Aktualne szkolenia

Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Gospodarka wodno-ściekowa, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia jednodniowe LW1/HW/04/20
Audytowanie systemu zarządzania i kompetencji technicznych w laboratorium mikrobiologicznym z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN ISO-IEC 17025:2018-02 - Warszawa, kwiecień
Warszawa, 01.04.2020
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Akademia środowiska pracy i BHP, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/JS/04/20
Prowadzenie i kontrola badań zgodnie z zasadami DPL (GLP) - Warszawa, kwiecień
Warszawa, 01.04.2020 - 02.04.2020
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia dwudniowe LW2/MZZ/04/20
SZKOLENIE ON-LINE - Badania molekularne - PCR i Real-time PCR w laboratorium akredytowanym. Walidacja i szacowanie niepewności wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - kwiecień
SZKOLENIE ON-LINE, 01.04.2020 - 02.04.2020
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LW1/JK/05/20
Walidacja pobierania próbek do badań mikrobiologicznych w odniesieniu do zapisów nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Warszawa, maj
Warszawa, 06.05.2020
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia dwudniowe LD2/JK/05/20
Zasady pobierania i przygotowania próbek do badań mikrobiologicznych (żywność, woda, wymazy, odciski, powietrze) według obowiązujących norm: PN-EN ISO 6887, PN-EN ISO 19458, PN-EN ISO 18593 i in. - Wrocław, maj
Wrocław, 20.05.2020 - 21.05.2020
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LW1/BP/06/20
Analiza sensoryczna żywności - od utworzenia zespołu sensorycznego do akredytacji- Warszawa, czerwiec
Warszawa, 03.06.2020
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LW1/HW/06/20
Potwierdzenie ważności wyniku. Metody mikrobiologiczne i molekularne. Prowadzenie i ocena kart kontrolnych. - Warszawa, czerwiec 2020 r.
Warszawa, 03.06.2020
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, woda/ścieki, Szkolenia jednodniowe LW1/ML/06/20
Analiza sensoryczna wody według aktualnych norm - Warszawa,czerwiec
Warszawa, 04.06.2020
Kategorie szkoleń, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LW1/MS/06/20
PCR i real - time PCR – projektowanie reakcji, walidacja metody, analiza wyników - Warszawa, czerwiec 2020
Warszawa, 04.06.2020


 
 

OK

OK