Aktualne szkolenia

Akademia ochrony środowiska, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ OW1/WS/10/17
Wymagania związane ze stosowaniem i użytkowaniem urządzeń zawierających substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy cieplarniane - Warszawa, październik
Warszawa, 11.10.2017
Akademia ochrony środowiska, Prawo i OOŚ OW2/OOS/10/17
Ocena oddziaływania na środowisko - aspekty prawne i techniczne - Warszawa, październik
Warszawa, 11.10.2017 - 12.10.2017
Akademia ochrony środowiska, Gospodarka odpadami, Gospodarka wodno-ściekowa, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ OZ4/POS/10/17
Akademia Prawa Ochrony Środowiska- najistotniejsze zmiany -Zakopane, październik
Zakopane, 17.10.2017 - 20.10.2017
Akademia ochrony środowiska, Gospodarka odpadami, Prawo i OOŚ OZ3/WS/09/17
Ustawa o odpadach, a gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie, transgraniczne przemieszczanie odpadów, transport odpadów niebezpiecznych - Zakopane, październik
Zakopane, 18.10.2017 - 20.10.2017
Akademia ochrony środowiska, Gospodarka wodno-ściekowa OZ3/AR/10/17
Warsztaty sporządzania operatów wodnoprawnych w świetle nowelizacji ustawy Prawo wodne - Zakopane, październik
Zakopane, 18.10.2017 - 20.10.2017
NOWE TEMATY, Prawo i OOŚ OW1/JK/10/17
Warsztaty dla inwestorów – pisanie pism w postępowaniu w sprawie decyzji środowiskowej (wniosków, pełnomocnictw, odpowiedzi na wezwania, odwołań, zażaleń) - Warszawa, październik
Warszawa, 24.10.2017
Akademia ochrony środowiska, Gospodarka odpadami, NOWE TEMATY, Gospodarka wodno-ściekowa, Hałas, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ OK1/WS/11/17
Kalendarium przedsiębiorcy w zakresie ochrony środowiska - Kraków, listopad
Warszawa, 07.11.2017
Akademia ochrony środowiska, Prawo i OOŚ OK2/MS/11/17
Prawne i techniczne aspekty ochrony powierzchni ziemi i szkód w środowisku. Konsekwencje zapisów w raporcie początkowym o stanie gleby, ziemi i wód podziemnych - Kraków, listopad
Kraków, 07.11.2017 - 08.11.2017
Akademia ochrony środowiska, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ PSLE/11/17
IX Warsztaty Emisyjne PSLE - Nowe Normy emisyjne w kontroli AMS i co dalej ...?
Warszawa, 07.11.2017 - 09.11.2017
Akademia ochrony środowiska, Ochrona powietrza OZ3/MO/11/17
Warsztaty bilansowania lotnych związków organicznych (LZO) - Zakopane, listopad
Zakopane, 28.11.2017 - 30.11.2017

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK