Aktualne szkolenia

Laboratorium, Akademia mikrobiologii LD2/BW/09/17
Pożywki mikrobiologiczne w badaniach żywności, wody, kosmetyków, produktów farmaceutycznych. Najnowsze wymagania. Szczepy odniesienia jako narzędzie monitorowania kompetencji laboratorium - Wrocław, wrzesień
Wrocław, 26.09.2017 - 27.09.2017
Laboratorium, Akademia mikrobiologii LW1/TK/10/17
Norma PN EN ISO 6579 Mikrobiologia żywności i pasz – Horyzontalna metoda wykrywania Salmonella spp.– stan bieżący, zatwierdzone zmiany - Warszawa, październik
Warszawa, 11.10.2017
Laboratorium, Akademia mikrobiologii LZ3/JK/10/17
Wymagania norm i dokumentów PCA w stosunku do laboratorium mikrobiologicznego badającego żywność - Zakopane, październik
Zakopane, 18.10.2017 - 20.10.2017
Laboratorium, Akademia mikrobiologii LK2/RP/11/17
Nadzorowanie zagrożeń mikrobiologicznych w przemyśle spożywczym - detekcja, kontrola występowania, sposoby eliminacji - Kraków, listopad
Kraków, 08.11.2017 - 09.11.2017
Laboratorium, Akademia mikrobiologii LW2/BW/11/17
Pożywki mikrobiologiczne w badaniach żywności, wody, kosmetyków, produktów farmaceutycznych. Najnowsze wymagania. Szczepy odniesienia jako narzędzie monitorowania kompetencji laboratorium - Warszawa, listopad
Warszawa, 15.11.2017 - 16.11.2017
Laboratorium, Akademia mikrobiologii LW2/RP/12/17
Nowe wymagania normalizacyjne PN-EN ISO 6579-1, ISO 6579-2, ISO 6579-3 w zakresie wykrywania, identyfikacji, oznaczania liczby i serotypowania Salmonella spp. w łańcuchu żywnościowym - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017 - 13.12.2017
Laboratorium, Akademia mikrobiologii LK1/HW/12/17
Nadzorowanie wyposażenia pomiarowego a spójność pomiarowa w badaniach mikrobiologicznych - Kraków, grudzień
Kraków, 14.12.2017
Laboratorium, Akademia mikrobiologii LD2/JK/12/17
Zasady pobierania i przygotowania próbek do badań (woda, żywność, wymazy, odciski, powietrze) - Wrocław, grudzień
Wrocław, 14.12.2017 - 15.12.2017


 
 

OK

OK