Aktualne szkolenia

Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LD1/JK2/02/19
Walidacja pobierania próbek do badań mikrobiologicznych - Wrocław, luty
Wrocław, 27.02.2019
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia dwudniowe LD2/BP/02/19
Zarządzanie jakością pożywek mikrobiologicznych z uwzględnieniem aktualnych wymagań - Wrocław, luty
Wrocław, 27.02.2019 - 28.02.2019
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LD1/JK/02/19
Nowe wymagania normy PN-EN ISO 11290 w zakresie wykrywania i oznaczania liczby Listeria monocytogenes - Wrocław, luty
Wrocław, 28.02.2019
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Akademia farmacji, Szkolenia jednodniowe LW1/MG/03/19
Produkcja i bezpieczeństwo kosmetyków w świetle wymagań nowej ustawy o produktach kosmetycznych - Warszawa, marzec
Warszawa, 20.03.2019
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia jednodniowe LW1/HW/03/19
Wdrażanie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w laboratorium mikrobiologicznym- Warszawa, marzec
Warszawa, 21.03.2019
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Gospodarka wodno-ściekowa, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia jednodniowe LK1/HW/03/19
Audytowanie systemu zarządzania i kompetencji technicznych w laboratorium mikrobiologicznym z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN ISO-IEC 17025:2018-02 - Kraków, marzec
Kraków, 27.03.2019
Kategorie szkoleń, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LK1/MS/03/19
PCR i real - time PCR jako skuteczne narzędzia diagnostyczne - projektowanie reakcji, analiza wyników, walidacja i najczęściej napotykane problemy - Kraków, marzec
Kraków, 27.03.2019
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Gospodarka wodno-ściekowa, Szkolenia jednodniowe LW1/HW/04/19
Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym oraz najczęściej występujące niezgodności w badaniach mikrobiologicznych - wymagania normy ISO/IEC 17025:2018-02 - Warszawa, kwiecień
Warszawa, 04.04.2019
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia dwudniowe LW2/JK/05/19
Zasady pobierania i przygotowania próbek pobranych z obszaru łańcucha żywnościowego do badań mikrobiologicznych wg znowelizowanych norm PN-EN ISO 6887-1 do 6 - Warszawa, maj
Warszawa, 08.05.2019 - 09.05.2019
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia trzydniowe LZ3/BP/05/19
Zarządzanie jakością pożywek mikrobiologicznych z uwzględnieniem aktualnych wymagań - Zakopane, maj
Zakopane, 22.05.2019 - 24.05.2019

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK