Aktualne szkolenia

Kategorie szkoleń, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LW1/MS/09/18
PCR jako efektywne narzędzie do wykrywania drobnoustrojów oraz analiza filogenetyczna - Warszawa, wrzesień
Warszawa, 12.09.2018
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Gospodarka wodno-ściekowa, Szkolenia jednodniowe LW1/HW/09/18
Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym oraz najczęściej występujące niezgodności w badaniach mikrobiologicznych - wymagania normy ISO/IEC 17025:2018-02 - Warszawa, wrzesień
Warszawa, 13.09.2018
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LK1/JK/09/18
Zasady pobierania i przygotowania próbek do badań mikrobiologicznych (woda, żywność, wymazy, odciski, powietrze) - Kraków, wrzesień
Kraków, 19.09.2018
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Gospodarka wodno-ściekowa, Szkolenia jednodniowe LK1/HW/09/18
Zapewnienie wiarygodności wyniku - metody mikrobiologiczne i molekularne - Kraków, wrzesień
Kraków, 19.09.2018
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia trzydniowe LZ3/BW/09/18
Zmiany w zarządzaniu jakością pożywek mikrobiologicznych wprowadzone w 2017 i 2018r.; Przygotowywanie i kontrola jakości pożywek w laboratoriach diagnostycznych, farmaceutycznych, badających żywność, pasze, wodę, kosmetyki. - Zakopane, wrzesień
Zakopane, 26.09.2018 - 28.09.2018
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LD1/JK/10/18
Nowe wymagania normy PN-EN ISO 11290 w zakresie wykrywania i oznaczania liczby Listeria monocytogenes - Wrocław, październik
Wrocław, 03.10.2018
Akademia badań środowiskowych, Akademia mikrobiologii i biologii, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/MZ/10/18
Przygotowanie laboratorium badawczego do akredytacji wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Wymagania dotyczące zasobów i wymagania dotyczące procesów - Warszawa, październik
Warszawa, 10.10.2018 - 11.10.2018
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia dwudniowe LW2/JK/10/18
Dobra Praktyka Laboratoryjne (GLP) w laboratorium badającym produkty lecznicze i żywnościowe - Warszawa, październik
Warszawa, 10.10.2018 - 11.10.2018
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Gospodarka wodno-ściekowa, Szkolenia jednodniowe LK1/HW/10/18
Szacowanie niepewności w badaniach mikrobiologicznych z uwzględnieniem aktualnych wymagań akredytacyjnych - Kraków, październik
Kraków, 25.10.2018
Kategorie szkoleń, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LD1/MS/11/18
PCR i real - time PCR jako skuteczne narzędzia diagnostyczne - projektowanie reakcji, analiza wyników, walidacja i najczęściej napotykane problemy - Wrocław, listopad
Wrocław, 14.11.2018

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK