Aktualne szkolenia

Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia dwudniowe LW2/BP/02/20
Zarządzanie jakością pożywek mikrobiologicznych z uwzględnieniem aktualnych wymagań - Warszawa, luty
Warszawa, 25.02.2020 - 26.02.2020
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia dwudniowe LK2/JK/03/20
System HACCP jako narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa żywności, GMP, GHP (zasady, wymagania, obszary, rozwiązania praktyczne)- Kraków, marzec
Kraków, 25.03.2020 - 26.03.2020
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Gospodarka wodno-ściekowa, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia jednodniowe LW1/HW/04/20
Audytowanie systemu zarządzania i kompetencji technicznych w laboratorium mikrobiologicznym z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN ISO-IEC 17025:2018-02 - Warszawa, kwiecień
Warszawa, 01.04.2020
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia badań środowiskowych, Akademia mikrobiologii i biologii, Gospodarka wodno-ściekowa, woda/ścieki, Szkolenia jednodniowe LW1/RM/04/20
Bakterie z rodzaju Legionella – występowanie w środowisku naturalnym i sztucznych rezerwuarach wody, zagrożenia zdrowotne, wymagania w obszarze regulowanym - Warszawa, kwiecień
Warszawa, 01.04.2020
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia dwudniowe LW2/MZZ/04/20
Badania molekularne - PCR i Real-time PCR w laboratorium akredytowanym. Walidacja i szacowanie niepewności wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Warszawa, kwiecień
Warszawa, 01.04.2020 - 02.04.2020
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Akademia środowiska pracy i BHP, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/JS/04/20
Prowadzenie i kontrola badań zgodnie z zasadami DPL (GLP) - Warszawa, kwiecień
Warszawa, 01.04.2020 - 02.04.2020
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LW1/JK/05/20
Walidacja pobierania próbek do badań mikrobiologicznych w odniesieniu do zapisów nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Warszawa, maj
Warszawa, 06.05.2020
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia dwudniowe LD2/JK/05/20
Zasady pobierania i przygotowania próbek do badań mikrobiologicznych (żywność, woda, wymazy, odciski, powietrze) według obowiązujących norm: PN-EN ISO 6887, PN-EN ISO 19458, PN-EN ISO 18593 i in. - Wrocław, maj
Wrocław, 20.05.2020 - 21.05.2020
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LW1/BP/06/20
Analiza sensoryczna żywności - od utworzenia zespołu sensorycznego do akredytacji- Warszawa, czerwiec
Warszawa, 03.06.2020
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LW1/HW1/06/20
Potwierdzenie ważności wyniku. Metody mikrobiologiczne i molekularne. Prowadzenie i ocena kart kontrolnych. - Warszawa, czerwiec
Warszawa, 03.06.2020

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK