia ochrony środowiska OW1/JK/03/18
Zmiany K.p.a. oraz najnowsze zmiany w procedurze ocen oddziaływania na środowisko - Warszawa, marzec
Warszawa, 21.03.2018
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Ochrona powietrza, powietrze, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe LK2/GU/04/18
Warsztaty pomiarowe czyli jak przeliczać i obliczać wielkości związane z gazami odlotowymi. Przykładowe budżety niepewności. Sprawozdania z badań - Kraków, kwiecień
Kraków, 11.04.2018 - 12.04.2018
Gospodarka odpadami, Gospodarka wodno-ściekowa, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ, Akademia ochrony środowiska OZ4/POS/04/18
Akademia Prawa Ochrony Środowiska- najistotniejsze zmiany -Zakopane, kwiecień
Zakopane, 17.04.2018 - 20.04.2018
Laboratorium, Akademia ochrony środowiska LZ3/PB/04/18
Analiza śladu węglowego i śladu wodnego - Zakopane, kwiecień
Zakopane, 18.04.2018 - 20.04.2018
Gospodarka odpadami, Akademia ochrony środowiska OZ3/WS/04/18
Gospodarowanie odpadami w świetle ustawy o odpadach i zmian dokonanych w 2017 roku - Zakopane, kwiecień
Zakopane, 18.04.2018 - 20.04.2018
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Ochrona powietrza, powietrze, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe LZ3/TH/04/18
Metody pomiaru emisji cząstek stałych oraz substancji w nich zawartych w aspekcie aktualnych zmian i uzupełnień w normach emisyjnych - Zakopane, kwiecień
Zakopane, 18.04.2018 - 20.04.2018

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK