Aktualne szkolenia

Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LW1/BP/12/19
Analiza sensoryczna żywności - od utworzenia zespołu sensorycznego do akredytacji- Warszawa, grudzień
Warszawa, 11.12.2019
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LW1/JK/12/19
Walidacja, szacowanie niepewności i zapewnienie jakości procesu pobierania próbek do badań mikrobiologicznych w odniesieniu do zapisów nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Warszawa, grudzień
Warszawa, 11.12.2019
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Akademia środowiska pracy i BHP, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/JS/12/19
Prowadzenie i kontrola badań zgodnie z zasadami DPL (GLP) - Warszawa, grudzień
Warszawa, 11.12.2019 - 12.12.2019
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LW1/HW/01/20
Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym oraz najczęściej występujące niezgodności w badaniach mikrobiologicznych - wymagania normy ISO/IEC 17025:2018-02 - Warszawa, styczeń
Warszawa, 28.01.2020
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LW1/HW1/01/20
Wykrywanie GMO w żywności i paszach - wymagania prawne i metody badań - Warszawa, styczeń
Warszawa, 29.01.2020


 
 

OK

OK