Aktualne szkolenia

Akademia ochrony środowiska, Ochrona powietrza OZ3/MO/11/17
Warsztaty bilansowania lotnych związków organicznych (LZO) - Zakopane, listopad
Zakopane, 28.11.2017 - 30.11.2017
Akademia ochrony środowiska, Gospodarka odpadami, Gospodarka wodno-ściekowa, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ OZ4/POS/12/17
Akademia Prawa Ochrony Środowiska- najistotniejsze zmiany -Zakopane, listopad
Zakopane, 28.11.2017 - 01.12.2017
Akademia ochrony środowiska, NOWE TEMATY, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ OZ3/SK/12/17
Monitorowanie, rozliczanie i weryfikacja emisji w ramach systemu handlu emisjami - Zakopane, grudzień
Zakopane, 06.12.2017 - 08.12.2017
Akademia ochrony środowiska, NOWE TEMATY, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ OZ3/QAL3/12/17
Warsztaty obliczeniowe dla nadzoru nad automatycznymi systemami pomiarowymi (procedura QAL3) - Zakopane, grudzień
Zakopane, 06.12.2017 - 08.12.2017
NOWE TEMATY, Gospodarka wodno-ściekowa, Prawo i OOŚ OW1/MKO/12/17
Nowe prawo wodne w kontekście opłat za pobór wód i odprowadzanie ścieków - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017
Akademia ochrony środowiska, Gospodarka odpadami, NOWE TEMATY, Gospodarka wodno-ściekowa, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ OW2/JG/12/17
Sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska - opłatowa, PRTR, KOBIZE i gospodarowania odpadami - WARSZTATY - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017 - 13.12.2017


 
 

OK

OK