Aktualne szkolenia

Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Akademia metrologii i kompetencji, Gospodarka wodno-ściekowa, Akademia zarządzania wg 17025, woda/ścieki, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe LD2/MZ/06/18
Wdrożenie nowej normy 17025 w laboratorium wodno-ściekowym. Spójność pomiarowa, nadzór nad wyposażeniem i doskonalenie kompetencji technicznych - Wrocław, czerwiec
Wrocław, 05.06.2018 - 06.06.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Akademia mikrobiologii i biologii, Gospodarka odpadami, woda/ścieki, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia jednodniowe LD1/JMZ/06/18
Norma PN_ISO 5667-11 oraz PN_ISO 5667-14 – w zakresie poboru próbek wody podziemnej - Wrocław, czerwiec
Wrocław, 05.06.2018
Akademia badań środowiskowych, Hałas, hałas, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia jednodniowe LJ1/ZS/BB01/06/18
Badania Biegłości z zakresu hałasu w środowisku organizowane zgodnie z zasadami określonymi w normie PN-EN ISO/IEC 17043:2011 - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 19.06.2018
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Akademia metrologii i kompetencji, Gospodarka wodno-ściekowa, Akademia zarządzania wg 17025, woda/ścieki, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe LJ3/MZ/06/18
Nowa norma 17025:2017 w laboratorium wodno- ściekowym. Od pobrania próbki do wyniku z badań. Doskonalenie kompetencji technicznych. Warsztaty. - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 20.06.2018 - 22.06.2018
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Hałas, hałas, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe LJ3/ZS/06/18
Pomiary emisji hałasu w środowisku. Prezentacja wyników zgodnie z wymaganiami PCA i Ministra Środowiska. Warsztaty pomiarowe - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 20.06.2018 - 22.06.2018
Gospodarka odpadami, Gospodarka wodno-ściekowa, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ, Akademia ochrony środowiska OJ4/POS/06/18
Akademia Prawa Ochrony Środowiska- najistotniejsze zmiany - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 26.06.2018 - 29.06.2018
Ochrona powietrza, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe OJ3/QAL3/06/18
QAL3 i inne obowiązki właścicieli Autom Systemów Pomiarowych wynikające z normy PN-EN 14181:2015 - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 27.06.2018 - 29.06.2018
Gospodarka wodno-ściekowa, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe OJ3/AR/06/18
Warsztaty sporządzania operatów wodnoprawnych w świetle nowelizacji ustawy Prawo wodne - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 27.06.2018 - 29.06.2018


 
 

OK

OK