Aktualne szkolenia

Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Gospodarka wodno-ściekowa, Szkolenia jednodniowe LW1/HW/03/18
Nadzorowanie wyposażenia pomiarowego, a spójność pomiarowa w badaniach mikrobiologicznych i molekularnych - Warszawa, marzec
Warszawa, 08.03.2018
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia dwudniowe LW2/BW/03/18
Pożywki mikrobiologiczne w badaniach diagnostycznych, żywności, wody, kosmetyków, produktów farmaceutycznych. Szczepy odniesienia jako narzędzie monitorowania kompetencji laboratorium. Aktualizacja wymagań prawnych, normatywnych, akredytacyjnych - Warszaw
Warszawa, 21.03.2018 - 22.03.2018
Kategorie szkoleń, Akademia mikrobiologii i biologii LK1/MS/04/18
PCR i real - time PCR – projektowanie reakcji, walidacja metody, analiza wyników - Kraków, kwiecień
Kraków, 12.04.2018
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LK1/HW/05/18
Potwierdzanie metod badawczych mikrobiologicznych, molekularnych i zapewnienie jakości na podstawie CRM - Kraków, maj
Kraków, 09.05.2018
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia dwudniowe LW2/JK/05/18
Zasady pobierania i przygotowania próbek pobranych z obszaru łańcucha żywnościowego do badań mikrobiologicznych wg znowelizowanych norm PN-EN ISO 6887-1 do 6 - Warszawa, maj
Warszawa, 16.05.2018 - 17.05.2018
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia trzydniowe LZ3/BW/05/18
Zarządzanie jakością pożywek mikrobiologicznych w laboratorium diagnostycznym, farmaceutycznym, badającym kosmetyki, żywność, wodę i inne produkty – przygotowywanie i kontrola jakości; aktualizacja wymagań - Zakopane, maj
Zakopane, 23.05.2018 - 25.05.2018


 
 

OK

OK