Aktualne szkolenia

Kategorie szkoleń, Gospodarka odpadami, REACH i NZŚ, Gospodarka wodno-ściekowa, Hałas, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia jednodniowe OW1/JKO/10/18
Konferencja - Zmiany K.p.a. oraz najnowsze zmiany w procedurze ocen oddziaływania na środowisko - Warszawa, październik
Warszawa, 10.10.2018
Gospodarka odpadami, Prawo i OOŚ, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe OW2/WS/10/18
Gospodarka odpadami: wymagania prawne, ich interpretacja i praktyczne stosowanie, z uwzględnieniem najnowszych wymagań - Warszawa, październik
Warszawa, 10.10.2018 - 11.10.2018
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Ochrona powietrza, powietrze, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe LW2/GU/10/18
Warsztaty pomiarowe czyli jak przeliczać i obliczać wielkości związane z gazami odlotowymi. Przykładowe budżety niepewności. Sprawozdania z badań - Warszawa, październik
Warszawa, 10.10.2018 - 11.10.2018
Gospodarka odpadami, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe OZ3/WS/10/18
Gospodarowanie odpadami - obecne wymagania prawa unijnego i krajowego.Planowane zmiany. - Zakopane, październik
Zakopane, 16.10.2018 - 18.10.2018
Gospodarka odpadami, Gospodarka wodno-ściekowa, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ, Akademia ochrony środowiska OZ4/POS/10/18
Akademia Prawa Ochrony Środowiska- najistotniejsze zmiany -Zakopane, październik
Zakopane, 16.10.2018 - 19.10.2018
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Ochrona powietrza, powietrze, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe LZ3/TH/10/18
Metody pomiaru emisji cząstek stałych oraz substancji w nich zawartych w aspekcie aktualnych zmian i uzupełnień w normach emisyjnych - Zakopane, październik
Zakopane, 17.10.2018 - 19.10.2018
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Hałas, hałas, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe, Badanie Biegłości LZ3/ZS/10/18
Pomiary emisji hałasu w środowisku. Prezentacja wyników zgodnie z wymaganiami PCA i Ministra Środowiska. Warsztaty pomiarowe - Zakopane, październik
Zakopane, 17.10.2018 - 19.10.2018
Gospodarka wodno-ściekowa, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe OZ3/AR/10/18
Warsztaty sporządzania operatów wodnoprawnych w świetle nowelizacji ustawy Prawo wodne - Zakopane, październik
Zakopane, 17.10.2018 - 19.10.2018
Laboratorium, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe LK2/PB/10/18
Analiza śladu węglowego - Kraków, październik
Kraków, 24.10.2018 - 25.10.2018
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Gospodarka wodno-ściekowa, Szkolenia jednodniowe LK1/HW/10/18
Szacowanie niepewności w badaniach mikrobiologicznych z uwzględnieniem aktualnych wymagań akredytacyjnych - Kraków, październik
Kraków, 25.10.2018

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK