Aktualne szkolenia

Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia dwudniowe LW2/IM/09/19
Potwierdzenie ważności wyników w laboratorium fizykochemicznym zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- Warszawa, wrzesień
Warszawa, 11.09.2019 - 12.09.2019
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia dwudniowe LK2/AB/10/19
Doskonalenie kompetencji technicznych pracowników laboratoriów badawczych. Identyfikacja źródeł błędów wpływających na wyniki badań. Nadzór nad wyposażeniem w aspekcie wymagań nowej normy PN-EN ISO IEC 17025:2018-02- Kraków, październik
Kraków, 02.10.2019 - 03.10.2019
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LK2/ES/10/19
Od wdrożenia metody badawczej do sprawozdania z badań. Identyfikacja procesów w laboratorium chemicznym- Kraków, październik
Kraków, 02.10.2019 - 03.10.2019
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia trzydniowe LZ3/WKO/10/19
Analizy chemiczne pH, konduktometryczne, grawimetryczne i wolumetryczne. Szacowanie niepewności, zapewnienie metrologicznej spójności pomiarowej i aspekty praktyczne ww. analiz- Zakopane październik
Zakopane, 09.10.2019 - 11.10.2019
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia trzydniowe LZ3/PB/10/19
Praktyczne wykorzystanie metrologii w działalności laboratorium akredytowanego w odniesieniu do wymagań nowej normy - Zakopane, październik
Zakopane, 09.10.2019 - 11.10.2019
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia dwudniowe LW2/MZ/11/19
Źródła błędów wpływających na wyniki badań w laboratorium fizykochemicznym. Od poboru próbki do wyniku badań w ujęciu procesowym wg.nowych wymagań normy 17025 - Warszawa, listopad
Warszawa, 06.11.2019 - 07.11.2019
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia dwudniowe LK2/ES/11/19
Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym oraz najczęściej występujące niezgodności w analizie instrumentalnej- wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- Kraków, listopad
Kraków, 13.11.2019 - 14.11.2019
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia trzydniowe LZ3/AB/11/19
Wykorzystanie oraz interpretacja zawartości świadectw wzorcowania wyposażenia używanego w laboratorium fizykochemicznym. Spójność pomiarowa, CRM/RM zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Zakopane, listopad
Zakopane, 27.11.2019 - 29.11.2019
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia jednodniowe LW1/AB/12/19
Metody klasyczne w laboratorium fizykochemicznym metody pomiarowe- zapewnienie spójności pomiarowej w badaniach spektrofotometrycznych, pehametrycznych, konduktometrycznych oraz przy pomiarach masy (wagi oraz wzorce masy)- Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2019


 
 

OK

OK